Online operní průvodce & synopse k opeře Franze Lehára Země úsměvu

Hudba, kterou nám Lehar předkládá v “das Země úsměvu” (“Země úsměvů”), je ohromující. Sám Lehar o své hudbě říkal, že vždy hledal melodii. A jakou nádheru nám v tomto díle nabízí! Každá ze skladeb rozvíjí neodolatelné kouzlo a stala se úspěšným příběhem.

 

 

 

Obsah

Synopse

Akt I (scéna v salonu)

Akt II (scéna v paláci)

Akt III (scéna loučení)

 

Doporučení k nahrávání

Doporučení k nahrávání

 

Zajímavost

Immer nur lächeln und immer vergnügt

Bei einem Tee à deux

Von Apfelblüten einen Kranz

Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt

Als Gott die Menschen erschuf.. meine Liebe, deine Liebe

Dein ist mein ganzes Herz (Jen tvé je mé srdce)

Zig, zig, zig… Du bist so lieb, so schön (Jsi tak milý, tak krásný)

Liebes Schwesterlein, sollst nicht traurig sein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAS ZEMĚ ÚSMĚVU ACT I

 

25 let po Veselé vdově

Lehar celý život hledal úspěch. Poprvé se tento úspěch dostavil s Veselou vdovou ve věku 34 let. Během jeho života se toto dílo stalo jedním z nejhranějších v celém operním a operetním repertoáru. Po celý život hledal umělecké uznání (stejně jako Offenbach o 60 let dříve…), kterého se mu od mnoha tzv. odborníků nedostalo. Dílem Země úsměvů, které napsal v roce 1928 ve svých 58 letech, se Lehar pokusil operetu aktualizovat a přiblížit ji opernímu žánru. V době vzniku “Země úsměvů” už Vídeň není tou požitkářskou podunajskou metropolí fin-de-siècle, ale (předimenzovaným) hlavním městem malé země na konci otřeseného desetiletí. V důsledku toho “Země úsměvů” již není frivolní vídeňskou operetou, ale dílem s nárokem na osvětlení vnitřního života svých postav. Končí tragicky, protože lež o šťastném konci se do této doby už nehodila. Několik týdnů po premiéře vypukl nad západním obchodním světem černý pátek, který odstartoval historický krach na burze v roce 1929. Historicky zajímavá je paralela s jinou velkou operetou, Offenbachovými “Les Contes d’Hoffmann”. I on napsal toto dílo v době hospodářské krize, která krátce po premiéře vedla k velkému krachu na burze.

 

 

Vrchol operetní literatury

Hudebně se Lehar od operety distancuje o správný kus. Najdeme zde pasáže, které připomínají Straussovu Salome. Nota bene, Richard Strauss by toto tvrzení odmítl, neboť patřil k těm, kteří na operetního skladatele Lehára pohrdavě ukazovali prstem.

Hudba, kterou nám Lehár předkládá, je ohromující. Sám Lehar o své hudbě říkal, že vždy hledal melodii. A jakou nádheru nám nabízí v tomto díle! Každá ze skladeb rozvíjí neodolatelné kouzlo a stala se úspěšným příběhem. Tu a tam se objeví skladby, které by se dobře vyjímaly i v opeře. Sám Lehar o nich řekl: ,,Vždyť je to taková skladba: “Moderní opera je příliš těžká i pro polovzdělance, moderní číselná opera je pro něj příliš lehká, příliš povrchní. Chci vyplnit mezeru mezi nimi, moje opereta má být mezistupněm mezi operou a operetou.”

 

Úspěch tohoto díla byl okamžitý. Se Zemí úsměvu mohl Lehar zopakovat obrovský úspěch své Veselé vdovy. Něco, co nebylo dopřáno mnoha jeho současníkům té doby (Leoncavallo, Mascagni, Cilea, Boito aj.), kteří na potvrzení svého úspěchu z mladších let čekali celý život.

 

 

Richard Tauber a Giacomo Puccini

V tomto operním portrétu bude samozřejmě řeč i o Leharově spolupráci s tenoristou Richardem Tauberem. Tauber však nebyl jediným významným inspiračním zdrojem, na Lehára zapůsobila i Madama Butterfly Giacoma Pucciniho. Ačkoli Pucciniho exotika Motýla byla hudebně mnohem hlubší než Leharův poněkud povrchní orientalismus, obě díla mají mnoho paralel, například neúspěch splynutí různých kultur, reprezentovaný vztahovým dramatem, které nakonec tragicky ztroskotá. S obrácenými genderovými rolemi a “zemí úsměvů” však bylo vtipně nazváno “Monsieur Butterfly”.

 

 

Libreto – hnědý stín nad Franzem Leharem

Příběh o princi Sou-čchengovi a měšťanské Líze nebyl nový. Zápletka vychází z Lehárovy operety “žlutý kabátek” (libreto Leon), kterou bez úspěchu uvedl na jeviště o šest let dříve. Dílo bylo příliš rozměrné a mělo textové nedostatky. Ludwig Herzer a Fritz Löhner-Breda libreto i děj očistili a napsali chytlavé texty. Hudebně Lehar převzal velkou část předchozího díla a přidal několik dalších skladeb.

Všichni libretisté byli židovského původu, jejichž osudy skončily v pozdějších letech nacismu tragicky. Zvlášť srdcervoucí byl konec Fritze Löhnera-Bredy, jehož díla, která napsal v koncentračních táborech Buchenwald a Osvětim, byla později vydána. Role, kterou Lehar sehrál ve Třetí říši, je smutná. Na tomto místě se však zdržím jejího rozebírání.

 

Opereta začíná potpourri krásných melodií z opery.

Ouvertüre – Sandor

 

 

Elisabeth Schwarzkopfová interpretuje Lisu

Synopse: V salonu hraběte Lichtenfelse. Lisa, hraběcí dcera, je oslavována. Vyhrála jezdecký turnaj.

Role Lízy bude pravděpodobně navždy spojena s Elisabeth Schwarzkopfovou. Nahrávkou z 50. let, kterou dirigoval Ackermann a produkoval její pozdější manžel Legge, nastavila měřítka.

Heut meine Herrn, war ein Tag … gerne wär ich verliebt

 

Synopse: Lisa je veselá žena.

V živém ¾ rytmu s vídeňským šarmem zpívá Lisa o lásce.

Lisa v podání Elisabeth Schwarzkopfové zaujme svou elegancí a muzikálností. Její hlas má noblesu a erotické charisma.

Flirten, bisschen Flirten – Schwarzkopf

 

 

Objeví se její bývalý přítel August (zvaný Gustl)

Synopse: Objevuje se Gustl a vyznává Lise lásku. Lisa už jeho city neopětuje. Že její city patří čínskému velvyslanci, zůstává jejím tajemstvím. Gustl je zklamaný, ale chce zůstat dobrým přítelem.

Lisa je zklamaná.
Líza je žena s minulostí, na rozdíl od Motýlka je to rozhodná a sebevědomá žena.

Znovu slyšíme Schwarzkopfa v duetu s Erichem Kunzem. Oba byli představiteli legendárního vídeňského Mozartova souboru poválečných let. Kunz byl komorní a komediální Vídeňák par excellence, s šarmem, humorem a v případě potřeby i typicky vídeňským výsměchem (“Schmäh”).

Es ist nicht das erste Mal – Schwarzkopf / Kunz

 

 

Richard Tauber interpretuje sou-čeng

Synopse: Po odchodu hostů z místnosti se objeví princ. Je v přemýšlivé náladě. Zamiloval se do Lízy. Ví však, že tento vztah je vlastně nemožný. Tato bolest ho tísní, ale lidé jeho kultury skrývají svůj smutek za fasádou, chce to, aby se lidé vždy usmívali.

Tímto dílem chtěl Lehar přiblížit operetu opeře. Chtěl se od dřevorytových postav operety posunout k propracovanějším lidským bytostem. Proto velká část jeho hudby vykresluje vnitřní svět postav. Příkladně za ním stojí tato skladba, která ukazuje přemýšlivého Sou-Chonga.

Role Sou-Chonga bude také navždy spojena s jedním jménem, jmenuje se Richard Tauber. O umělecké symbióze Richarda Taubera a Franze Lehára se dočteme dále. Tauber byl svým založením operní pěvec, ale viděl, že díky operetnímu angažmá může oslovit nové publikum. Tento odklon od “těžké” k lehké múze a jeho příslovečná obchodní zdatnost (pořídil přes 700 nahrávek) se staly terčem útoků mnoha kritiků, kteří ho obviňovali ze zrady umění. Přesto panuje všeobecná shoda, že Tauber byl jedním z největších lyrických tenorů svého století. V této skladbě uslyšíte Tauberovo vynikající legato a výrazný střední rejstřík jeho hlasu.

Immer nur lächeln und immer vergnügt – Tauber

Elegantní duet “Bei einem Tee à deux”

Synopse: Lisa pozve prince na šálek čaje. Oba si užívají společné chvíle a galantně spolu flirtují.

Nicolai Gedda a Elisabeth zpívají duet nádherně lyricky a elegantně.

Bei einem Tee à deux – Schwarzkopf / Gedda

Melancholie

Když je Gustl vyruší, Lisa odejde z pokoje. Gustl se ptá prince Čoua, jak se v Číně dvoří ženám.

Nicolai Gedda patřil k tenorům, kteří dokázali zazpívat i ty nejvyšší tóny. Vysoké partie této árie zpívá s brilantností.

Von Apfelblüten einen Kranz – Gedda

 

Slyšíme druhou nahrávku s Josefem Schmidtem. Ve 30. letech 20. století byl velmi slavným tenoristou. Kvůli své malé postavě se nehodil na jeviště a proslavil se jako rozhlasový tenorista. Vynikal vysokým hlasem a melancholickým témbrem. Ten se k této skladbě skvěle hodí.

Von Apfelblüten einen Kranz – Schmidt

 

 

Sou-Chongovo rozloučení

Synopse: Kníže dostane dopis, který ho nutí okamžitě odjet do Číny. Nastupuje na důležité místo ve vládě. Když se o tom dozví Líza, je v depresi.

Ein Lied, es verfolgt mich Tag und Nacht – Schwarzkopf

 

Synopse: Kníže má také deprese. Uvědomil si, že se do západního světa nehodí, ale musí opustit někoho, koho miluje.

Es wird schon so sein – Gedda / Schwarzkopf

 

 

Sou-Chong a Lisa si vyznávají lásku

Synopse: Dva poznají své vzájemné city a rozhodnou se společně odjet do Číny.

Tato scéna by klidně mohla být převzata z opery. Tohle už není finále lehkonohé operety. Duet končí duetem v krásném unisonu.

Tento úryvek slyšíme z inscenace curyšské opery.

Von Apfelblüten einen Kranz … ein Lied will ich von Seligkeiten singen – Beczala / Kleiter

 

 

 

DAS ZEMĚ ÚSMĚVU II

 

 

 

Střet kultur zasáhl Lisu

Synopse:  V sále knížecího paláce v Pekingu. Princ bude uveden do úřadu při strašidelném obřadu.

Dschinthien wuomen wu

Synopse: Lisa si uvědomuje rozkol mezi jejich kulturami a je v depresi. Sou-Chong se ji snaží rozveselit a vykouzlí jí lásku, která je spojila.

Hlas Fritze Wunderlicha září v tomto duetu v tom nejkrásnějším světle. Je svěží a vášnivý.

Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt – Wunderlich / Fahberg

 

 

Sou Chong se musí oženit se 4 mandžuskými ženami

Synopse:  Hlava rodiny Čang požaduje, aby se princ oženil se čtyřmi mandžuskými ženami podle zákonů země, Líza by pak byla pátou manželkou. Princ si začíná uvědomovat bezvýchodnost situace. Mezitím do paláce dorazil Gustl. Vydal se za Lízou. Tam se setkává se Sou-Chongovou sestrou Mi.

Mi si stěžuje na diskriminaci čínských žen:

Pletou, vyšívají, perou, vaří.
A pak znovu v dětské postýlce,
Ano, to by byl tvůj ideál

Lze předpokládat, že tehdejší společenská realita ve Vídni nebyla jiná a Lehar nastavil zrcadlo svému publiku.

Role Mi je typickou soubrettovskou rolí, která vyžaduje jistou výšku a pružný hlas.

Im Salon zur blauen Pagode – Rothenberger

 

Gustl se zamiluje do Mi

Synopse: Gustl je jí okamžitě okouzlen.

Lehar napsal pro setkání obou rozkošný duet, který se stal chytlavou melodií s refrénem “meine Liebe, deine Liebe” (“má lásko, tvá lásko”).

V nahrávce Ackermanna zaujme Erich Kunz jako Gustl svou vřelostí a šarmem, i když jeho hlas je pro tuto roli poněkud těžký. Role Gustla je psána pro buffotenor, Erich Kunz byl barytonista.

Als Gott die Menschen erschuf .. meine Liebe, deine Liebe

 

 

Lisa se Gustlovi přizná ke svému neštěstí

Synopse: Když se s Lisou setká, přizná se mu, že je v cizí zemi nešťastná a že je plná stesku po své rodné Vídni.

Když Líza touží po Vídni, je samozřejmě citován vídeňský valčík.

Alles vorbei … ich möchte wieder einmal die Heimat sehn – Hallstein

 

 

Tauberova “Dein ist mein ganzes Herz” (“Tvé je jen mé srdce)

Synopse: Znovu se ji princ snaží utěšit a přivolává na ni svou lásku.

Tato píseň se objevila již v Lehárově předchozím díle “die gelbe Jacke”, ale téměř si jí nikdo nevšiml. V remaku Země úsměvů se tato píseň stala zlatým číslem. Richard Tauber na tom má jistě velkou zásluhu. Tauber s Leharem spolupracoval již ve 20. letech 20. století na čtyřech operetách a písně, které Lehar ušil Tauberovi na míru, byly obvykle výrazně umístěny ve druhém dějství a dostaly přívlastek “Tauber Lieder”. Tauberova píseň “Dein ist mein ganzes Herz” je nejznámější z nich a patří k nejslavnějším tenorovým skladbám vůbec.

Umělecké partnerství mezi Tauberem a Leharem bylo vysoce symbiotické. V roce 1920 Richard Tauber poprvé zpíval Lehárovu operetu a okamžitě sklidil úspěch. Lehar trpěl úpadkem operetního žánru. S Tauberem se mohl vyrovnat počátečním úspěchům Veselé vdovy. Richard Tauber byl za svého života jednou z největších hvězd zábavy a tato árie z něj udělala legendu. Zpěvem v operetách se mu otevřela široká střední třída a stal se mainstreamem.

Lehar byl natolik chytrý, že v úzké spolupráci s Richardem Tauberem upravil Sou-Chongův pěvecký hlas. Lehar dokázal zdůraznit silné stránky Tauberova hlasu (krásný střední rejstřík, nádherný temný témbr) a obejít slabiny hlasu (zejména vrchní tóny).

Dein ist mein ganzes Herz – Tauber

 

Pavarotti, nesmírně lyrický a opěvující “Tvé je celé mé srdce”. Pro dodatečný efekt Pavarotti, Domingo, Villazon a spol. občas zakončují árii vysokým esem (místo des).

Tu m’hai preso il cor – Pavarotti

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa se rozchází se Sou-Chongem

Synopse: “Služební cesta do Číny”, která se odehrává v roce 2018, je v souladu s pravidly, která jsou v této zemi platná: Lisa se nemůže smířit s tím, že bude pátou manželkou. Princ se jí snaží vysvětlit, že sňatek je pouhá formalita. Když Tschang zahájí svatební obřad, Lisa prohlásí, že chce opustit Čínu. V hrozné hádce jí Sou-čong řekne, že je v Číně jen věcí a že jí vládne on. Znechucená Lisa prohlásí, že je se vším konec. Song je hluboce zasažen.

Smutné zvuky uvádí repríza chytlavé melodie.

Dein war mein ganzes Herz – Gedda

Vztah Mi a Gustla se nerodí pod příznivou hvězdou

Synopse: Mi je zamilovaná do Evropana.

Gustl je zamilovaný do Evropana.
A opět Leharův duet, jehož kouzlu nelze uniknout.

Zig, zig, zig… Du bist so lieb, so schön – Kunz / Loose

 

 

Synopse: Ale ani city Mi a Gustla nedokážou překlenout propast mezi kulturami a Mi si musí přiznat, že její sen se jí nesplní.

Wie rasch verwelkte doch das kleine Blümchen Glück – Schwarzkopf

Nepovedený útěk

Synopse: Mi pomůže Gustlovi a Lise utéct z paláce, ale jsou chyceni Sou-Chongem. Ten si uvědomí, že Lízu neudrží. Nechá Evropany odejít. Společně se svou sestrou Mi smutně sledují, jak Líza a Gustl opouštějí palác.

V tomto nostalgickém díle uslyšíme Švéda Nikolaje Geddu. Geddovými mateřskými jazyky byly švédština a ruština, ale jeho němčina je idiomatická a bez přízvuku, jeho hlas zaujme krásnou melodičností a skvělým frázováním. Slyšíme krásný závěr tohoto nádherného díla.

Liebes Schwesterlein, sollst nicht traurig sein – Gedda

 

 

Doporučení nahrávky operety DAS ZEMĚ ÚSMĚVU

 

EMI s Elisabeth Schwarzkopfovou, Nicolaiem Geddou, Erichem Kunzem a Emmy Loose pod vedením Otto Ackermanna a Philharmonia Orchestra and Chorus.

 

 

Peter Lutz, opera-inside, online operní průvodce o DAS ZEMĚ ÚSMĚVU od Franze Lehára.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *