Online operagids en synopsis bij Wagners SIEGFRIED

De Ring van de Nibelung is een totaalkunstwerk op gelijke voet met werken uit de wereldliteratuur, zoals de Ilias van Homerus of de Divina commedia van Dante. Het is verbazingwekkend hoe homogeen dit werk op ons overkomt, dat in een periode van 25 jaar en in een complex ontwikkelingsproces tot stand is gekomen. “Siegfried” is een groot heroïsch epos over een revolutionair. Het eindigt met een van de grote liefdesapothesen van het operagenre.

 

Lees meer