Online operní průvodce a synopse k Wagnerově DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG

Meistersinger jsou snad největším Wagnerovým geniálním počinem. Hudební motivy jsou oslnivé, orchestrace a kompoziční technika mistrovská, děj originálně promyšlený a s Hansem Sachsem vytvořil Wagner jedinečný portrét role.

 

 

Obsah

Komentář

Akt I

Akt II

Akt III

 

Zajímavost

Vorspiel Předehra

Da zu Dir der Heiland kam Když k tobě přišel spasitel

Was duftet doch der Flieder Monolog Flieder

Nun eilt herbei … Frohsinn und Laune

Gut’n Abend, Meister

Den Tag seh ich erscheinen

Scéna s barelem

Wahn! Wahn! Wahnův monolog

Ein Werbelied von Sachs

O Sachsovi! Mein Freund! Du treuer Mann!

Selig wie die Sonne Kvintet

Silentium Vstup mistrů zpěváků

Wachet auf! Es nahet gen den Tag

Morgen ich leuchte im rosigem Schein Píseň o Beckmesserově ceně

Morgenlich leuchtend im rosigen Schein Waltherova píseň o cenu

Verachtet mir die Meister nicht … Ehrt Eure deutschen Meister

 

 

Doporučení k nahrávání

Doporučení k nahrávání

 

 

 

Premiéra

Mnichov, 1868

Libreto

Richard Wagner, inspirován Deinhardsteinovou komedií Hans Sachs

Hlavní role

Hans Sachs, Meistersinger a švec (baryton) - Veit Pogner, Meistersinger a zlatník (bas) - Sixtus Beckmesser, Meistersinger a městský úředník (baryton) - Walther von Stolzing, mladý rytíř z Franků (tenor) - David, učeň Hanse Sachse (tenor) - Eva, Pognerova dcera (soprán) - Magdalena, Evin opatrovník a Davidův přítel (mezzosoprán)

Recording recommendation

CALIG, Thomas Stewart, Sandor Konya, Gundula Janowitz, Thomas Hemsley, Brigitte Fassbaender pod vedením Rafaela Kubelika a Sboru a orchestru Bavorského rozhlasu.

 

 

 

 

Komentář

 

 

Historické pozadí se táhne přes 32 let

Jako patnáctiletý viděl Wagner na drážďanském jevišti Deinhardsteinovu komedii “Hans Sachs”, která ho okamžitě zaujala. Byla o norimberském básníkovi a meistersingerovi Sachsovi, který byl známý svou poezií v 16. století. Umění mistersingerů sahalo až k minstrelům, kteří muzicírovali podle volných pravidel a kteří si svá umělecká pravidla zaznamenávali do pevných tabulatur, jak se postupně usazovali ve městech. Toto umění následně spravovali cechovní mistři, z nichž nejznámější byl švec Sachs.
Sedmnáct let po zkušenostech z drážďanského divadla cítil Wagner potřebu vytvořit veselý protějšek k tragickému “Tannhäuserovi”. Vzpomněl si na tuto komedii a první skici vytvořil v roce 1845 během lázeňského pobytu v Mariánských Lázních. Jeho účast v drážďanské revoluci a hektický útěk do Švýcarska práci přerušily a trvalo dalších 15 let, než se k ní vrátil.
Důvody byly dva. První příležitostí byl jeho vztah s Mathildou Wesendonckovou, o němž pojednáme v následující části. Wagnerovi se také dostala do rukou Wagenseilova kronika (“von den Meisters Singer holdseligen Kunst”), která mu poskytla ucelený přehled o pravidlech a předpisech Meistersingeru.
Za druhé ho v roce 1861 opět trápily finanční starosti. Aby rychle vydělal peníze, vytvořil návrh textu Meistersingera a slíbil svému nakladateli Schottovi rychlou práci a dodání opery do jednoho roku. Schott vyplatil vysokou zálohu a Wagner se přestěhoval do Biebrichu u Mohuče, aby se mohl v klidu věnovat práci a být nablízku svému novému vzplanutí, Mathildě Maierové. Po prvních úspěšných začátcích začaly jeho tvůrčí síly ochabovat a Wagner se cítil neschopen operu dokončit. Chladnokrevně poslal svému nakladateli místo opery (již zastavené) rukopisy Wesendonck-Lieder, ale ten odmítl do projektu vložit další finanční prostředky.
Práce na opeře pokračovaly až o tři roky později. Ludvík II. bavorský mu ulevil od finančních potřeb a on mohl dílo dokončit do roku 1867.

 

 

Mathilde Wesendoncková a Schopenhauer: Láska jako klam

Na pozvání svých curyšských mecenášů, manželů Wesendonckových, s nimi Wagner v roce 1861 strávil několik dní v Benátkách. Tam zjistil, že jeho tajná milenka Mathilde Wesendoncková čeká s manželem páté dítě. Když už byl milostný vztah v krizi, Wagner si uvědomil, že tato láska, která ho inspirovala k “Tristanovi a Isoldě”, je u konce. Nyní se Wagner rozhodl toto nepřímé “odmítnutí” filozoficky překonat a viděl se jako Hans Sachs, který se zřekl lásky z ušlechtilých důvodů.
Filozofický rámec mu k tomu poskytlo Schopenhauerovo dílo “Svět jako vůle a představa” (Die Welt als Wille und Vorstellung), s nímž se seznámil o několik let dříve. V Schopenhauerově pesimistickém pohledu na svět vede vůle dravého “člověka” k ničivým mukám. Tato vrozená mánie vede k válce, sebedestrukci a ztrátě lásky, jejímž jediným východiskem je odříkání (vůle).

 

 

Hans Sachs

Básník-švec Hans Sachs se tak stal Schopenhauerovou postavou, jejíž filozofii světa Wagner vyložil v blouznivém monologu třetího dějství. Tato filozofická změna vysvětluje prvořadý význam postavy Hanse Sachse ve Wagnerově Meistersingerovi: Sachs je sám mistr. S žádnou jinou postavou se Wagner neztotožnil tolik jako s básníkem-švecem a nechal ho citovat ve třetím dějství “Tristana a Isoldy”: “Mein Kind, von Tristan und Isolde kenn’ ich ein traurig Stück. Hans Sachs war klug und wollte nichts von Herrn Markes Glück”. (“Mé dítě, znám smutný příběh o Tristanovi a Isoldě. Hans Sachs byl chytrý a nechtěl nic z údělu krále Marka”). Z Isoldy se nyní stala Eva!
Kromě Sachse všechny ostatní postavy mizí, dokonce i revoluční hrdina a obrazoborec Walther (který má v sobě také trochu Wagnera) musí ustoupit světlé postavě Sachse. Jestliže v “normální” opeře byl hrdinou závěrečného dějství junker Walther, třetí dějství se nyní stává dvouhodinovým “festivalem Hanse Sachse”, který začíná jeho Wahnovým monologem a končí jeho “Verachtet mir die Meister nicht” (“Nepohrdejte mnou mistři”), tvořícím jeden z nejgigantičtějších par force tours v celé operní literatuře.
Sachsův part vyžaduje celou škálu pěvcova repertoáru: vysoké lyrické pasáže, dlouhé deklamační úseky a samozřejmě vysoké pasáže třetího dějství a obrovskou závěrečnou scénu.

 

 

Sixtus Beckmesser

Jméno potvrzeného starého mládence si Wagner vybral z dokumentu Hanse Sachse. Vše ostatní si Wagner volně vymyslel. Původně nazval postavu Merkera “Hans Lick” nebo “Veit Hanslich” a odkazoval na obávaného vídeňského hudebního kritika Hanslicka. Ten měl Wagnera v oblibě už v jeho raných letech a jako jeden z prvních napsal v roce 1845 vlídnou recenzi na nově vydaného Tannhäusera. Získal si skladatelovu důvěru a ještě téhož roku spatřil první náčrty Meistersinger. Později se od Wagnerovy hudby odvrátil a napsal hořce rozhořčená slova o Lohengrinovi (“mizerná hudební myšlenka”) nebo Tristanovi (“systematizovaná nehudba”).
Wagner kritiku zlomyslně pozval v roce 1862, kdy v úzkém kruhu poprvé předčítal kompletní poezii Meistersinger. Hanslick pochopil narážku (postava se tam stále jmenovala Hans Lick) a později se jako mluvčí “konzervativců” kolem Brahmse stal mocným protivníkem “nové německé školy” kolem Wagnera.
V souladu s mimem Nibelungů z prstenu je Beckmesserova hudba neinspirativní a nemuzikální, neboť osoba uměleckého kritika není tvůrčí, ale může pouze spravovat minulost. To je nejvyšší možné ponížení, jaké může Wagner vyslovit, a oběma postavám přisuzuje (nevýslovně) židovské stereotypy. Wagner se mylně domníval, že Hanslick má židovské kořeny.

 

 

Hudba

Do jaké míry se liší chronologicky sousedící Meistersinger a Tristan! Po niterné chromatické tragičnosti Tristana napsal Wagner jasnou, komickou “chalíbskou koupel C dur” (Hans Richter) Meistersingera. Společným znakem obou děl je použití leitmotivů. Wagner v Meistersingeru používá asi 30 leitmotivů, z nichž pěti se budeme věnovat dále v oddílu předehry. Zvláštním rysem Meistersingeru je polyfonní struktura skladby. Wagner chtěl zdůraznit historickou složku díla a formální přísnost a kontrapunkt nazval “aplikovaným Bachem”. Jejím vrcholem je snad grandiózní fugová scéna hádky.

 

 

“Ctěte své německé mistry”

Slavná závěrečná scéna se Sachsovým projevem je jednou z klíčových scén této opery. Nacisté využívali “Meistersinger” jako výkladní skříň a Winifred Wagnerová konformně doprovázela mítinky říšské strany v Norimberku blyštivými představeními “Meistersinger” v nedalekém Bayreuthu, poprvé v roce 1933.
Po letech národního socialismu je těžké interpretovat konec této opery neutrálně. Wagner považoval “Meisterzingera” za vysoce politické dílo a své myšlenky komentoval v eseji “Was ist deutsch”. Wagner plánoval založit (wagnerovské) národní centrum, které by omladilo německé umění , jež by se bránilo převzetí povrchností italského a francouzského umění. Za tímto účelem navrhl Ludvíku II. založit v Norimberku akademii pro německé pěvce a hudebníky.
Wagner vydával v mnichovských denících článek “was ist deutsch”. Musel za to od svého mecenáše Ludvíka II. přijmout tvrdé výtky, protože ten se chystal ztratit nezávislost na Prusku a vehementně bojoval proti všemu nacionálně německému. Když operu viděl poprvé, měl oči plné slz a závěrečnou Sachsovu řeč zřejmě přehlédl, nebo byl prostě slepý ke skutečnosti.
Jako vždy byl i v tomto plánu Wagner nedůsledný. Tuto operu Meistersinger předložil králi a mecenáši umění jako prvotní produkt německého artistria, ale je zjevně napsána formou historizující francouzské Grand Opéry, jejímž epigonem byl židovský (ergo: netvořivý) Meyerbeer.

 

 

Mnichovská premiéra

Premiéra se konala 21. června 1868 v Mnichově v Královském národním divadle za přítomnosti krále. Měla velký ohlas a Wagner sklidil jedny z největších ovací svého života.
Wagner přijal potlesk v královské lóži. Porušil přitom dvorní etiketu, když předstoupil a uklonil se, což bylo vyhrazeno pouze králi. Král však stál blaženě dva kroky za ním a v časných ranních hodinách napsal mistrovi pozdravný dopis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zářící předehra

Velkolepé preludium se stalo jednou z nejslavnějších Wagnerových koncertních skladeb. Wagner v ní uvádí některé ze svých nádherných leitmotivů a nechává je polyfonně zazářit v orchestrálních partech. Seznámíme se s pěti nejdůležitějšími leitmotivy opery. Na začátku slyšíme motiv Meistersinger v zářivém C dur, který vykresluje důstojnost a vznešenost mistrů:

 

Dále zazní Waltherův naléhavý milostný motiv s padajícími kvartami (který se znovu objeví v karikatuře Beckmesser):

 

Krátce poté se objeví Meistersingerův pochod, fanfárový motiv, který Wagner převzal z historického zpěvníku Meistersingerů

A hned poté zazní motiv cechu:

 

Po delším přechodu zazní něžný a výrazný pašijový motiv, který se později stane součástí písně Cena.

 

Vorspiel

Synopse: V kostele svaté Kateřiny v Norimberku se koná bohoslužba. Během závěrečného chvalozpěvu si Eva a Walter vymění toužebné pohledy.

V této kostelní scéně Wagner cituje Lutherův chorál “Eine feste Burg” (Silný hrad), což je možná reminiscence na Wagnerova revoluční léta, neboť chorál byl nejen “hymnou reformace”, ale také bojovou písní revolucionářů červencové revoluce.

Da zu Dir der Heiland kam (Když k tobě přišel spasitel)

 

 

Walther se od Davida učí pravidla tabulatury

Synopse: Walther přijel do Norimberka teprve předevčírem a den předtím se bezhlavě zamiloval do Evy. Odchytí ji, když jde ven, a chce vědět, jestli už je zasnoubená. Jejich rozhovor přeruší Evina společnice, služebná Magdalena, která mu sdělí, že na pěvecké soutěži panských zpěváků se bude brzy vybírat ženich. Walther si právě může domluvit schůzku na večer, když Magdalena vytáhne Evu z kostela s poznámkou, že by mu David mohl o soutěži vysvětlit víc. Do kostela vcházejí učedníci. David, nejstarší učeň, vysvětluje Waltherovi přísná pravidla, jejichž osvojení trvá roky. Soutěže se mohou zúčastnit pouze mistři zpěváci, kteří prošli konkurzem. Během konkurzu označuje zapisovatel křídou chyby ve skladbě, jejíž text a hudbu museli kandidáti vytvořit podle svých schopností. Při osmém škrtnutí kandidát v konkurzu neuspěje. Walther se rozhodne zúčastnit se konkurzu na Mistrovské zpěváky a sleduje, jak učni připravují kostelní sál na setkání Mistrovských zpěváků.

Tak bleibt mir einzig der Meister Lohn! – Domingo / Laubenthal

 

 

Synopse: Učebnice uctivě ustoupí stranou, když Pogner a Beckmesser vstoupí. Stárnoucí Beckmesser je Marker a hodlá se zúčastnit soutěže. Když se Walther obrátí na Pognera s prosbou o možnost zúčastnit se konkurzu, Beckmesser se snaží Pognera přesvědčit, aby soupeřovu přihlášku odmítl. Poté nastupují ostatní Meistersingerové a zasedání začíná poněkud rozvláčným Kothnerovým úvodem.

Sei meiner Treue wohl versehen – Weikl / Moll / Bailey / Kollo

Pogner vyhlašuje pravidla soutěže o mistra zpěváka

Synopse: Pogner se ujímá slova. Vyhlašuje pravidla soutěže pro následující den. Vítěz bude mít právo oženit se s jeho dcerou Evou, ale ona má právo ho odmítnout. Beckmesser se vmísí do hovoru, že tím verdikt ztrácí smysl.

Wagner Pognera hudebně i lyricky vykresluje jako sympatického, ale spíše žoviálního člověka, kterému Sachs (Wagner) nemůže sahat ani po kotníky, chybí mu hloubka Sachse.

Das schöne Fest Johannistag – Frick

 

 

Synopse: Sachs navrhuje, aby poslední slovo měl lid, ale páni jsou proti. Beckmesser chce vědět, jestli se Sachs také hlásí, načež ten zlomyslně poznamená, že on i Beckmesser jsou už asi moc staří. Pogner nyní navrhuje, aby byl Junker vyslechnut, sám se za něj zaručuje. Walther se představí písní jako minnesänger, který se naučil zpívat Walthera o ptačí pastvě a ptácích. Jeho přednášku provází prudké vrtění hlavou pánů. Jen Sachs se ho zastává. Walther je i přes Beckmesserův zuřivý protest přijat. Kothner předčítá pravidla zpěvu a Beckmesser odchází do Merkerstuhlu. Walther se posadí na zpěvácké křeslo a začne zpívat vášnivou minnesongu o jaru, doprovázenou škrábáním křídy fixů.

Fanget an! – Domingo

Synopse: Po první sloce Beckmesser vyskočí z Merkerstuhlu a přeruší zpěváka s tím, že ztratil právo, protože tabule už je plná tahů. Ostatní mistři zpěváci s ním souhlasí; pouze Sachs se postaví na obranu Walthera a obviní Beckmessera, že chce zlikvidovat konkurenta. Beckmesser rozzlobeně odpoví, že by se měl švec raději postarat o opožděné boty, které si objednal na soutěž. Sachs pošle Beckmessera zpátky do Merkerstuhlu a Walther začne druhou sloku. Znovu se ozve škrábání křídou a brzy už není Waltherův zpěv kvůli všemu tomu rozruchu téměř slyšet. Dokonce i učni se Waltherovi posmívají a mistři rozhodnou, že zpěvák selhal.

Wagner zkomponoval mistrovské hulákání hlasů mistrů zpěváků, zakončené výsměšným přednesem motivu Meistersinger fagotem.

Seid ihr nun fertig? – Jochum

 

 

 

 

 

 

Synopse: V norimberských uličkách je večer. Před domem Pognerových se shromažďují učni. Magdalena se od Davida dozvídá, že Walther neuspěl u zkoušky.

Krátké preludium “voní” nádherně letně svými trylky smyčců a dechů a zvuky trianglu. Poté zní rozmáchlá sborová píseň na svatého Jana, svátek na svatojánskou noc.

Johannistag – Solti

 

 

Synopse: Eva a Pogner se vracejí domů z procházky. Eva, znepokojená tím, že se jí Walther neozval, se tápavě zeptá otce, zda si opravdu musí vzít vítěze. Otec jí odpoví, že volba je nakonec na ní. Když se vyptává na rytíře, napadne Pognera, že by do něj mohla být zamilovaná.

Lasst sehen, ob der Meister zu Hause

Sachsův šeříkový monolog

Synopse: Krátce poté, co Eva a Pogner vstoupí do domu, sedí jejich soused Sachs před svým domem, aby dokončil dláždění Beckmesserových bot. Zastaví se, vychutnává si vůni šeříku a vzpomíná na konkurzní zpěv. Waltherova píseň zněla svůdně, ale nedodržovala pravidla, a přesto Sachs neshledal žádnou chybu.

V noci je klid. V klarinetu stále zní motiv Waltherovy písně o cenu. Cvrlikání houslí a slavnostně ztlumené dechy vytvářejí krásnou atmosféru. Když se skladba rozjede, je v orchestru slyšet rušný rytmus, Wagnerův odkaz na historické Cechovní písně. Ve středověku měly všechny cechy své vlastní písně, jejichž rytmus byl převzat z jejich pracovního procesu.

Po tomto (recitativnímu) úvodu se rozvíjí áriová pasáž. Šeříkový monolog je v podstatě klasická číselná skladba, Wagner ji nechtěl nazývat árií, příliš by to znělo jako velšská opera, proto ji nazval “monologem”.

Skladbu uzavírá krásná koda “dem Vogel, der heut sang, dem war der Schnabel hold gewachsen” (“Pták, který dnes zpíval, měl jemně tvarovaný zobák”).

Was duftet doch der Flieder – Finley

Eva žádá Sachsovou o ruku

Synopse: Eva se připojí k Sachsovi. Ví, že Beckmesser chce soutěž vyhrát, a dává mu nepokrytě najevo, že by jí nevadilo, kdyby soutěž vyhrál Sachs, vdovec. Sachs však, ačkoli k Evě něco cítí, protestuje, že se cítí být příliš starý na to, aby se stal jejím manželem. Ví také, že Eva je do rytíře zamilovaná. Když Eva mluví o Waltherovi, Sachs říká, že někdo jako Stolzing, který se narodil jako pán, má mezi pány těžké postavení. Eva chce vědět, jestli mu nikdo z mistrů nemůže pomoci, a on jí poradí, aby na něj zapomněla. Rozzlobená Eva opouští ševcovského mistra, kterého nyní trápí výčitky svědomí.

Pro tento duet, který tak podivně osciluje mezi vztahem otce a dcery a koketním flirtem, napsal Wagner hudbu s plynulými liniemi a zvlněným rytmem. Dechové nástroje znovu a znovu komentují Eviny erotické narážky.

Gut’n Abend, Meister – Janowitz / Weikl

 

 

 

Synopse: Magdalena se setká s rozzlobenou Evou a řekne jí, že Beckmesser chce Evě zahrát serenádu. Eva ji požádá, aby se převlékla a vydávala se za Evu u okna, a spěchá na tajnou schůzku s Waltherem, který je rozrušený a sklíčený verdiktem Mastersingerů.

Da ist er – Lorengar / Král / Láska

 

 

Walther a Eva plánují útěk

Synopse: Eva mu přísahá lásku a oba se rozhodnou společně utéct. Když jdou do domu sbalit si nejnutnější věci, objeví se noční hlídač, který svým rohem napomíná občany, aby byli opatrní.

Geliebter spare Dir den Zorn!”.

 

 

Synopse: Sachsovi se podařilo vyslechnout rozhovor a vidí Evu a Walthera připravené k útěku z domu. Rychle si posvítí lampou na uličku, kterou chtěli oba nepoznáni utéct; nyní se musí skrýt a stát se svědky následující scény. Ve tmě vidí Beckmessera, jak se blíží k Evinu balkonu a ladí loutnu. Sachsová schválně zaklepe na boty, aby Beckmessera vyrušila. Beckmesser rozzlobeně požaduje, aby švec přestal klepat, ale Sachs ho upozorní, že právě dokončuje Beckmesserovy boty na pěveckou soutěž.

Jerum! Jerum . Bailey / Weikl

Beckmesserova serenáda

Synopse:

Vypráví o tom, že v roce 2013 se v Praze uskutečnil první ročník soutěže o nejlepšího hudebního skladatele na světě: Nyní Sachsová sehraje na značku nepěkný trik. Lichotivě prohlásí, že se chce od Beckmessera naučit práci fixaře, a místo aby kreslil křídové čáry, bude do boty zatloukat hřebíky. Beckmesser na to neochotně reaguje. Nyní může Beckmesser konečně začít se serenádou pro domnělou Evu, ale brzy uslyší první ránu do boty. Čím déle píseň trvá, tím častější jsou rány a tím více se Beckmesser vymyká kontrole.

Po naladění loutny se ozve Beckmesserův motiv:

Pozoruhodné jsou žalostné padající kvarty, které působí jen jako ubohá karikatura padajících kvart Waltherova zářivého milostného motivu (srovnej leitmotiv v části věnované preludiu).

Den Tag seh ich erscheinen – Weikl

Scéna velké hádky

Synopse: Aby Beckmesser přehlušil klepání, zpívá stále hlasitěji. Hluk přiláká přihlížející. Když přijde David, vidí, jak Beckmesser serenduje své milované Margarethe, a spěchá k ukazateli. Celé město se nyní účastní divoké rvačky. Když se ozve houkačka nočního hlídače, ženy vylijí z oken na dav studenou vodu a všichni se uchýlí do svých domů. Sachs rychle dotlačí Evu k jejímu otci a vtáhne Davida a Walthera do svého domu.

Slavná scéna s kvašáky má biografické pozadí: Wagner v mládí navštívil se svým švagrem Mnichov a jednoho večera oklamal mladého muže, že hledá zpěváky do divadla. Když rádoby zpěvák začal zkoušet na ulici a zjistil, že se stal obětí podvodu, strhla se divoká rvačka, které se zúčastnily desítky lidí.

Wagner z této reminiscence vytvořil gigantické umělecké dílo. Tato scéna, komponovaná ve formě fugy, je hudebně složitá. Více než sto sólistů a sboristů spolu s další stovkou lidí v orchestřišti předvádí gigantickou fugovou změť, která se rozvíjí v dlouhé a velkolepé crescendo, dokud nepřijde noční hlídač a scéna tiše a magicky neskončí v měsíčním světle.

Prügelszene – Metropolitní opera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synopse: Je časné ráno. Sachs sedí ve své ševcovské dílně, zabraný do četby foliantu.

Vorspiel – Solti

 


Sachsův monolog o přeludu

Synopse: David vstoupí do dílny a omluví se za své noční chování. Sachsová nereaguje, ale laskavě ho požádá, aby zazpíval verše na svátek sv. Po písni ho Sachs požádá, aby se doma svátečně oblékl a vrátil se jako jeho hlasatel. Když je David pryč, začne přemýšlet. Rozhodne se, že Evě a Waltherovi pomůže.

Monolog začíná motivem Sachsova odříkání ve smyčcích:

Monolog se skládá ze tří částí a začíná rezignovaným poznáním, že věci řídí lidský klam. Poté zazní hudební reminiscence na scénu bití a nakonec zazní milostný motiv s rozhodnutím Saxány usměrnit šílenství a sblížit milence.

Wahn! Wahn! – Weikl

 

 

Synopse: Tam Walther vstoupí do své dílny. Vypráví mistrovi, že měl v noci krásný sen. Sachs ho požádá, aby z něj složil píseň; pomůže mu zformovat mistrovu píseň. Walther mu nyní zpívá báseň o tom, jak jako poutník v ráji potkal krásnou ženu. Sachs si slova zapisuje. Dojat jeho dovedností dává mladíkovi pokyny, dokud nedokončí druhou sloku. Pro Walthera píseň končí. Sachs ho napomene, aby do třetí sloky přidal výklad snů, jak vyžadují pravidla. Jedině tak může doufat v účast v soutěži.

Morgendlich leuchtend im rosigem Schein – Domingo / Fischer-Dieskau

Velká pantomimická hudba

Synopse: Sachs a Walther odcházejí z pokoje, aby se připravili na festival. Do dílny vstoupí Beckmesser, který chce navštívit Sachse, aby si vyzvedl boty. Je oblečený, ale v trpícím stavu; Davidův výprask na něm zanechal stopy. Ještě víc ho trápí strach, že jeho píseň na výhru nestačí. Náhle mu pohled padne na Waltherovu báseň, kterou Sachs spoluvytvořil. Rychle ji zabalí. Sachs vstoupí do dílny a Beckmesser ho okamžitě obviní, že předchozího večera úmyslně narušil jeho námluvy o Evu, aby ji sám získal. Sachs odpoví, že se Evě dvořit nebude. Beckmesser vítězoslavně mává papírem.

Wagner napsal k Beckmesserovu vystoupení skvělý soundtrack. Je to skutečná hudební pantomima, která popisuje otlučeného, nemotorného Beckmessera slídícího po dílně.

Ein Werbelied von Sachs – Solti

 

 

Synopse: Sachs velkoryse věnuje píseň Beckmesserovi, který nyní jásá, neboť získat text básníka Sachse je jako vyhrát v loterii. Beckmesser podezřívavě vytuší lest, ale Sachs mu slíbí, že nikdy nikomu neprozradí, že text napsal on. Zároveň ho nabádá, aby text pečlivě prostudoval, že přednáška není jednoduchá. Beckmesser ho přezíravě ujišťuje, že hudebně se Merkerovi nikdo nevyrovná. V objetí Sachsové odchází z dílny, aby se naučil píseň nazpaměť. Sachs se s úsměvem posadí na židli, protože ví, že Beckmesser bude textem ohromen. Nyní si Sachs všimne Evy, která vstoupila do dílny a je bohatě oblečená. Tvrdí, že ji štípou nové boty, ale ve skutečnosti se přišla jen podívat, jestli je tam Walther. Když Walther vstoupí, Sachs se zabývá botou a nechá oba milence o samotě. Šťastný Sachs nyní slyší, jak Walther předvádí Evě třetí sloku písně.

Weilten die Sterne im lieblichen Tanz? – Domingo

Synopse: Eva teď rozumí všemu. Propukne v náhlý záchvat pláče a vděčně klesne Sachsovi na prsa. Walther k nim přistoupí a stiskne Sachsovi ruku. Sachse nyní přemáhá bolest z vlastního odříkání. Eva ho utěšuje, že kdyby tam Walther nebyl, vybrala by si ho. Sachs však odpoví, že by nikdy nechtěl přijmout roli Marka ve hře Tristan a Isolda.

Tato pasáž je velkým odříkáním Hanse Sachse. Přemožen Evinými slovy cituje příběh Tristana a Isoldy a v orchestru zní tristanovský akord.

O Sachs! Mein Freund! Du treuer Mann!

 

 

Synopse: Nyní vstoupili ve svátečním oděvu i David a Margarethe. Sachs slavnostně oznámí, že Walther vytvořil mistrovské dílo, k jehož křtu je zapotřebí svědků; za tím účelem povýší Davida na tovaryše pohlavkem.

Ein Kind ward hier geboren

Velký kvintet

Synopse: Dva páry a Sachs oslavují zrod Waltherovy ceněné písně.

Tento komorní kvintet patří k absolutním vrcholům této opery a má v celé Wagnerově tvorbě jedinečné postavení. Připomíná Beethovenův kvartet z Fidelia a je umným, velkolepým odpočinkem této opery před velkolepým obřadem na výstavišti. Začíná slavnostním úvodem Hanse Sachse doprovázeným nejkrásnějšími akordy orchestru.

Tuto scénu slyšíme na dvou starších nahrávkách.

Nejprve s nebeskou Evou Elisabeth Grümmerové.

Selig wie die Sonne – Schöffler / Alsen / Kunz / Seefried / Dermota.

 

Další verze ve skvělé nahrávce s naprosto snovým obsazením z roku 1931.

Selig wie die Sonne – Schumann, Melchior, Schorr, Parr, Williams

 

 

Synopse: Na norimberském výstavišti. Učni slavnostně napochodují, seřazeni podle příslušnosti k cechům.

Sankt Krispin lobet ihn – Sawallisch

Tanec učňů

Synopse: Učni vesele předvádějí tanec.

“Tanec učňů” chlapců je známá skladba, která často zaznívá v koncertních sálech.

Tanz der Lehrbuben.

Velký průvod mistrů

Synopse: Za doprovodu fanfár slavnostně pochodují Meistersingerové.

Velkolepý průvod Meistersingerů doprovází dvoudílný sbor ženských a mužských hlasů.

Silentium

Synopse: Lidé si užívají dne a oslavují svého velkého básníka Hanse Sachse, který předstoupí a dojatě se podívá na dav.

Pro Wagnera byla tato scéna kvintesencí opery: výzva k německému lidu, aby se postavil za německé umění. Jedná se o sborovou část na báseň historického Hanse Sachse s propracovanou polyfonií hlasů.

Wachet auf! Es nahet gen den Tag

 

 

Synopse: Sachsová vítá lid a vyhlašuje soutěž. Beckmesser je viditelně vzrušený, neustále se snaží vzpomenout si na báseň a zoufale si osušuje pot z čela. Pogner nyní Beckmessera požádá, aby začal jako starší. Pobouření lidé se dívají na muže, který se zdá být pro mladou nevěstu příliš starý.

Euch macht ihr’s leicht, mir macht ihr’s schwer – Weikl

Beckmesserova groteskní píseň o výhře

Synopse: Beckmesser začíná svou píseň. Ale hned na začátku zamotá text. Udivení mistři se na sebe podívají. Jak se slova stále více pletou, lidé propuknou v smích. Podrážděný Beckmesser pokračuje a dovádí text do absurdna. Když všichni propuknou v bouřlivý smích, oboří se na Sachse a vysvětlí mu, že slova ve skutečnosti a pravdivě pochází od Sachse. Sachs se nyní obrací k lidem a vysvětluje, že text nenapsal on, ale, zmrzačen Beckmesserem, skutečný mistr. Požádá Meistersingera, aby tohoto mistra připustil k soutěži. Mistři souhlasí a Sachs vyhlásí Walthera von Stolzing.

Text, který Wagner Beckmesserovi vložil do úst, je groteskní a komický zároveň: “olověná šťáva a závaží” se říká na jednom místě “na vzdušných cestách sotva visím na stromě” na jiném. Nebo dokonce “pes foukal vlnící se” v jiném verši.

Morgen ich leuchte im rosigem Schein – Werba.

 

Valterova píseň o cenu

Synopse: Walther začíná svou píseň. Již po první sloce projde publikem i mistry šum údivu, který se ještě zvýší po druhé sloce. Po třetí sloce už není o vítězi pochyb. Eva korunuje vítěze a Pogner slavnostně přijímá Walthera do cechu mistrů. Ten však svěcení odmítá, šokovaná Eva se hroutí.

Waltherova píseň o výhru se skládá ze tří slok, jejichž tempo, hlasitost a intenzita se neustále zvyšují. Jde o naléhavou a romantickou hrdinskou tenorovou árii, kterou je třeba zpívat v nejkrásnějším legatu a která získává svou krásu v neposlední řadě díky nádhernému doprovodu.

V tomto účinném díle slyšíme Plácida Dominga. Španělsky mluvící tenorista nebyl z idiomatického hlediska ideálním Waltherem, ale kráse a velkoleposti jeho interpretace této písně o cenu se žádný tenorista nevyrovnal.

Morgenlich leuchtend im rosigen Schein – Domingo

Cti své německé mistry

Synopse: Nyní se slova ujímá Sachs a žádá, aby nepohrdal starými mistry, neboť nové věci mohou vyrůst pouze na tradici. Sachs podstrčí Waltherovi mistrovský řetěz a Eva radostně spěchá k Waltherovi. Pogner spojenectví požehná a Walther položí Sachsovi na hlavu vavřínový věnec. Lidé se nadšeně připojují k Sachsovým slovům.

Na konci tohoto nesmírně náročného aktu musí Sachs zmobilizovat poslední zásoby sil pro toto představení a navrhnout závěrečnou řeč psanou ve vysoké tessituře.
Lidé se nadšeně přidávají ve velké scéně za doprovodu Meistersingerova pochodu.

Ehrt Eure deutschen Meister!
Dann bannt ihr gute Geister;

 

Cti své německé mistry,
Pak vykouzlíte dobrou náladu!

Verachtet mir die Meister nicht … Ehrt Eure deutschen Meister – Weikl

 

 

 

Doporučení k nahrávání

CALIG, Thomas Steward, Sandor Konya, Gundula Janowitz, Thomas Hemsley, Brigitte Fassbaender pod vedením Rafaela Kubelíka a orchestru a sboru Bavorského rozhlasu.

 

 

 

 

Peter Lutz, opera-inside, online operní průvodce o “DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG” Richarda Wagnera.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *