internetový operní průvodce Wagnerovou árií WINTERSTÜRME WICHEN DEM WONNEMOND

Přečtěte si zajímavosti a poslechněte si skvělá videa na Youtube o slavné árii “WINTERSTÜRME WICHEN DEM WONNEMOND”.

 

 

Chcete-li se dozvědět více o opeře DIE WALKÜRE, klikněte na odkaz na portrét opery

 

 

 

Arie – synopse a pozadí

Synopse: Hunding přijde domů a chce slyšet svůj příběh. Siegmund vypráví, že když se jednoho dne vrátil domů, našel svou matku zavražděnou, dům vypálený a jeho sestra-dvojče zmizela. Později se dozvěděl, že jeho sestra byla nucena do manželství, které nechtěla. Siegmund se ji snažil bránit. Nyní Hunding poznává Siegmunda jako starého nepřítele. Tradičně udělí Siegmundovi právo zůstat na noc, ale vyzve ho na souboj na příští ráno. Sieglinda dá Hundingovi uspávací prostředek a ukáže Siegmundovi meč zapíchnutý do stromu. Wotan ho strčil do stromu a prohlásil, že bude patřit tomu, kdo bude dost silný na to, aby ho vytáhl. Siegmundovi se to podaří a nazve meč Nothung. . Siegmund a Sieglinda si uvědomí, že jsou sourozenci. Dveře domu se otevřou a roční období se změnilo na jaro, které v noci osvětluje měsíc v úplňku.< /p>

 

Árie popisuje, jak bratr najde svou sestru. Siegmund zpívá dvojsmyslně, a přesto jasně, jak bratr (Jaro/Lenz) najde svou sestru (Láska/Liebe) a “Mladý pár se vesele vítá, láska a Jaro se spojují”.
Scéna Siegfriedova zplození oběma sourozenci byla pro tehdejší publikum šokující. Wagner v této opeře porušil dvě tabu: Incest sourozenecké lásky a Sieglindino cizoložství.

“Winterstürme wichen dem Wonnemond” je v pozdější Wagnerově tvorbě výjimečným jevem, neboť Wagner považoval árie za nevhodný prostředek ve smyslu Gesamtkunstwerku. V této árii také použil melodická opakování, kterým se obvykle vyhýbal. Přesto je tato skladba opakovaně používána jako árie v recitálech a vždy je publikem nadšeně přijímána.

Jak tuto árii popsat hudebně? S příchodem úplňku a jara se hudba náhle mění. Za doprovodu zvuku harfy se hudba zjemní a zlyrizuje a tenorista zpívá tuto slavnou melodii. Ve zvlněném rytmu 9/8 začíná tato slavná skladba tolik citovaným rýmem, který činí mnohým cizojazyčným hudebníkům obtíže. Brzy se rozezní jemná klarinetová kantiléna (durch Wald und Auen / o’er wood and meadow wafts his breathing), kterou vystřídá hoboj (aus sel’ger Vöglein Sange / in blithesome song of birds resounds his voice) a splyne s basklarinetem (seinem warmen Blut entblühen / from his ardent blood bloom out all joy giving blossoms ) a doplní ji fagot (Mit zarter Waffen Zier / With gentle weapons’ charm he forces the world). Tato milostná píseň se stává stále intenzivnější a nakonec vrcholí v “vereint sind Liebe und Lenz” “Sjednoceni jsou láska a jaro”.

 

 

 

Arie – text WINTERSTÜRME WICHEN DEM WONNEMOND

 
Winterstürme wichen dem Wonnemond
in mildem Lichte leuchtet der Lenz
auf lippen Lüften leicht und lieblich
Wunder webend er sich wiegt
durch Wald und Auen weht sein Atem
weit geöffnet lacht sein Aug’
aus sel’ger Vöglein Sange süß er tönt
holde Düfte haucht er aus
seinem warmen Blut entblühen wonnige Blumen
Keim und Spross entspringt seiner Kraft.

Mit zarter Waffen Zier bezwingt er die Welt
Winter und Sturm wichen der starken Wehr
wohl musste den tapfern Streichen
die strenge Türe auch weichen
die trotzig und starr uns trennte von ihm.

Zu seiner Schwester schwang er sich her
die Liebe lockte den Lenz
in unsrem Busen barg sie sich tief
nun lacht sie selig dem Licht.

Die bräutliche Schwester befreite der Bruder
zertrümmert liegt, was je sie getrennt
jauchzend grüßt sich das junge Paar
vereint sind Liebe und Lenz!
 

 

Zimní bouře ustoupily veselému měsíci,

Jaro se třpytí v mírném světle;

Na nevýrazném vzduchu, jemném a krásném

He* swings by doing wonders;

Přes lesy a louky vane jeho dech,

Jeho oko se široce rozesměje: –

Zvoní z radostného ptačího zpěvu,

Vydechuje krásné vůně;

Skvělé květy oživují jeho teplou krev,

Z jeho síly vyrůstají klíčky a semena.

S něžnou ozdobou zbraně dobývá svět;

Zima a bouře ustoupily silnému boji:

Ještě pevnější dveře

Který nás od něj vzdorně a tvrdě oddělil.

Musel ustoupit odvážným úderům. –

Přišel sem za svou sestrou;

Miluju lákavé jaro:

Ukrýval se hluboko v našem nitru;

Teď se radostně usmívá na světlo.

Bratr odvázal svatební sestru,

Cokoli je oddělovalo, leží v troskách:

Mladý pár se vítá s radostí:

Láska a jaro se spojují!
 

 

 

Psáno pro heldentenor

 

Tento Fach zvládne jen několik tenorů. Role jsou vyhrazeny zkušeným pěvcům, protože mladý hlas se může rychle poškodit. Fyzické nároky na zpěváka jsou nesmírné. Délka opery je obvykle velmi dlouhá a doprovod orchestru je hlasitý a hutný. Počet vynikajících představitelů této fachy je malý a umělci jsou vyhledávaní a obvykle rezervovaní na roky dopředu.

 

 

 

 

Známé interpretace WINTERSTÜRME WICHEN DEM WONNEMOND

 

Začněme největším wagnerovským tenorem Lauritzem Melchiorem.

Winterstürme wichen dem Wonnemond (1) – Melchior

 

 

Dále uslyšíte Franze Völkera, který byl jedním z největších Lohengrinů a Siegmundů století. Franz Völker (1899-1965) spojoval sílu hlasu heldentenora s lyrickou pěveckou kulturou.

Winterstürme wichen dem Wonnemond (2) – Völker

 

 

Siegmunda měl ve svém repertoáru také Placido Domingo. Tento všestranný umělec tímto krásným Siegmundem překvapil i mnohé skeptiky.

Winterstürme wichen dem Wonnemond (3) – Domingo

 

 

Konečně nádherná interpretace Jonase Kaufmanna. Je zajímavé, jak tuto roli vidí on sám: “Wagnerovy opery jsou plné hrdinů: Siegfried, Tristan, Lohengrin. Dnes už nás nezajímá bezchybná podoba hrdiny, ale jeho rozbitý aspekt. A Siegmund, ztělesnění bojovníka a válečníka, je prostě na konci, když se objeví ve Walküre před Hundingovou chatrčí. Když pak najednou tak změkne, chřadne a vypráví o ženách: nádhera. Wagnera v postavách jeho hrdinů vždy zajímala lidská bytost. (Zdroj: Die Zeit, 2013).

Winterstürme wichen dem Wonnemond (4) – Kaufmann

 

 

 

Peter Lutz, opera-inside, online operní průvodce árií “Winterstürme wichen dem Wonnemond” z opery die Walküre

 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *