opera-inside-meistersinger_von_Nürnberg_Nuremberg-Opernführer_opera_guide-Richard_Wagner-Synopsis_Handlung_Trama_résumé_Aria

Online operagids en synopsis bij Wagners DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG

De Meistersinger zijn misschien wel Wagner’s grootste geniale werk. De muzikale thema’s zijn duizelingwekkend, de orkestratie en compositietechniek is meesterlijk, de plot is origineel bedacht, en met Hans Sachs heeft Wagner een uniek rol-portret geschapen.

 

 

Inhoud

Beschouwing

Akte I

Akte II

Akte III

 

Highlights

Vorspiel Ouverture

Da zu Dir der Heiland kam Toen de redder tot u kwam

Was duftet doch der Flieder Flieder monoloog

Nun eilt herbei … Frohsinn und Laune

Gut’n Abend, Meister

Den Tag seh ich erscheinen

Kwartelscène

Wahn! Wahn! Wahn monoloog

Ein Werbelied von Sachs

O Sachs! Mein Freund! Du treuer Mann!

Selig wie die Sonne Quintet

Silentium Entree van de Meesterszangers

Wachet auf! Es nahet gen den Tag

Morgen ich leuchte im rosigem Schein Het prijslied van Beckmesser

Morgenlich leuchtend im rosigen Schein Het prijslied van Walther

Verachtet mir die Meister nicht … Ehrt Eure deutschen Meister

 

 

Aanbeveling voor opname

Opname-aanbeveling

 

 

 

Première

München, 1868

Libretto

Richard Wagner, geïnspireerd door Deinhardstein's komedie Hans Sachs

De hoofdrollen

Hans Sachs, Meistersinger en schoenmaker (bariton) - Veit Pogner, Meistersinger en goudsmid (bas) - Sixtus Beckmesser, Meistersinger en gemeentesecretaris (bariton) - Walther von Stolzing, jonge ridder uit Frankenland (tenor) - David, de leerling van Hans Sachs (tenor) - Eva, de dochter van Pogner (sopraan) - Magdalena, Eva's voogd en Davids vriendin (mezzosopraan)

Opname-aanbeveling

CALIG, Thomas Stewart, Sandor Konya, Gundula Janowitz, Thomas Hemsley, Brigitte Fassbaender o.l.v. Rafael Kubelik en het Beierse Radio Koor en Orkest.

 

 

 

 

Commentaar

 

 

De historische achtergrond strekt zich uit over 32 jaar

Als 15-jarige zag Wagner op een podium in Dresden Deinhardsteins komedie “Hans Sachs”, die hem op slag boeide. Het ging over de Neurenbergse dichter en Meistersinger Sachs, die in de 16e eeuw bekend was om zijn poëzie. De kunst van de Meesterszangers ging terug op minstrelen die muziek maakten volgens vrije regels en die hun kunstregels vastlegden in vaste tabulaturen naarmate zij zich meer en meer in de steden vestigden. Deze kunst werd vervolgens beheerd door de gildemeesters, van wie de schoenmaker Sachs de beroemdste was.
17 jaar na zijn ervaring in het theater van Dresden, voelde Wagner de behoefte om een vrolijke tegenhanger te creëren voor de tragische “Tannhäuser”. Hij herinnerde zich de komedie en maakte zijn eerste schetsen in 1845 tijdens een kuurverblijf in Marienbad. Zijn betrokkenheid bij de revolutie van Dresden en de hectische vlucht naar Zwitserland onderbraken het werk en het zou nog 15 jaar duren voordat hij het werk hervatte.
Daar waren twee redenen voor. De eerste aanleiding was zijn relatie met Mathilde Wesendonck, die we in het volgende hoofdstuk zullen bespreken. Daarnaast stuitte Wagner op een kroniek van Wagenseil (“von den Meisters Singer holdseligen Kunst”), die hem een uitgebreid inzicht verschafte in de regels en voorschriften van de Meistersinger.
Ten tweede werd hij in 1861 opnieuw geplaagd door financiële zorgen. Om snel geld te verdienen, maakte hij een ontwerptekst van de Meistersinger en beloofde zijn uitgever Schott snel te werken en binnen een jaar een opera af te leveren. Schott betaalde een fors voorschot, en Wagner verhuisde naar Biebrich bij Mainz om in alle rust te kunnen werken en in de buurt van zijn nieuwe vlam, Mathilde Maier, te zijn. Na het eerste succesvolle begin begon zijn scheppingskracht te wankelen, en Wagner voelde zich niet in staat de opera af te maken. Koudhartig stuurde hij zijn uitgever de (reeds gehypothekeerde) manuscripten van de Wesendonck-Lieder in plaats van de opera, maar de uitgever weigerde verder geld in het project te steken.
Pas drie jaar later werd het werk aan de opera voortgezet. Ludwig II van Beieren bevrijdde hem van zijn financiële behoeften en hij kon het werk in 1867 voltooien.

 

 

Mathilde Wesendonck en Schopenhauer: Liefde als waanvoorstelling

Op uitnodiging van zijn beschermheren uit Zürich, het echtpaar Wesendonck, bracht Wagner in 1861 een paar dagen met hen door in Venetië. Daar ontdekte hij dat zijn geheime geliefde Mathilde Wesendonck zwanger was van het vijfde kind van haar man. Toen de liefdesrelatie al in een crisis was beland, besefte Wagner dat deze liefde, die hem tot “Tristan en Isolde” had geïnspireerd, voorbij was. Nu besloot Wagner deze indirecte “afwijzing” filosofisch te overstijgen en zag zichzelf als Hans Sachs, die om nobele redenen afstand deed van de liefde.
Het filosofische kader hiervoor werd geleverd door Schopenhauers werk “Die Welt als Wille und Vorstellung” (De wereld als wil en voorstelling”), waarmee hij een paar jaar eerder kennis had gemaakt. In Schopenhauers pessimistische wereldbeeld leidt de wil van het roofdier “de mens” tot destructieve kwellingen. Deze inherente manie leidt tot oorlog, zelfvernietiging en verlies van liefde, waarvan de enige uitweg verloochening (van de wil) is.

 

 

Hans Sachs

Zo werd de schoenmakersdichter Hans Sachs een Schopenhauer-figuur, wiens wereldfilosofie Wagner uiteenzette in de waanmonoloog van het derde bedrijf. Deze filosofische verandering verklaart het grote belang van de figuur van Hans Sachs in Wagners Meistersinger: Sachs is de meester zelf. Wagner identificeerde zich met geen andere figuur meer dan de schoenmaker-dichter, en hij liet hem citeren in de derde akte “Tristan en Isolde”: “Mein Kind, von Tristan und Isolde kenn’ ich ein traurig Stück. Hans Sachs war klug und wollte nichts von Herrn Markes Glück”. (“Mijn kind, ik ken een triest verhaal over Tristan en Isolde. Hans Sachs was slim en wilde niets van het lot van koning Marke”). Isolde werd nu Eva!
Behalve Sachs verbleken alle andere figuren, zelfs de revolutionaire held en beeldenstormer Walther (die ook een beetje Wagner in zich heeft) moet het afleggen tegen de lichte figuur Sachs. Was de Junker Walther in een “normale” opera de held van de slotakte, de derde akte wordt nu het twee uur durende “Hans Sachs-feest”, dat begint met zijn Wahn-monoloog en eindigt met zijn “Verachtet mir die Meister nicht” (“Veracht mij de meesters niet”), en dat een van de meest gigantische krachttoeren uit de hele operaliteratuur vormt.
De rol van Sachs vergt het hele repertoire van de zanger: hoge lyrische passages, lange declamatorische stukken en natuurlijk de hoge passages van de derde akte en de enorme slotscène.

 

 

Sixtus Beckmesser

Wagner koos de naam van de vrijgezel uit een document van Hans Sachs. Wagner verzon al het andere vrijelijk. Oorspronkelijk noemde hij de figuur van Merker “Hans Lick” of “Veit Hanslich” en verwees hij naar de gevreesde Weense muziekcriticus Hanslick. Deze laatste was in zijn jonge jaren dol op Wagner en schreef als een van de eersten een welwillende recensie van de pas verschenen Tannhäuser in 1845. Hij won het vertrouwen van de componist en zag in datzelfde jaar de eerste schetsen van de Meistersinger. Later keerde hij zich af van Wagners muziek en schreef bitter boze woorden over Lohengrin (“miserabele muzikale gedachte”) of Tristan (“de gesystematiseerde non-muziek”).
Wagner nodigde de criticus kwaadaardig uit in 1862, toen hij voor het eerst in kleine kring de complete poëzie van de Meistersinger voorlas. Hanslick begreep de toespeling (het personage heette daar nog Hans Lick) en werd later, als woordvoerder van de “conservatieven” rond Brahms, een machtig tegenstander van “de nieuwe Duitse school” rond Wagner.
In overeenstemming met de Nibelung Mime uit de ring is Beckmesser’s muziek ongeïnspireerd en onmuzikaal, want de persoon van de kunstcriticus is niet creatief, maar kan alleen het verleden beheren. Dit is de hoogst mogelijke vernedering die Wagner kan uitspreken en die beide figuren (onuitsprekelijk) met joodse stereotypen toeschrijft. Wagner veronderstelde ten onrechte dat Hanslick joodse wortels had.

 

 

De muziek

In hoeverre verschillen de chronologisch naast elkaar gelegen Meistersinger en Tristan! Na de in zichzelf gekeerde chromatische tragiek van Tristan schreef Wagner het heldere, komische “C-majeur-chalybeate bathe” (Hans Richter) van de Meistersinger. Gemeenschappelijk in beide werken is het gebruik van leitmotieven. Wagner gebruikt ongeveer 30 leidmotieven in de Meistersinger, waarvan we er vijf verder zullen bespreken in het gedeelte over de ouverture. Een bijzonder kenmerk van de Meistersinger is de polyfone structuur van de compositie. Wagner wilde de historische component van het werk benadrukken en noemde de formele strengheid en het contrapunt “toegepaste Bach”. De kroon op het werk is misschien wel de grandioze fugatische scène van de ruziescène.

 

 

“Eer uw Duitse meesters”

De beroemde slotscène met de toespraak van Sachs is een van de sleutelscènes van deze opera. De nazi’s gebruikten de “Meistersinger” als etalage, en Winifred Wagner begeleidde de partijbijeenkomsten van de Reichspartij in Neurenberg braaf met glinsterende opvoeringen van de “Meistersinger” in het nabijgelegen Bayreuth, voor het eerst in 1933.
Het is moeilijk om na de nationaal-socialistische jaren het einde van deze opera neutraal te interpreteren. Wagner zag de Meistersinger als een zeer politiek werk en becommentarieerde zijn gedachten in het essay “Was ist deutsch”. Wagner was van plan een (op Wagner georiënteerd) nationaal centrum op te richten om de Duitse kunst te verjongen, die zich ertegen verzette te worden overgenomen door de oppervlakkigheid van de Italiaanse en Franse kunst. Daartoe stelde hij Ludwig II voor een academie voor Duitse zangers en musici op te richten in Neurenberg.
Wagner publiceerde het artikel “was ist deutsch” in de dagbladen van München. Hij moest hiervoor zware verwijten aanvaarden van zijn beschermheer Ludwig II, omdat deze op het punt stond zijn onafhankelijkheid van Pruisen te verliezen en alles wat nationaal Duits was fel bestreed. Toen hij de opera voor het eerst zag, vulden zijn ogen zich met tranen en hij schijnt de slotrede van Sachs over het hoofd te hebben gezien, of hij was gewoon blind voor de werkelijkheid.
Zoals altijd was Wagner ook in dit plan niet consequent. Hij presenteerde deze Meistersinger-opera aan de koning en mecenas van de kunsten als een primair product van Duitse kunstzinnigheid, maar het is duidelijk geschreven in de vorm van een historiserende Franse Grand Opéra, waarvan de epigoon de joodse (ergo: niet creatieve) Meyerbeer was.

 

 

De première in München

De première vond plaats op 21 juni 1868 in München in het Royal National Theater in aanwezigheid van de koning. De première kreeg veel bijval en Wagner kreeg een van de grootste ovaties van zijn leven.
Wagner nam het applaus in de loge van de koning in ontvangst. Daarmee overtrad hij de hofetiquette toen hij naar voren stapte en boog, wat alleen voor de koning was weggelegd. Maar de koning stond gelukzalig twee stappen achter hem en schreef in de vroege uren van de ochtend een brief van hulde aan de meester.

 

 

 

 

 

DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG Act I

 

 

 

De stralende prelude

Het schitterende preludium is een van Wagners beroemdste concertstukken geworden. Wagner introduceert enkele van zijn prachtige leidmotieven en laat ze polyfoon schitteren in de orkestpartijen. We maken kennis met vijf van de belangrijkste leidmotieven van de opera. Aan het begin horen we het Meistersinger-motief in stralend C-groot, dat de waardigheid en sublimiteit van de meesters uitbeeldt:

 

Vervolgens klinkt het dringende liefdesmotief van Walther, met de dalende kwarten (die in de karikatuur van Beckmesser weer zullen opduiken):

 

Kort daarna verschijnt de Meistersinger mars, een fanfare-achtig thema dat Wagner ontleende aan een historisch Meistersinger liedboek

En meteen daarna horen we het gilde motief:

 

Na een langere overgang horen we het tedere en expressieve Passiemotief, dat later deel gaat uitmaken van het prijslied.

 

Vorspiel

Synopsis: In de St. Catharinakerk in Neurenberg wordt een kerkdienst gevierd. Tijdens de laatste lofzang van de gemeente wisselen Eva en Walter verlangende blikken uit.

In deze kerkscène citeert Wagner het Luther-koraal “Eine feste Burg” (Een sterke burcht), mogelijk een herinnering aan Wagners revolutionaire jaren, want het koraal was niet alleen “de hymne van de Reformatie” maar ook een strijdlied van de revolutionairen van de juli-revolutie.

Da zu Dir der Heiland kam (Toen de redder tot u kwam)

 

 

Walther leert de regels van tablatuur van David

Synopsis: Walther is pas de dag ervoor naar Neurenberg gekomen en is de dag ervoor halsoverkop verliefd geworden op Eva. Hij onderschept haar als ze uitgaat en wil weten of ze al verloofd is. Hun gesprek wordt onderbroken door Eva’s gezellin, dienstmeisje Magdalena, die hem vertelt dat er binnenkort een bruidegom zal worden gekozen bij een zangwedstrijd van de meesterzangeres. Walther kan nog net een rendez-vous voor de avond regelen als Magdalena Eva uit de kerk trekt, met de opmerking dat David hem meer over het concours kan vertellen. De leerjongens komen de kerk binnen. David, de oudste leerling, legt aan Walther de strenge regels uit, die jaren vergen om te leren. Alleen meesterzangers die de auditie met goed gevolg hebben afgelegd, mogen aan het concours deelnemen. Tijdens de auditie markeert de marker met krijt de fouten in het werk, waarvan de tekst en de muziek de kandidaten vanuit hun eigen kunnen moesten creëren. Bij de achtste streep zakt de kandidaat voor de auditie. Walther besluit auditie te doen voor de Mastersingers en kijkt hoe de leerlingen de kerkzaal inrichten voor de bijeenkomst van de Mastersingers.

Zo bleibt mir einzig der Meister Lohn! – Domingo / Laubenthal

 

 

Synopsis: De schoolboeken gaan eerbiedig opzij als Pogner en Beckmesser binnenkomen. De ouder wordende Beckmesser is de Marker en is van plan mee te doen aan de wedstrijd. Als Walther zich tot Pogner wendt om auditie te mogen doen, probeert Beckmesser Pogner ervan te overtuigen de kandidatuur van de rivaal af te wijzen. Dan komen de andere Meistersingers binnen, en de zitting begint met de ietwat langdradige opening door Kothner.

Sei meiner Treue wohl versehen – Weikl / Moll / Bailey / Kollo

Pogner maakt de regels bekend van de wedstrijd voor meestervingers

Synopsis: Pogner neemt het woord. Hij kondigt de regels aan voor de wedstrijd van de volgende dag. De winnaar krijgt het recht om met zijn dochter Eva te trouwen, maar zij heeft het recht om hem af te wijzen. Beckmesser interrumpeert dat dit het vonnis zinloos maakt.

Wagner zet Pogner muzikaal en lyrisch neer als een sympathiek, maar nogal joviaal persoon, waar Sachs (Wagner) niet aan kan tippen, de diepgang van Sachs ontbreekt.

Das schöne Fest Johannistag – Frick

 

 

Synopsis: Sachs stelt voor dat het volk het laatste woord moet hebben, maar de meesters zijn daar tegen. Beckmesser wil weten of Sachs ook solliciteert, waarop laatstgenoemde kwaadaardig opmerkt dat hij en Beckmesser waarschijnlijk al te oud zijn. Pogner stelt nu voor de Junker te horen, hij staat zelf voor hem in. Walther stelt zich met een lied voor als een minnezanger die het zingen van Walther van de vogelweide en de vogels heeft geleerd. Zijn voordracht gaat gepaard met hevig hoofdschudden van de meesters. Alleen Sachs verdedigt hem. Walther wordt toegelaten ondanks het woedende protest van Beckmesser. Kothner leest de regels van het lied voor en Beckmesser gaat naar de Merkerstuhl. Walther neemt plaats op de stoel van de zanger en begint een hartstochtelijk minnezang over de lente te zingen, begeleid door het gekras van het krijt van de markeerstiften.

Fanget an! – Domingo

Synopsis: Na het eerste couplet springt Beckmesser uit de Merkerstuhl en onderbreekt de zanger met de mededeling dat hij zijn recht verspeeld heeft, aangezien het krijtbord al vol staat met slag. De andere meesters zijn het met hem eens; alleen Sachs staat op als verdediger van Walther en beschuldigt Beckmesser ervan een concurrent te willen uitschakelen. Beckmesser antwoordt boos dat de schoenmaker zich maar beter kan bezighouden met de achterstallige schoenen die hij voor het concours had besteld. Sachs stuurt Beckmesser terug naar de Merkerstuhl en Walther begint aan het tweede couplet. Het krassen van het krijt begint weer en al snel is het gezang van Walther nauwelijks meer te horen door alle commotie. Zelfs de leerlingen drijven de spot met Walther en de meesters besluiten dat de zanger heeft gefaald.

Wagner componeerde een meesterlijk kabaal van meesterzangersstemmen, afgesloten door de spottende uitvoering van het Meistersinger-motief door een fagot.

Seid ihr nun fertig? – Jochum

 

 

 

 

DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG Act II

 

 

Synopsis: Het is avond in de steegjes van Neurenberg. Voor het huis van de Pogners zijn de leerlingen verzameld. Magdalena verneemt van David dat Walther gezakt is voor de test.

Het korte preludium “ruikt” heerlijk zomers met zijn trillers van de strijkers en blazers en de triangelklanken. Daarna klinkt een swingende koorzang op Sint Jan, het feest op midzomerdag.

Johannistag – Solti

 

 

Synopsis: Eva en Pogner komen thuis van een wandeling. Bezorgd dat ze nog niets van Walther heeft gehoord, vraagt Eva haar vader tastend of ze echt met de winnaar moet trouwen. Haar vader antwoordt dat de keuze uiteindelijk aan haar is. Als ze naar de ridder informeert, dringt het tot Pogner door dat ze misschien wel verliefd op hem is.

Lasst sehen, ob der Meister zu Hause

Sachs’ Flieder-monoloog

Synopsis: Kort nadat Eva en Pogner het huis zijn binnengekomen, zit hun buurman Sachs voor zijn huis om het schoenpoetsen van Beckmessers schoenen af te maken. Hij pauzeert, geniet van de geur van de sering en denkt terug aan het zingen tijdens de auditie. Walther’s lied klonk verleidelijk, maar voldeed niet aan de regels, en toch vond Sachs dat er niets mis was.

Er is vrede in de nacht. In de klarinet is het motief van Walther’s prijslied nog te horen. Het getjilp van de violen en de plechtig gedempte blazers scheppen een prachtige sfeer. Naarmate het ontroerender wordt, is in het orkest een druk ritme te horen, Wagners verwijzing naar historische gildenliederen. In de Middeleeuwen hadden alle gilden hun eigen liederen, waarvan het ritme werd ontleend aan hun arbeidsproces.

Na deze (recitatiefachtige) inleiding ontwikkelt zich een ariose passage. De Lila Monoloog is in feite een klassiek nummerstuk, Wagner wilde het geen aria noemen, te veel zou het als een Welshe opera hebben geklonken, dus noemde hij het een “monoloog”.

Het stuk sluit af met het prachtige coda “dem Vogel, der heut sang, war der Schnabel hold gewachsen” (“De vogel die vandaag zong, had een fijn gevormde snavel”).

Was duftet doch der Flieder – Finley

Eva doet Sachs een aanzoek

Synopsis: Eva sluit zich aan bij Sachs. Ze weet dat Beckmesser de wedstrijd wil winnen en laat hem onomwonden weten dat ze het niet erg zou vinden als Sachs, een weduwnaar, de wedstrijd zou winnen. Maar Sachs, hoewel hij gevoelens voor Eva heeft, protesteert omdat hij zich te oud voelt om haar echtgenoot te zijn. Hij weet ook dat Eva verliefd is op de ridder. Wanneer Eva over Walther spreekt, zegt Sachs dat iemand als Stolzing, die geboren is om meester te zijn, een moeilijke positie heeft onder de meesters. Eva wil weten of geen van de meesters hem kan helpen, en hij raadt haar aan hem te vergeten. Boos verlaat Eva de meester-schoenmaker, die nu gekweld wordt door een schuldig geweten.

Voor dit duet, dat zo vreemd heen en weer slingert tussen vader-dochter verhouding en kokette flirt, heeft Wagner muziek geschreven met vloeiende lijnen en golvend ritme. Steeds weer geven blaasinstrumenten commentaar op Eva’s erotische toespelingen.

Gut’n Abend, Meister – Janowitz / Weikl

 

 

 

Synopsis: Magdalena ontmoet de boze Eva en vertelt haar dat Beckmesser Eva een serenade wil brengen. Eva vraagt haar zich te vermommen en zich voor het raam voor te doen als Eva en haast zich naar de geheime ontmoeting met Walther, die overstuur en terneergeslagen is over de uitspraak van de Meesterzangers.

Da ist er – Lorengar / Koning / Liefde

 

 

Walther en Eva plannen de ontsnapping

Synopsis: Eva zweert hem de liefde en de twee besluiten samen te vluchten. Als ze het huis ingaan om de meest noodzakelijke spullen te pakken, verschijnt de nachtwaker, die met zijn hoorn de burgers vermaant voorzichtig te zijn.

Geliebter spare Dir den Zorn!

 

 

Synopsis: Sachs heeft het gesprek kunnen afluisteren en ziet Eva en Walther klaarstaan om het huis te ontvluchten. Met een lamp verlicht hij het steegje waar de twee onherkenbaar doorheen wilden vluchten; nu moeten ze zich verstoppen en getuigen worden van de volgende scène. In het donker zien ze Beckmesser het balkon van Eva naderen en zijn luit stemmen. Sachs klopt opzettelijk op de schoenen om Beckmesser te storen. Geërgerd eist Beckmesser dat de schoenmaker ophoudt met kloppen, maar Sachs wijst erop dat hij net Beckmessers schoenen voor de zangwedstrijd aan het afwerken is.

Jerum! Jerum . Bailey / Weikl

Beckmesser’s serenade

Synopsis: Nu haalt Sachs een gemene streek uit met de marker. Vleiend zegt hij dat hij van Beckmesser het vak van markeerstift wil leren, en in plaats van krijtlijnen te trekken, zal hij de spijkers in de schoen slaan. Met tegenzin gaat Beckmesser hierop in. Nu kan Beckmesser eindelijk beginnen aan de serenade voor de vermeende Eva, maar al snel hoort hij de eerste klap op de schoen. Hoe langer het lied duurt, hoe frequenter de slagen en hoe meer Beckmesser uit de hand loopt.

Na het stemmen van de luit hoor je het Beckmesser-motief:

Opmerkelijk zijn de meelijwekkende vallende kwarten, die slechts lijken op een armzalige karikatuur van de vallende kwarten van Walther’s stralende liefdesmotief (vergelijk het leidmotief in het gedeelte over het preludium).

Den Tag seh ich erscheinen – Weikl

De grote ruziescène

Synopsis: Om het geklop te overstemmen, zingt Beckmesser steeds luider. Het lawaai trekt toeschouwers aan. Als David aankomt, ziet hij hoe Beckmesser zijn geliefde Margarethe een serenade brengt en haast hij zich naar de stift. De hele stad neemt nu deel aan een wilde vechtpartij. Als de nachtwaker de hoorn laat klinken, gieten vrouwen koud water uit de ramen over de menigte en iedereen zoekt zijn toevlucht in zijn huis. Sachs duwt Eva snel naar haar vader en trekt David en Walther zijn huis in.

De beroemde Quarel-scène heeft een biografische achtergrond: Wagner bezocht op jonge leeftijd met zijn zwager München en op een avond liet hij een jongeman geloven dat hij zangers zocht voor een theater. Toen de zanger in spe op straat begon te repeteren en zich realiseerde dat hij het slachtoffer was van oplichterij, ontstond er een wilde vechtpartij waaraan tientallen mensen deelnamen.

Wagner maakte van deze herinnering een reusachtig kunstwerk. Deze scène, gecomponeerd in de vorm van een fuga, is muzikaal complex. Meer dan honderd solisten en koorzangers, samen met nog eens honderd mensen in de orkestbak, voeren een gigantisch fugatisch kluwen op, dat zich ontwikkelt tot een lang en groots crescendo, totdat de nachtwacht arriveert en de scène magisch stil eindigt in het maanlicht.

Prügelszene – Metropolitan Opera

 

 

 

 

DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG Act III

 

 

 

 

 

 

Synopsis: Het is vroeg in de ochtend. Sachs zit in zijn schoenmakerswerkplaats, verdiept in het lezen van een folio.

Vorspiel – Solti

 


Sachs’ “Wahn-monoloog”

Synopsis: David komt de werkplaats binnen en verontschuldigt zich voor zijn gedrag van vannacht. Sachs reageert niet, maar vraagt hem vriendelijk om de coupletten voor Sint Jan te zingen. Na het lied vraagt Sachs hem om zich thuis feestelijk te kleden en terug te komen als zijn heraut. Als David weg is, begint hij te piekeren. Hij neemt het besluit om Eva en Walther te helpen.

De monoloog begint met Sachs’ motief van afzien in de strijkers:

De monoloog bestaat uit drie delen en begint met het berustende besef dat de waan van de mens de dingen stuurt. Dan klinkt een muzikale reminiscentie aan de klopscène, en tenslotte klinkt het liefdesmotief met het besluit van Saksen om de waanzin te sturen en de geliefden bij elkaar te brengen.

Wahn! Wahn! – Weikl

 

 

Synopsis: Daar stapt Walther zijn werkplaats binnen. Hij vertelt de meester dat hij ‘s nachts een mooie droom heeft gehad. Sachs vraagt hem er een lied van te maken; hij zal hem helpen een meesterlied te vormen. Walther zingt hem nu het gedicht voor over hoe hij als zwerver in het paradijs een mooie vrouw ontmoette. Sachs noteert de woorden. Geraakt door zijn vaardigheid, instrueert hij de jongeman tot het tweede couplet voltooid is. Voor Walther is het lied afgelopen. Sachs vermaant hem de interpretatie van dromen toe te voegen aan een derde couplet, zoals de regels voorschrijven. Alleen op die manier kan hij hopen deel te nemen aan de wedstrijd.

Morgendlich leuchtend im rosigem Schein – Domingo / Fischer-Dieskau

De grote pantomimemuziek

Synopsis: Sachs en Walther verlaten de kamer om zich klaar te maken voor het festival. Beckmesser stapt de werkplaats binnen, hij wil Sachs bezoeken om zijn schoenen te halen. Hij is aangekleed maar in een lijdende toestand; Davids afranseling heeft zijn sporen nagelaten. Hij wordt nog meer gekweld door de angst dat zijn prijsnummer niet genoeg is. Plotseling valt zijn blik op het gedicht van Walther, dat Sachs mede had geschreven. Hij pakt het snel in. Sachs komt de werkplaats binnen, en Beckmesser beschuldigt hem er onmiddellijk van dat hij de avond tevoren zijn vrijage voor Eva opzettelijk heeft verstoord om haar zelf te krijgen. Sachs antwoordt dat hij Eva niet het hof zal maken. Triomfantelijk zwaait Beckmesser met het papier.

Wagner schreef een geweldige soundtrack bij Beckmessers optreden. Het is een waar muzikaal pantomime dat de in elkaar geslagen, onhandige Beckmesser beschrijft die in de werkplaats rondsnuffelt.

Ein Werbelied von Sachs – Solti

 

 

Synopsis: Sachs schenkt het lied genereus aan Beckmesser, die nu juicht, want een tekst van de dichter Sachs krijgen is als het winnen van de loterij. Achterdochtig ruikt Beckmesser een list, maar Sachs belooft hem dat hij nooit aan iemand zal vertellen dat de tekst door hem geschreven is. Hij maant hem ook de tekst zorgvuldig te bestuderen en zegt dat de lezing niet gemakkelijk is. Overdreven verzekert Beckmesser hem dat muzikaal niemand Merker kan evenaren. Sachs omhelzend, verlaat hij de werkplaats om het lied uit het hoofd te leren. Glimlachend gaat Sachs in een stoel zitten, wetend dat Beckmesser overweldigd zal zijn door de tekst. Nu merkt Sachs Eva op, die de werkplaats is binnengekomen en rijkelijk is gekleed. Ze beweert dat de nieuwe schoenen knellen, maar eigenlijk is ze alleen gekomen om te zien of Walther er is. Als Walther binnenkomt, rekent Sachs af met de schoen en laat de twee geliefden alleen. Tevreden hoort Sachs Walther nu het derde couplet van het lied voor Eva zingen.

Weilten die Sterne im lieblichen Tanz? – Domingo

Synopsis: Eva begrijpt nu alles. Ze barst in een plotselinge huilbui uit en zakt in dankbaarheid op Sachs’ borst. Walther komt naar hen toe en wringt Sachs de hand. Sachs wordt nu overmand door de pijn van zijn eigen verloochening. Eva troost hem: als Walther er niet was geweest, zou zij hem hebben gekozen. Maar Sachs antwoordt dat hij nooit de rol van Marke in het toneelstuk van Tristan en Isolde op zich had willen nemen.

Deze passage is de grote verloochening van Hans Sachs. Overweldigd door Eva’s woorden citeert hij het verhaal van Tristan en Isolde, en het Tristan-akkoord klinkt in het orkest.

O Sachs! Mein Freund! Du treuer Mann!

 

 

Synopsis: Nu zijn ook David en Margarethe in feestgewaad binnengekomen. Sachs kondigt plechtig aan dat Walther een meesterwerk heeft gemaakt waarvan de doop getuigen nodig heeft; daartoe verheft hij David met een klap in het gezicht tot gezel.

Ein Kind ward here geboren

Het grote vijftal

Synopsis: De twee echtparen en Sachs vieren de geboorte van Walther’s prijsnummer.

Dit intieme kwintet is een van de absolute hoogtepunten van deze opera en heeft een unieke status in Wagners hele oeuvre. Het doet denken aan Beethovens kwartet uit Fidelio en is een kundig, schitterend rustpunt van deze opera vóór de grootse ceremonie op de kermis. Het begint met een plechtige inleiding van Hans Sachs, begeleid door de mooiste akkoorden van het orkest.

We horen deze scène in twee oudere opnamen.

Eerst met de hemelse Eva van Elisabeth Grümmer.

Selig wie die Sonne – Schöffler / Alsen / Kunz / Seefried / Dermota

 

Nog een versie in een geweldige opname met een absolute droomcast uit 1931.

Selig wie die Sonne – Schumann, Melchior, Schorr, Parr, Williams

 

 

Synopsis: Op de kermis van Neurenberg. De leerjongens marcheren plechtig naar voren, gerangschikt naar lidmaatschap van hun gilden.

Sankt Krispin lobet ihn – Sawallisch

De “Dans van de Leerlingen”

Synopsis: De Leerlingen voeren vrolijk een dansje op.

De “Dans der Leerlingen” jongens is een bekend stuk dat vaak in concertzalen te horen is.

Tanz der Lehrbuben

De grote optocht van de meesterzangers

Synopsis: Begeleid door fanfares marcheren de Meistersinger plechtig op.

De prachtige stoet van de Meistersinger wordt begeleid door een tweestemmig koor van vrouwen- en mannenstemmen.

Silentium

Synopsis: Het volk geniet van de dag en viert hun grote dichter Hans Sachs, die naar voren stapt en de menigte geëmotioneerd aankijkt.

Voor Wagner was deze scène de kwintessens van de opera: de oproep aan het Duitse volk om op te komen voor de Duitse kunst. Het stuk is een koorbeweging op een gedicht van de historische Hans Sachs met een uitgebreide polyfonie van stemmen.

Wachet auf! Es nahet gen den Tag

 

 

Synopsis: Sachs heet de mensen welkom en kondigt de wedstrijd aan. Beckmesser is zichtbaar opgewonden, probeert zich voortdurend het gedicht te herinneren en droogt wanhopig het zweet van zijn voorhoofd. Pogner vraagt nu aan Beckmesser om als oudste te beginnen. Verontwaardigd kijken de mensen naar de man, die te oud lijkt voor de jonge bruid.

Euch macht ihr’s leicht, mir macht ihr’s schwer – Weikl

Beckmesser’s groteske prijsnummer

Synopsis: Beckmesser begint aan zijn lied. Maar hij haalt de tekst vanaf het begin door de war. Verbaasd kijken de meesters elkaar aan. Naarmate de woorden meer en meer verward raken, barst het volk in lachen uit. Geïrriteerd gaat Beckmesser verder en voert de tekst tot in het absurde. Terwijl iedereen in bulderend gelach uitbarst, valt hij op Sachs en legt uit dat de woorden in feite en waarheid van Sachs afkomstig zijn. Sachs wendt zich nu tot het volk en legt uit dat de tekst niet door hem geschreven is, maar, verminkt door Beckmesser, door een echte meester. Hij vraagt de Meistersinger deze meester toe te laten tot de wedstrijd. De meesters geven hun toestemming en Sachs kondigt Walther von Stolzing aan.

De tekst die Wagner Beckmesser in de mond legt is zowel grotesk als komisch: “loodsap en gewicht” wordt op het ene moment gezegd “op luchtige paden hang ik nauwelijks aan de boom” op een ander. Of zelfs “de hond blies wuivend” in een ander vers.

Morgen ich leuchte im rosigem Schein – Werba

 

Walther’s prijsnummer

Synopsis: Walther begint zijn lied. Al na het eerste couplet gaat er een geroezemoes van verbazing door het publiek en de meesters, dat na het tweede couplet nog toeneemt. Na het derde couplet is er geen twijfel meer over de winnaar. Eva kroont de winnaar en Pogner aanvaardt Walther plechtig in het meestersgilde. Maar deze wijst de inzegening af, geschokt stort Eva in elkaar.

Het prijslied van Walther bestaat uit drie coupletten die steeds in tempo, volume en intensiteit worden opgevoerd. Het is een urgente en romantische heroïsche tenoraria, die in het mooiste legato gezongen moet worden en die zijn schoonheid niet in de laatste plaats krijgt door de schitterende begeleiding.

We horen in dit effectieve stuk Placido Domingo. De Spaanstalige tenor was in idiomatisch opzicht niet de ideale Walther, maar geen tenor kon tippen aan de schoonheid en pracht van zijn vertolking van het prijslied.

Morgenlich leuchtend im rosigen Schein – Domingo

Hoon uw Duitse meesters

Synopsis: Nu neemt Sachs het woord en vraagt hem de oude meesters niet te verachten, want nieuwe dingen kunnen alleen groeien op traditie. Sachs schuift Walther over de meesterketting en Eva snelt blij naar Walther toe. Pogner zegent het verbond en Walther legt zijn lauwerkrans op Sachs’ hoofd. Het volk sluit zich enthousiast aan bij Sachs’ woorden.

Aan het einde van deze uiterst veeleisende acte moet Sachs zijn laatste krachtreserves voor deze voorstelling mobiliseren en de in hoge tessituur geschreven slotrede vormgeven.
Het volk doet enthousiast mee in een grote scène, begeleid door de Meistersinger mars.

Ehrt Eure deutschen Meister!
Dann bannt ihr gute Geister;

 

Eer uw Duitse Meesters,
Dan zult u goede geesten oproepen!

Veracht mir die Meister nicht … Ehrt Eure deutschen Meister – Weikl

 

 

 

Aanbeveling voor opname

CALIG, Thomas Steward, Sandor Konya, Gundula Janowitz, Thomas Hemsley, Brigitte Fassbaender onder leiding van Rafael Kubelik en het Orkest en Koor van de Beierse Rundfunk.

 

 

 

 

Peter Lutz, opera-inside, de online operagids over “DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG” van Richard Wagner.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *