Operguide och synopsis till Wagners SIEGFRIED

Nibelungens ring är ett totalkonstverk i nivå med världslitterära verk som Homers Iliad eller Dantes Divina commedia. Det är häpnadsväckande hur homogent detta verk framstår för oss, som skapades under en period av 25 år och i en komplex utvecklingsprocess. “Siegfried” är ett enormt hjälteepos om en revolutionär. Det slutar med en av operagrenens stora kärleksapoteoser.

Läs mer