Online průvodce operou ANDREA CHÉNIER

Umberto Giordano dosáhl s touto operou senzačního úspěchu ještě před svými třicátými narozeninami. Stal se nesmrtelným a spolu s Mascagnim, Leoncavallem a Puccinim jednou ze čtyř nejjasnějších hvězd na “veristickém nebi”.

 

 

Obsah

Synopse

Komentář

I. dějství

Akt II

Akt III

Akt IV

 

Doporučení k nahrávání

Doporučení k nahrávání

 

Významné události

Un dì all’azzurro spazio

Credo a un possanza

Ora e soave

Nemico della patria

La mamma morta

Si fui soldato

Come un bel dî di maggio

Vicino a te

 

 

 

 

 

 

 

Premiéra

Milán, 1896

Libreto

Luigi Illica, podle historické postavy Andrého Chéniera.

Hlavní role

Andrea Chénier, spisovatel a básník (tenor) - Gérard, sluha hraběnky Coigny a pozdější prokurátor (baryton) - Maddalena, dcera hraběnky Coigny (soprán) - Roucher, přítel Andrey Chénier (bas) - Bersi, služebná Maddaleny (mezzosoprán).

Doporučení nahrávky

EMI s Marií Callas a Mariem del Monacem pod taktovkou Antonina Votta a sborem a orchestrem milánské La Scaly. Alternativní nahrávkou je Luciano Pavarotti a Montserrat Caballé pod vedením Riccarda Chaillyho (DECCA).

 

 

 

 

Vysvětlivky

 

 

 

Historie a premiéra

Jako mladý skladatel měl Giordano několik let smlouvu s nakladatelstvím Sonzogno, které ho vyhnalo se slovy, “že je zcela bez talentu”. Zcela nemajetný Giordano byl zoufalý a požádal svého přítele, tehdy již známého skladatele Franchettiho, o zprostředkování. Sonzogno, který byl zároveň ředitelem La Scaly, dal Giordanovi další šanci. Luigi Illica mu v roce 1894 napsal libreto k příběhu o francouzském básníkovi “Andrea Chénier”. Nyní se Giordano přestěhoval k Illicovi do Milána a začal komponovat v nuzných podmínkách. Občas bydlel a komponoval ve skladu pohřebního ústavu, v jehož horních patrech Illica bydlel. Na opeře pracoval během následujících dvou let. Když doručil impresáriovi hotový rukopis, Sonzognův hudební poradce jej odmítl. Giordano byl zdrcen a kontaktoval dnes již slavného Pietra Mascagniho, skladatele “Cavalleria rusticana”. Ten dokázal Sonzogna uklidnit a ten dílo přijal s reptáním. V této době byl Sonzogno jako ředitel La Scaly velmi kontroverzní, protože musel utrpět mnoho neúspěchů s různými inscenacemi a obával se, že s “Andreou Chénierem” utrpí další propadák. Dokonce i s úspěšnou operou “Carmen” ztroskotal. Napětí mezi Sonzognem a Giordanem ještě vzrostlo, když tenorista odmítl zpívat svůj part a bylo třeba najít náhradu. Když se tedy v březnu 1896 zvedla opona, byla atmosféra velmi napjatá. Už první árie se musela opakovat a představení se ukázalo jako grandiózní triumf. Giordano musel dvacetkrát předstoupit před oponu a zachránil tak Sonzogna, který měl z překvapivého zvratu událostí obrovskou radost.

 

 

Libreto

Luigi Illica si vzal za základ osud historické postavy “Andrea Chénier” a vymyslel k němu milostný příběh. Roucher i Maddalena a Gérard jsou fiktivní postavy. V době, kdy Illica pracoval na této opeře, psal v tandemu s Giacosou také na “Tosce” a “Bohémě”. Zatímco Giacosa byl poetickým “veršotepcem”, Illica byl opulentním “vypravěčem”. Je až s podivem, kolik zápletek a scén do “Andrey Chéniera” vtělil: vidíme šlechtický zámek za starého režimu, obraz pastýře, pouliční scény v Paříži, revoluční soud, scény z žaláře, scénu popravy a k tomu můžeme přidat tucet jevištních rolí. Právě díky své obrazotvornosti dokázal Umberto Giordano získat inspirativní obrazy pro svou kompoziční práci.

 

 

Hudba

Byla to pouhá materiální nouze, která inspirovala Giordanova tvůrčího ducha? Nabízí posluchačům ohromující množství skvělých melodií, barvitých scén a velkých emocí. Giordano našel ty správné tóny pro všechny scény a role a ve svých 27 letech byl na vrcholu tvůrčích sil. Od té doby všichni tenoristé a sopranisté, kteří měli hodnost a jméno, zpívali atraktivní role. Jedna dvojice dokonce vyvolala pěveckou válku, která se stala slavnou (viz dále). Tak se toto dílo stalo klasickou “pěveckou operou” se všemi výhodami i nevýhodami, které z toho vyplývají.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synopse: 1789 na zámku hraběnky. Přípravy na ples jsou v plném proudu. Kromě mnoha šlechticů je pozván i spisovatel Andrea Chénier.

Krátký orchestrální úvod popisuje v květnatých barvách dekadentní bohatství šlechtické hostiny během hladové zimy. Sluha Gerard pohrdavě komentuje šlechtu, posměšně doprovázen dvorskou taneční hudbou orchestru. Ve druhé části se hudba překlápí do hrozivé nálady, která zvěstuje blížící se zkázu.

Questo azzurro sofà – Nucci / Howlett

 

 

Sluha Gérard je zamilovaný do Maddaleny

Sluha Gérard nenávidí šlechtice, ale tajně miluje Maddalenu, dceru hraběnky.

Hudba se mění s příchodem Maddaleny, doprovází ji něžné zvuky harfy a dechů. I Gérard, jehož hlas je slyšet v pozadí, se náhle opět zklidnil.

Il giorno intorno – Nucci / Caballé

 

 

Tónová malba z období Ancien Régime

Synopse: Maddalena, svázaná v těsném živůtku, čeká na ples.

Tuto pasáž uvádí elegantní dvorský motiv, který spolu s druhým krásným a vznosným tanečním motivem vytváří nádherný hudební obraz Ancien Régime.

Soffocco, moro tutta chiusa – Tebaldi

 

Pastýřská scéna

Synopse: Divadelní skupina sehraje pro pobavení pastýřskou scénu.

Romantická hra s ženským sborem a doprovodem harfy.

O Pastorelle, Addio

“Un di all azurro”

Synopse: Vyprávění o tom, jak se v tomto městě žije, a o tom, jak se v něm žije, se v něm žije a jak se v něm žije: Na plese Maddalena provokuje Chéniera slovy o lásce. Ten se zastává pravé lásky a vyjadřuje své opovržení nad šlechtou, která se nestará o bídu lidí.

Tato slavná árie představuje pro tenoristu fyzickou výzvu. Dlouhé deklamační a silné pasáže, někdy ve vysokých tónech, jsou pro tenoristu výzvou. Árie trvá včetně recitativu dlouhých 6 minut.

Tuto árii uslyšíte ve dvou verzích, jednu lyrickou od Pavarottiho a jednu heroickou od Franca Corelliho.

Začněme Lucianem Pavarottim. Je v lyrickém, vřelém tónu.

Un di all azzuro (1) – Pavarotti/Chailly

 

Franco Corelli nebyl tenoristou lyrických nuancí. Fischer (Grosse Stimmen): “Jeho Squillo jako by prořezával ocelové dveře … Na jemné efekty, na hodnoty a odstíny u Corelliho budeme čekat marně, jako tenor vítězného výškového trámu a oceli nemá téměř sobě rovného”.

Un di all azzurro (2) – Corelli/Santini

 

Synopse: Gérard tajně svolal do síně hladové sedláky, kteří začnou žebrat. Hraběnka je nechá vyhodit, načež Gérard hlasitě rezignuje na svou službu na zámku.

 

 

 


 

 

 

Synopse: O pět let později. Francii vládne Robbespierre a stala se policejním státem.

Per l’ex inferno

 

 

Synopse: Maddalena přežila čistky. Doprovází ji věrná služebná Bersi, která se nechává najímat jako takzvaná “Merveilleuse” (prostitutka). Podezřívavě ji sleduje “Incroyable” (udavač), zatímco kolem projíždí katův vůz s odsouzenci k smrti. Bersi hledá Chéniera.

Temer perché – Ewing

Chénier je v kontaktu s neznámým

Synopse: Chénier se dozvěděl, že je na seznamu veřejných nepřátel. Jeho přítel Roucher mu radí, aby utekl. Získal pas, ale Chénier se chce nejprve setkat s neznámým mužem, s nímž si už nějakou dobu dopisuje.

Credo a una possanza arcana – del Monaco

 

Synopse: Roucher varuje, že dopis by mohl být pastí.

Roucher vyjadřuje obavu, že by dopis mohl pocházet od “Merveilleuse”, hudební motiv, který zazní hned na začátku, je velmi koketní. Chénierovy sny o setkání jako by praskly.

Calligrafia invero femminil! – Pavarotti / Nucci

 

Gérard hledá Maddalenu

Synopse: Nedaleko od nich se objeví Gérard. Informátor je s ním. Gérard mu dává popis ženy, kterou hledá.

Ecco laggiu Gerard – Pavarotti / Nucci / de Palma / Krause

 

 

Synopse: Bersi je tajně sledován informátorem a na místě schůzky našel Chéniera. Oznámí mu, že se objevila nějaká dáma. Roucher varuje a vidí, že se to potvrdilo: “merveilleuse”, ale Chénier chce s dámou mluvit. Stmívá se a hlídka rozsvěcuje lampy na mostě.

Giordano v tomto krátkém díle namaloval dva krásné obrazy. V první části soumračnou náladu a po dialogu ve třetí části takzvanou “Rondu” stráží za doprovodu bubnů.

Non mi saluti?

 

Milostný duet

Synopse: “Ora se narodil v roce 1952 a je to jeho první film, který se odehrává v roce 1952: Maddalena se objeví v šatech švadleny. Udavač ji poznal a sleduje ji. Nyní se setkává s Chénierem a odhaluje se jako žena, která mu psala dopisy. Chénier ji zprvu nepoznává. Když si sundá kapuci, Chénier v ní pozná dceru hraběnky. Ztratila svou rodinu a nyní se bojí o svůj život. Chénier jí nabídne svou pomoc a oba si navzájem vyznávají lásku.

Je to extatický duet dvou duší, které v nouzi poznávají svou lásku.

Ora e soave – Domingo / Scotto

 

Soutěž mezi Marií Callasovou a Mariem del Monacem v této opeře o to, kdo zazpívá hlasitěji ve dvou duetech, se stala slavnou. Poslechněme si první duet.

Ora e soave – Callasová / Monaco

 

Synopse: Mezitím byl Gérard informován informátorem a spěchal k němu. Dostane se do souboje s cizincem, zatímco Roucher s Maddalenou uteče. Gérard je zraněn, ale nechá Chéniera jít, když si uvědomí, že je to básník, kterého poslouchal na zmíněném plesovém večeru.

 


 

 

Nemico della patria

Synopse: Němec je v podstatě jenom člověk: O několik měsíců později. Gérard se dozvídá o Chénierově zatčení. Nyní doufá, že se mu naskytne příležitost získat Maddalenu, a navzdory svému špatnému svědomí připravuje obvinění proti Chénierovi, o jehož vině není vnitřně přesvědčen.

Tato árie a scéna okamžitě připomene brutálního a ledově chladného Scarpiu. Není divu, že obojí pochází z Illicova pera. Vyžaduje barytonistu se silným, dramatickým hlasem. První část árie je temná, v druhé části se projevuje vášnivý Gérard a árie končí extatickým rallentandem na “tutte le genti amar”.

Poslechněte si působivou televizní nahrávku Giuseppe Taddeie, skvělého pěvce a vynikajícího herce. Všechny tři role přednesl s pěveckou i hereckou přesností a zručností. Jeho pěvecký a herecký jevištní projev v této skladbě je působivý.

Nemico della patria – Taddei

 

 

La mamma morta

Synopse:Magdalena oplakává osud svých rodičů, které ztratila v revolučních zmatcích. Vyhledá Gérarda a požádá ho, aby propustil Chéniera. Gérard se Maddaleně vyzná ze své lásky a Maddalena mu nabídne milostnou noc, když Chéniera propustí.

Tato árie Maddaleny se skládá ze dvou částí. Na začátku je hořkou obžalobou krutostí revoluce, v druhé části slyšíme extatický milostný chvalozpěv. Otevírá ji osamělé violoncello, které začíná “Con espressione”. Maddalena začíná deseti tóny šeptanými ve stejné výšce “La Mamma morta”, bledými a rezignovanými. Hudba se zrychluje a ona naplněna hrůzou vidí před očima hořící dům své rodiny. V bledém tremolu smyčců je strašlivě slyšet praskání ohně. Při zmínce o Bersi se mihne teplo a krátce nato se tón opět změní v hořkost, že se Bersi musela prodat, aby zajistila přežití obou. Osamělá viola s bolestným a utěšujícím motivem vede do druhé části. Nálada se změní během několika taktů. Maddalena zpívá o své lásce. S krásnou pasáží “nei miei occhi” se srdce otevírá. Giordano několikrát zvýší tempo a intenzitu a dosáhne vrcholu s nejvyšším tónem B na “Ah io son l’amor”. V závěru Maddalena upadá zpět do rezignace ze začátku strašlivým “e vi bacia la morte” (a smrt tě líbá).

Pokud znáte film “Philadelphia”, možná si vzpomenete, jak Tom Hanks vysvětluje Denzelu Washingtonovi scénu z “La mamma morta” Andrey Chenier, kterou zpívá Maria Callas.

La mamma morta (1) – Callasová

 

Uslyšíte strhující interpretaci, které sekunduje Anna Netrebko.

La mamma morta (2) – Netrebko

 

Si fui soldatos Lucianem Pavarottim

Chénier je souzen. Obhajuje se plamennou řečí. Ano, byl vojákem, jehož zbraní bylo pero. Obhajoba mu však nepomůže, je odsouzen k trestu smrti.

Je to Chénierova hrdá sebeobhajoba. Vrchol árie je na slově “Uccidi” (“zabíjení”), on sám nečeká, že z tohoto příběhu vyjde živý.

Poslechněte si tuto skladbu ve skvělé interpretaci Luciana Pavarottiho.

Si fui soldato – Pavarotti

 

 

 

 


 

 

 

“Come un bel di maggioChénierova velká árie na rozloučenou

Synopse: Vypráví o tom, že v roce 1903 se v Praze uskutečnil koncert, který se konal v roce 1903 v kostele sv: Chénier a Roucher sedí v žaláři a čekají na svou popravu. Předčítá jim své poslední verše, což jim má usnadnit odchod.

Tato slavná árie začíná v mollové tónině (uvozené nekonečně smutným klarinetem) a přechází do vášnivé durové extáze.


Poslechněte si tuto scénu v nádherné, téměř ohromující interpretaci Jussiho Björlinga. V opeře nikdy nezpíval Cheniera. Jeho interpretace přesvědčí krásnou linkou a melancholickým Björlingovým témbrem.

Come un bel di di maggio (1) – Björling

 

Další interpretace Alfreda Piccavera (1883-1958).

Come un bel di di maggio (2) – Piccaver

Ekstatické finále

Synopse: S Gérardovou pomocí se Maddaleně podařilo proklouznout do cely, aby zemřela s Chénierem. Ujišťují se o své věčné lásce a na káře jsou odvedeni na popraviště.

Málokdy se v duetu podaří dosáhnout takového žáru jako ve “Vicino a te”. Na 140 taktů žhavé hudby prokládané extatickými, vysokými tóny.

Skvostný duet dvou velkých hlasů z Itálie šedesátých let. Extatický závěr, který koresponduje s textem “La nostra morte è il trionfo dell’amor” (od 4:25). není v ničem horší.

Vicino a te – Corelli / Tebaldi

 

Hier noch die zweite Stelle des Sängerkriegs zwischen del Monaco und Callas, die berühmt geworden ist.

Vicino a te – Callas/del Monaco

 

 

 

Doporučení k nahrávání

EMI s Marií Callasovou a Mariem del Monacem pod vedením Antonina Votta a sborem a orchestrem milánské La Scaly.
Případně Luciano Pavarotti a Montserrat Caballé pod vedením Riccarda Chaillyho (DECCA).

 

 

 

 

Peter Lutz, opera-inside online operní průvodce ANDREA CHÉNIER od Umberta Giordana.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *