Operguide och synopsis till Korngolds DEN DÖDA STADEN

Detta verk tillhör 1900-talets stora operor. Korngold frammanar återigen den senromantiska musikens berusning, narkotisk i sin överdådighet och melankoli.

Läs mer