Online průvodce operou a synopse Mozartovy opery DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL

Mozart měl napsat singspiel pro císaře Josefa II. Své přání splnil a napsal první skutečně velké dílo tohoto žánru. Zároveň nad jeho rámec napsal jedno ze svých velkých mistrovských děl. Stalo se jedním z jeho největších úspěchů ve slunném období jeho života.

 

Obsah

Synopse

Komentář

Akt I (scéna na náměstí)

Akt II (scéna v paláci)

Akt III (scéna únosu)

 

Doporučení k nahrávání

doporučení k nahrávání

 

Zajímavost

Ouverture

O wie ängstlich (Srdcová árie)

Durch Zärtlichkeiten und Schmeicheln

Martern aller Arten (árie Martern/ Mučení)

Welche Wonne, welche Lust (Krásná láska, krásný chtíč)

Vivat Bacchus (scéna s pitím)

Ach Belmonte, ach, mein Leben (Quartetto)

Ich baue ganz auf Deine Stärke (árie stavitele)

O, wie will ich triumphieren

 

 

 

 

 

 

 

Premiéra

Vídeň, 1762

Libreto

Gottlieb Stephanie mladší podle knihy Christopha Friedricha Bretznera Belmonte a Constanze, aneb: Únos ze serailu

Hlavní role

Hlavní postavy: Bassa Selim, turecký paša (mluvená role) - Osmin, správce paláce Bassy (bas) - Belmonte, španělský šlechtic (tenor) - Pedrillo, Belmontův sluha a správce zahrad Bassy (soprán) - Konstanze, Belmontova milenka (soprán) - Blondýna, Konstanzina služebná (soprán).

Doporučení nahrávky

EMI, Edita Gruberová, Kathleen Battle, Gösta Winbergh, Heinz Zednik, Martti Talvela pod taktovkou Georga Soltiho a Vídeňských filharmoniků a sboru Vídeňské státní opery

 

 

 

[av_head heading=”Komentář” tag=”h2″ link_apply=”‘ link=”ručně,http: //’ link_target=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=’40’ subheading_active=” subheading_size=’15’ margin=” margin_sync=’true’ padding=’10’ color=” custom_font=” av-medium- font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-3003q0′ admin_preview_bg=”][/av_heading]

 

 

 

Napsáno ve šťastné fázi Mozartova života

Mozart napsal Únos ve šťastném období svého života. Šestadvacetiletý Mozart našel štěstí v soukromém životě díky přestěhování do Vídně a díky spojení s Konstanzou a těšil se z úspěchů, které měl se svou hudbou ve Vídni a v Praze. Únos měl premiéru ve Vídni v roce 1782 a byl skvěle přijat. V Praze byly reakce publika dokonce triumfální. Díky výplatě za operu se mohl přestěhovat do bytu a položit tak základ pro manželství se svou ženou Konstanze. Tři týdny po premiéře se vzali. Zda je shoda jména jeho ženy a jména hlavní role náhodná, či nikoli, je mezi odborníky předmětem sporu.

 

 

Singspielová opera

Singspielová opera

“Die Entführung aus dem Serail” je milníkem německého singspielu. Ve Vídni v té době dominovala italská opera, jejímž hlavním představitelem byl Salieri. Císař Josef II. povzbuzoval Mozarta, aby komponoval pro “německý národní singspiel”, a nakonec Mozarta pověřil napsáním opery. Singspiel je divadelní typ s lidovou hudbou a mluvenými dialogy namísto recitačních dialogů opery seria. Tímto dílem Mozart splnil požadavek svého regenta, navíc vytvořil brilantní symbiózu německého a italského pěveckého umění. Představení se zúčastnil i Josef II. Měl poněkud staromódní vkus a řekl lakonicky: “Příliš krásné pro naše uši a obrovské množství tónů, milý Mozarte.” Na to Mozart odpověděl: “Právě tolik not, Vaše Veličenstvo, kolik je třeba.” Navzdory skvělému přijetí díla Mozart nezískal místo u Josefova dvora, o které usiloval, ale byl také příliš hrdý, než aby o něj prosil.

 

 

Libretista

Jako předlohu pro své libreto použil libretista Gottlieb Stephanie mladší jednak dílo, které se hrálo v Londýně před dvanácti lety, jednak hru, kterou podle něj napsal Bretzner. Jednalo se o osvobození evropské ženy z tureckého harému. Stephanie měla pohnutý životopis. Už v mládí byl vojákem, v šestnácti letech se zúčastnil sedmileté války a o tři roky později se dostal do válečného zajetí. Nakonec se stal hercem a psal divadelní hry a libreta. Ačkoli libreto Únosu nelze počítat mezi vysokou literaturu, bylo dost dobré na to, aby v Mozartovi zažehlo jiskru inspirace. S výjimkou Konstanze však zůstávají postavy poněkud zjednodušené a nedosahují da Pontových ikon rolí, jako jsou Don Giovanni, Figaro nebo Hraběnka.

 

“Turecká ” hudba jako pocta dobové módě

Synopse: Náměstí před palácem Bassa Selim.

Předehra je brilantní hudební dílo. Skládá se ze tří částí. Začíná v Prestu klasickými “tureckými bicími”. Mozart použil turecké efekty ve forte, přičemž použil doplňující nástroje pikolové flétny, činelů, trianglu a basových bubnů. O 100 let dříve Turci naposledy obléhali Vídeň a v letech před vznikem skladby bylo vše turecké v módě. V tenoru této módy se mísil výsměch (Osmanská říše se z velké části rozpadla) s fascinací exotikou a krásou maurské kultury.

Po první části zazní ve střední části krásné téma hoboje, zkomponované v mollové tónině, se kterým se znovu setkáme v první árii Belmonteho. Závěrečná část navazuje na úvodní téma.

Ouvertüre – Etvös

 

 

 

DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL ACT I

 

 

 

Belmonte hledá Konstanze

Synopse: Konstanze byla zajata piráty a prodána basse Selimovi spolu se svým sluhou Blonďákem a Pedrillem. Konstanzin milenec Belmonte zjistil místo jejího pobytu pomocí tajného dopisu od sluhy Pedrilla. Nyní stojí před palácem Bassa Selima a plánuje ji unést.

V úvodní árii Belmonte přebírá téma předehry střední části; Mozart ho transponoval do durové polohy. Napsal krásnou árii pro tenor, což mu umožnilo podat brilantní výkon.

Hier soll ich dich denn sehen – Wunderlich

 

 

Osmin se objeví

Synopse: Osmin se objeví. Je to palácový strážce Basse Selima a byla mu přidělena blondýnka, služebná Konstanze.

Osmin je klasická buffo postava singspielu. Jeho hudební motivy jsou motivy lidových písní. Tento je napsán ve třech jednoduchých slokách a končí candenzou, jejíž text je jednoduchou trallalou. Zpěvák musí být ve třech slokách přesný, protože obsah textu se mění. Začíná nevinně (“sladí celý život”), ve druhé sloce se stává útočným (“musí milou pečlivě zamknout”) a ve třetí prozrazuje svou žárlivost (“často mladý pán pak poslouchá”).

Osmin byl jednou z přehlídkových rolí Gottloba Fricka, který roli naplnil komediálním talentem.

Wer ein Liebchen hat gefunden – Frick

 

 

Synopse: Belmonte k němu přistoupí a snaží se ho vyslechnout. Dozví se, že Pedrillo odchází do paláce a že Osmin k němu chová srdečnou nelibost. Osmin je vůči Belmondovi podezřívavý a tuší, že přišel krást ženy ze serailu.

Belmonte je podezřívavý a tuší, že přišel krást ženy ze serailu.
Postava Osmina hraje v literární předloze jen okrajovou roli. Divadelník Mozart si rychle uvědomil, že vylepšení této role by mu mohlo získat sympatie vídeňského publika. Kontrast mezi aristokratickým Belmondem a prosťáčkem Osminem je totiž podmanivý a je příjemné poslouchat, jak Osmin v tomto duetu napodobuje (pro něj) podivínského a snobského Belmonta.

Verwünscht seist du samt deinem Liede – Bostridge / Ewing

 

 

Pedrillo a Osmin, soupeři o Blondýnčinu přízeň, se mezi sebou pohádají

Synopse: Belmonte opouští Osmina a objevuje se Pedrillo. Svou prací v zahradách si získal Selimovu přízeň a chce s Osminou vycházet, ale nepodaří se mu utišit správcovo nepřátelství.

Osminova árie je zlou hrou o mučení a smrti, klasickým stereotypem o zlém Turkovi.

Solche hergelauffene Laffen – Moll

Mozartova oblíbená árie – lyrická skladba, která chytne za srdce

Když Osmin odchází z náměstí, objeví se Belmonte a pozná Pedrilla. Jeho sluha mu sdělí, co se stalo. Belmonte nevěří svým uším, když se dozví, že Konstanze přistála v Selimově harému. Pedrillo ho uklidňuje a ujišťuje ho, že se zatím nic nestalo. Belmonte má připravenou loď k útěku a vypráví Pedrillovi o svém plánu únosu. Aby se dostal do paláce, poradí Pedrillo svému pánovi, aby se vydával za stavitele, protože architektura je Selimovým koníčkem. Belmonte je plný očekávání na shledání s Konstanzou.

Nebylo to naposledy, co Mozart napsal krásnou skladbu o tlukotu srdce (srovnejte o deset let později překrásné “batti o batti bel Masetto” z Dona Giovanniho), které nechává krásně pulzovat v orchestru. Byla to jedna z Mozartových nejoblíbenějších skladeb. Tečkované tóny smyčců (v oktávách) a krásné crescendi jsou zakomponovány velmi citlivě.

V této árii slyšíme Fritze Wunderlicha. Wunderlich byl v poválečných letech považován za “ideálního” mozartovského tenoristu. Mozartovy tenorové role vyžadují hbitý a lyrický hlas. Zpravidla musí zpívat “jen” emoce, protože děj a jeho dramatičnost se odehrává v recitativech.

O wie ängstlich, wie feurig klopft mein liebevolles Herz

 

 

 

Za doprovodu janičářské hudby se objevuje Selim v doprovodu Konstanze. Belmonte a Pedrillo se rychle schovají.

Jedná se o barvitý pochod, který Mozart napsal efektně s tureckým koloritem.

Marsch, Singt dem grossen Bassa Lieder

 

 

Objevuje se Bassa – Mozart využívá čistě mluvící roli

Role Selima je velmi zvláštní. Je přítomen v mnoha scénách na jevišti, ale nezazpívá jedinou notu. Postava je koncipována jako čistě mluvící role. Je možné, že libretista a Mozart ji takto od počátku neplánovali, ale bylo to způsobeno tím, že plánovaný pěvec ze zdravotních důvodů odřekl a nouzové řešení se stalo řešením trvalým.

Po obsahové stránce Konstanze většinou obdivuje, když zpívá árie, často jí vyznává lásku a tu a tam jí násilně vyhrožuje mučením.

Synopse: Bassa opět vyznává Konstanze lásku, mohl by k ní být krutý, ale chce, aby ho milovala z vlastní vůle. Jeho trpělivost se pomalu chýlí ke konci a Konstanze ho naposledy požádá o trpělivost. Nemůže zapomenout na svého milence, kterému přísahala věrnost.


Mozart rozlišuje hudbu dvojice Konstanze/Belmonte na jedné straně a hudbu dvojice nižší třídy Blondýna/Pedrillo na straně druhé. Hudba společensky vyšší dvojice je umělečtější a obdařená velkými emocemi. Svědčí o tom vážnost hudby, citové skoky v tónu a propracovaná ornamentika. Všechny tyto prvky můžeme slyšet v této árii Konstanze. Tato árie je technicky velmi náročná, koloratury a zejména skoky v tónu vyžadují velké pěvecké umění. Mozart napsal roli Konstanze pro Caterinu Cavalieri. Ta prý byla ošklivé postavy a také slepá na jedno oko. Byla miláčkem vídeňského publika a Mozart byl jejím koloraturním uměním nadšen. Mozart pro ni napsal snad svou nejtěžší pěveckou roli. Mozart potvrdil, že árii v hrdle Cavalieri napsal ve formě “italské bravurní árie”.

Ach ich liebte, war so glücklich…doch wie schnell schwand meine Freude – Gruberova

 

Synopse: Selim jí dopřeje ještě jeden den na rozmyšlenou a naštvaně ji pošle pryč. Pak se objeví Pedrillo v doprovodu Belmonta a představí ho jako mistra stavitele. Selim mu dovolí vstoupit do paláce a chce ho druhý den vyzkoušet. U brány je Osmin nechce pustit dovnitř, ale oni ho odstrčí a vstoupí do paláce.

V této scéně se odehrává příjemná trojice. Mozart napsal krátké, ale o to účinnější finále, které si vyžádá potlesk publika.

Marsch! Marsch! Trollt Euch fort – Davies / White / Hoback

 

 

 

DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL ACT II

 

 

 

Blondýnka dává Osminovi na frak

Synopse: V zahradě paláce před Osminým bytem. Blondýna posměšně vysvětluje Osminovi, že srdce evropských žen se nezíská tím, že se k nim člověk chová jako k otrokům.

árie Blondýny je napsána na způsob singspielu, ale nenechte se zmást, Mozart od zpěvačky vyžaduje velké pěvecké umění, klasickou soubretní roli, která musí být provedena s elegancí. Mozart také vede hlas až k vysokému E (v následující hudební ukázce 3:45).

V tomto čísle je instrumentace orchestru pouze se smyčci, takže hudba je velmi průzračná s efektem, že hlas je velmi exponovaný.

Tuto skladbu slyšíme zpívat Regula Mühlemann z CD s Mozartovými áriemi, se kterým v roce 2017 získala renomovanou německou cenu za klasickou hudbu.

Durch Zärtlichkeiten und Schmeicheln – Mühlemann

 

Synopse: Osmin žárlí na Pedrillo a vyhrožuje jí, ale blondýnka se jím nenechá zastrašit a zažene ho pryč.

Tento duet je známý mimo jiné nízkými tóny basy. Pro premiéru měl Mozart k dispozici vynikající ansámbl, jehož bas Ludwig Fischer “produkuje nejnižší tóny s plností, lehkostí a pohodlností”. Mozart toho využil a zakomponoval do partu několik nízkých tónů, v této árii například až do nízké Es.

Ich gehe, doch rate ich Dir – Moll / Watson

 

 

Velká scéna Konstanze začíná

Synopse: Konstanze vstupuje do zahrady. Je zamyšlená a touží po Belmondovi.

Mozart napsal tuto árii v g moll, tedy ve stejné citlivé tónině jako Paminu “Ach ich fühls”. Árie a recitativ této scény trvají téměř 10 minut. Aby se zpěvák šetřil, scéna se čas od času zkracuje, aby hlas zůstal dostatečně svěží pro následující velkou árii.

Traurigkeit ward mir zum Lose – Gruberova

Konstanze je připravena na mučení

Synopse: Objevuje se Selim. Očekává, že zítra mu bude Konstanze patřit a bude ho milovat. Konstance však raději zemře, než aby se mu oddala. Když jí Selim vyhrožuje, ukáže se, že je ochotná snášet muka, na jejichž konci bude její smrt.

Mozart napsal pro toto psychologické drama Konstanze ohromující skladbu. Takzvaná “Martern-Arie” je jednou z nejtěžších árií v operní literatuře. Vyžaduje sílu pro dlouhé dramatické pasáže, velké mistrovství koloratur a značný hlasový rozsah. Kromě toho je zapotřebí výdrž, protože bezprostředně před touto árií již pěvec musel zpívat dlouhou árii. Zatímco předchozí árie “Traurigkeit ist mein Los” je v rezignovaném, beznadějném tónu, Mozart ukazuje Konstanze v takzvané “Martern-Arii” (“Marter” znamená “mučení”) jako vášnivou, obětavou ženu.

Tato desetiminutová skladba je hudebně i dramaticky nesmírně bohatá a bývá označována jako obrovský “Koncert pro koloraturní soprán, sólové nástroje a orchestr”. Árie začíná nezvykle dlouhým a předehře podobným úvodem, v němž sólové nástroje (hoboj, flétna, housle, violoncello) hrají barvité pasáže.

Tuto skvělou árii slyšíme v interpretaci Eddy Mosera. Tato Němka patřila k velkým mozartovským koloraturním sopranistkám poválečného období. Byla to pěvkyně, která se svým rolím věnovala bez kompromisů a svůj hlas nikdy nešetřila. Síla jejího hlasu jí umožňovala nejen zpívat role koloraturního fachu, ale také zazářit na poli dramatickém. Její nahrávky Konstanze a “Königin der Nacht” zářily jako rudý plamen. Druhá jmenovaná se dokonce dostala do série zlatých nahrávek, které vesmírná loď Voyager vynesla do širého vesmíru. Současná hbitost a síla hlasu byla pozoruhodná, poslechněte si například pasáž, kde zpívá trvalé vysoké C a pak zazpívá bezchybný trylek (6:30).

Martern aller Arten – Moser

 

Blondýna a Pedrillo jsou připraveni na riskantní útěk ze serailu

Synopse: Když je Blondýna sama, Pedrillo k ní přistoupí a řekne jí o Belmontově příjezdu a jejich plánu utéct na lodi ještě téže noci. Blondýna je pro tento plán zapálená.

Pro nadanou mozartovskou zpěvačku Lucii Poppovou nebylo nic příliš obtížné. Na této nahrávce zpívá árii Blondýny s obdivuhodnou lehkostí a oduševnělostí.

Welche Wonne, welche Lust – Popp

 

Synopse: Pedrillo je také připraven bez váhání utéct.

Frisch zum Kampfe – Zedník

Komediální scéna s pitím

Synopse: Pedrillo, aby zlikvidoval Osmina, dá mu do vína pilulku na spaní a přesvědčí ho, aby se napil vína.

Tato scéna s vínem je komediální pasáží. Osmin doufá, že Mohamed přimhouří oko, a opije se do němoty. Hudebně Mozart kombinuje drzou tureckou hudbu s hymnou na Bakcha.

Tuto scénu slyšíme a vidíme v komické inscenaci z amsterodamské opery.

Vivat Bacchus – Rydl / Smallwood

 

 

Setkání Konstanze a Belmonta

Synopse: Brzy začne účinkovat prášek na spaní. Belmonte vstoupí dovnitř a s radostí spatří Konstanze a poví jí o plánu útěku.

Tato árie shledání po tak dlouhé době odloučení je překvapivě zdrženlivá. Začíná zamyšleně zasněným Adagiem a tuto náladu neopouští ani po zbytek árie.

Wenn der Freude Tränen fließen – Wunderlich

Velké kvarteto s diskonty

Synopse: Dvě dvojice se nyní znovu setkávají. Oba muži chtějí od svých blízkých vědět, zda jim zůstali věrní. Rozhořčeni odmítají podezření. Oba muži se omluví a páry se usmíří.

Nyní se emoce prodírají i hudebně. Radostný kvartet začíná slavnostní hudbou. Náhle se však tónina mění na mollovou a s pochybnostmi o věrnosti žen se na scénu vrhá stín. Ženám se podaří pochybnosti rozptýlit a dějství končí v radostné náladě.

Ach Belmonte, ach, mein Leben (Kvarteto) – Gruberová / Grist / Araiza / Orth

 

 

 

DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL ACT III

 

 

Synopse: Před palácem je půlnoc. Belmonte věří v lásku, která jemu i Konstanze dodává sílu ustát útěk.

Tato tzv. mistrovská stavitelská árie se složitými koloraturními pasážemi je nejnáročnější ze čtyř Belmontových árií.

V naší hudební ukázce slyšíme, jak Fritz Wunderlich zpívá árii s velkým výrazem a jistotou. Belmonte byl jednou z rolí, s nimiž se Wunderlich po své předčasné smrti stal (velmi postrádanou) legendou. Ačkoli jeho koloratury nebyly dokonalé, nikdo nedokázal Mozartovým tenorovým áriím propůjčit sametovou lyričnost a zároveň mužnost.

Ich baue ganz auf Deine Stärke – Wunderlich

 

 

Pokus o útěk začíná Pedrilovou maurskou árií

Synopse: Příběh, který se odehrává v době, kdy se na scéně objevují dvě hlavní postavy, je velmi zajímavý: Pedrillo vstoupí dovnitř s žebříkem. Na znamení ženám zazpívá romanci.

Im Mohrenland gefangen war ein Mädel hübsch und fein – Gedda

 

 

Osminův triumf – Mozart vede Osminův hlas do sklepa

Synopse: Konstanze se objeví u okna. Belmonte vyleze nahoru a vede ji k východu. Když chce Pedrillo také přivést blondýnu, objeví se Osmin, který se probudil příliš brzy, a všimne si žebříku. Uprchlíci jsou rychle dopadeni. Osmin triumfuje.

Tato árie je nejkrásnější částí Osmina. Klenot pro komediální bas s velkým hlasovým rozsahem a bezpečnou hloubkou.

Kesting se o Osminovi Kurta Molla vyjadřuje v nejvyšších tónech: “Osmin Kurta Molla je jedním z nejstrašidelnějších portrétů a jedním z největších pěveckých úspěchů éry LP”. V této árii je slyšet velká mrštnost hlasu (od 2:09) a úžasný hlasový rozsah, který mu umožňuje bez námahy zazpívat nejnižší tón napsaný ve slavné opeře (nízké D v čase 2:35).

O, wie will ich triumphieren – Moll

 

Tuto skladbu slyšíme v další verzi zpívané v italštině. Ezio Pinza byl Ital se snad nejkrásnějším basovým hlasem, jaký tato středomořská země vyprodukovala. Narodil se v roce 1892, pocházel z chudých poměrů a mimo jiné se pokoušel o cyklistiku. Neměl žádné formální pěvecké vzdělání, a proto neuměl číst noty (tento osud sdílel s nejslavnějším tenoristou třicátých let Benjamínem Giglim)! Nahrávka pochází z jeho pozdějších let a těší se kultovnímu statusu.

A che voglio trionfare – Pinza

 

 

Selim se ukazuje jako důstojný představitel humanismu

Synopse: Osmin je zavede k Basse Selimovi. Constanze je připravena zemřít a žádá, aby byl Belmontův život ušetřen. Bassa požaduje pomstu. Belmonte se prozradí jako syn velitele Oranu, který by byl ochoten zaplatit jakékoli výkupné. Selim si uvědomí, že má v rukou syna svého největšího nepřítele. Kvůli němu musel opustit Španělsko a nyní má příležitost k pomstě. Nařídí mučení. Když se Belmonte a Constanze loučí, jsou hluboce dojati.

Welch ein Geschick

 

Synopse: Selim je dojat a změní názor. Nechce minulou křivdu kompenzovat křivdou a velkomyslnýSelim dává čtyřem z nich svobodu. Všichni jsou dojati Selimovou šlechetností, jen Osmin pění nad ztrátou Blondýny.

Jedním z klíčových témat opery je osvícený humanismus. Turci nejsou zobrazeni jen jako divoká horda (jako Rossini o 30 let později), ale Mozart a Stephanie ukazují, že v každém národě je dobro i zlo.

Jedním z klíčových témat opery je osvícený humanismus. Turci nejsou zobrazeni jen jako divoká horda (jako Rossini o 30 let později), ale Mozart a Stephanie ukazují, že v každém národě je dobro i zlo.

Mozart operu uzavírá vaudevillem, chytlavým závěrečným sborem zpívaným ansámblem, který představuje morální ponaučení příběhu:

Nic není tak odporné jako pomsta;
Buď lidský a laskavý

A odpouštět bez vlastního zájmu –
toho je schopna jen velká duše.

Finále končí bujarým hudebním doprovodem v tureckém stylu.

Slyšíme tuto scénu z filmu Miloše Formana “Amadeus”.

Bassa Selim lebe lange

 

 

Doporučení k nahrávce opery DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL

 

Žádné konkrétní doporučení.

 

 

 

Peter Lutz, opera-inside, online operní průvodce o DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL od Wolfganga Amadea Mozarta.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *