Online operní průvodce árií Ericha Korngolda GLÜCK, DAS MIR VERBLIEB

Přečtěte si zajímavosti a poslechněte si skvělá videa na YouTube o Korngoldově slavné árii “GLÜCK, DAS MIR VERBLIEB”.

 

Chcete-li si přečíst a poslechnout více o MĚSTĚ MRTVÝCH, klikněte na tento odkaz na portrét opery

 

 

 

Arie GLÜCK, DAS MIR VERBLIEB – synopse a podklady

Synopse: V Paulově ponurém bytě v Bruggách. Hospodyně Brigitta přijímá Paulova starého přítele Franka, který k ní přispěchal. Prohlížejí si vyzdobený obraz Paulovy zesnulé ženy, před nímž je jako relikvie vystaven cop z Mariiných vlasů. Brigitta mu vypráví o Paulově podivném stavu. Paul se vrací do svého bytu a je rád, že vidí svého přítele Franka. Paul se Frankovi vůbec nezdá takový, jak ho Brigitta popsala. Téměř extaticky vypráví o setkání se svou imaginární ženou, kterou držel v náručí při jedné ze svých osamělých procházek. Viděl ženu, která vypadala jako jeho Marie. Druhý den s ní mluvil, její hlas byl jako Mariin, Bůh mu ji vrátil. Frank se mu snaží vysvětlit, že propadl iluzi “snu o návratu”. Frank však o tom nechce nic vědět. Zazvoní zvonek, Paul už očekává Mariettu. Dívá se na obrázek své ženy a je šťastný, že mu ji Bůh vrátil! Marietta vstoupí a Paul je fascinován její podobou, která se tak klamně podobá jeho Marii. Když jí dá šátek a ona si ho přes sebe přehodí, extaticky zavolá: “Marie! Marietta je tanečnice, která projíždí během angažmá v Bruggách. Když v bytě uvidí loutnu, s radostí zazpívá Paulovi píseň. Paul je dojatý, je to přesně ta samá píseň, kterou zpívala Marie. < br>< br>< br>
Background:  Tato skladba je Korngoldovou nejslavnější skladbou vůbec. Jedná se o nostalgickou sólovou skladbu (která přechází v duet) uprostřed psychodramatu. Má za úkol přiblížit posluchačům vztah mezi Paulem a Mariettou na emocionální úrovni, aby vytvořila maximální kontrast k následujícímu dramatu, které dojde až k Paulově vraždě Marietty. Charakter této skladby je písňový až operetní. Je zachována ve formě A-B-A, přičemž část B obsahuje pouze krátký dialog.

Již na začátku se blýskne orchestr, který má se zvonkohrou, celestou a harfou typické pozdně romantické zabarvení. Zvonky celesty vykouzlí romantickou, až dětsky naivní náladu:

 

Marietta se rozjíždí, Korngold píše “velmi pomalu, prostě s citem”.

 

Skladba je z velké části napsána ve vysoké tessituře, aby bylo cítit vzrušení obou. Na slovo “Abend” (večer) přechází hlas do vysoké bé v klavíru:

 

Brzy poté se přidá Paulův hlas plný melancholie a smutku:

 

Ke konci části A, když Paul zpívá “Ich hört es oft” (Často jsem to slyšel), slyšíme mistrovskou pasáž, kterou Paul zpívá nad dominantním septakordem, který vyjadřuje nekonečnou melancholii…

 

… a namísto rozpuštění v durové tónině Korngold krátce změní hudbu v mollové tónině, která vzápětí vystoupá do Des dur, v níž nás nechá slastně se utápět v hudbě posledních taktů části A (začínající slovy “schönsten”):

 

 

 

 

Arie – text GLÜCK, DAS MIR VERBLIEB

Glück, das mir verblieb,
Rück zu mir, mein treues Lieb.
Abend sinkt im Haag
Bist mir Licht und Tag.
Bange pochet Herz an Herz.
Hoffnung schwingt sich himmelwärts.

PAUL
(wie verloren)
Wie wahr, ein traurig Lied.

MARIETTA
Das Lied vom treuen Lieb,
Das sterben muß.

(wird aufmerksam)

Was haben Sie?

PAUL
Ich kenne das Lied.
Ich hört es oft in jungen,
In Schöneren Tagen…
Es hat noch eine Strophe,
Weiß ich sie noch?

(er setzt mechanisch fort. Sie spielt die Laute und fällt
ein. Die Strahlen der untergehenden Sonne überfluten
beide.)

Naht auch Sorge trüb,
Rück zu mir, mein treues Lieb.
Neig dein blaß Gesicht,
Sterben trennt uns nicht.
Mußt du einmal von mir gehn,
Glaub, es gibt ein Auferstehn.

Radost, to mi zůstalo,
Vrať se ke mně, má věrná lásko.
Večer v Haagu
Jsem světlo a den.
Bange tlačí srdce k srdci.
Naděje se houpe na nebi.

PAUL
(jako ztracený)
Jak pravdivá, smutná píseň.

MARIETTA
Píseň věrné lásky,
To musí zemřít.

(zpozorní)

Co máte?

PAUL
Tuhle píseň znám.
Často to slýchám u chlapců,
V hezčích dnech…
Stále má strofu,
Vzpomínám si na ni ještě?

(Pokračuje mechanicky.) Hraje na loutnu a padá.
na. Paprsky zapadajícího slunce zalévají
obojí.)

Šev se také obává zakalení,
Vrať se ke mně, má věrná lásko.
Nakloňte svou bledou tvář,
Umírání nás nerozděluje.
Musíte někdy odejít ode mě,
Věřte, že dochází k oživení.
 

Slavné interpretace GLÜCK, DAS MIR VERBLIEB

 

Nejprve slyšíme duet v původní instrumentaci pro soprán a tenor.

 

První v nahrávce s Jonasem Kaufmannem a Julií Leiterovou. Kaufmann debutoval v roce 2019 v roli Paula.

Glück, das mir verblieb – Kaufmann / Leiter

 

Další verze s párem snů dvacátých let, Richardem Tauberem a Lotte Lehmannovou. Níže si můžete poslechnout více informací od Lotte Lehmannové. Erich Korngold nazval Richarda Taubera “ideálním Paulem”.

Glück, das mir verblieb – Lehmann / Tauber

 

 

Následující nahrávky jsou sólové verze pro soprán:

 

Nebeská verze Elisabeth Schwarzkopf, která se vyznačuje pomalým tempem. Touha jejího hlasu, chraplavého vzrušením, v nejlepším slova smyslu teskní.

Glück, das mir verblieb – Schwarzkopf

 

 

Maria Jeritza debutovala v New Yorku v roli Marietty a touto rolí zahájila svou světovou kariéru.

Glück, das mir verblieb – Jeritza

 

Lotte Lehmannová byla velkou soupeřkou Jeritzy. Několikrát spolu vystupovaly a Lehmannová říkala, že ji Jeritza na jevišti také udeřila do žeber, aby vypadala lépe. V souboji obou zpěvaček v této árii vychází Lehmannová mnohem lépe, slyšíte jen “Abend” “večer” s vysokým bé, na které Lehmannová krásně vystoupá (0:34), zatímco Jeritza vysoký tón obchází (viz výše).

Glück, das mir verblieb – Lehmann

 

 

 

 

Peter Lutz, opera-inside, online operní průvodce k písni “GLÜCK, DAS MIR VERBLIEB” z opery “Mrtvé město” od Ericha Korngolda.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *