Online operní průvodce a synopse k Saint-Saensově opeře SAMSON ET DALILA

Samson et Dalila je jedním z 5 největších děl francouzské operní literatury. Tři nesmrtelné árie pro mezzosoprán, ohromující Bakchanálie, atraktivní tenorová role a skvělé sbory zanechávají trvalé dojmy. Druhé dějství ukazuje největší emoce a vášně.

 

 

 

 

Obsah

Komentář

Akt I

Akt II

Akt III

 

Zajímavost

L’as-tu donc oublié … Malheureux, taisez-vous!

C’est toi que sa bouche invective

Maudite à jamais soit a race

Hymne de joie, hymne de délivrance

Je viens célébrer la victoire (Terzetto)

Danse des Prêtresses de Dagon (balet)

Printemps qui commence

Amour! viens aider ma faiblesse

Il faut, pour assouvir ma haine (Nenávistný duet)

Mon coeur s’ouvre à ta voix

Vois Ma Misère, Hélas ! Vois Ma Détresse ! (árie běhounu)

Bacchanale (Balet)

 

 

Doporučení k nahrávání

Doporučení k nahrávání

 

 

 

Premiéra

Výmar, 1877

Libreto

Ferdinand Lemaire, podle biblického příběhu Samsona a Dalily z knihy Soudců.

Hlavní role

Dalila, Vysoká kněžka Filištínů (mezzosoprán) - Abimelech, satrapa z Gazy (bas) - Vysoký kněz, kněz Filištínů (bas) - Samson, Soudce Hebrejců (tenor)

Doporučení nahrávky

DG, Placido Domingo, Waltraud Meier, Alain Fondary řídí Myung-Whun Chung a Orchestr a sbor Opéra-Bastille, Paříž.

 

 

 

 

Komentář

 

 

 

Složitá historie původu

Saint-Saens a básník Ferdinand Lemaire původně plánovali zhudebnit biblický příběh Samsona a Dalily jako oratorium. Lemaire později navrhl, aby ze vzrušující látky vznikla opera. Po počátečním váhání začal čtyřiadvacetiletý Saint-Saens v roce 1859 psát první část opery. Zhudebňování probíhalo velmi pomalu a teprve o osm let později ukázal několika přátelům v soukromém kruhu první zkomponované scény, které měly mimořádně rezervovaný ohlas. Při zpětném pohledu se tomu nelze divit, protože toto biblické téma silně kontrastovalo s tehdy dominující Meyerbeerovou grand opéra a Offenbachovou opéra comique. Saint-Saens se přesto rozhodl pokračovat v práci, ale nepodařilo se mu přesvědčit francouzskou scénu, aby dokončené dílo uvedla. Byl to skladatel zdiskreditovaný jako “wagnerián”. O další tři roky později jeho přítel a mentor Franz Liszt přislíbil, že dílo uvede ve své dvorní opeře ve Výmaru. Vypuknutí prusko-francouzské války však tento plán zmařilo. Saint-Saensovi se podařilo přivézt koncertní provedení prvního dějství do francouzského divadla, ale kritika melodie a harmonie byla zdrcující. V roce 1877 mohl Liszt splnit svůj slib, odvážil se premiérovat operu ve Výmaru v německém překladu. Představení bylo pro nyní dvaačtyřicetiletého Liszta triumfem, který v Paříži zaznamenali i s hrdě nadmutou hrudí vlastenectví. Mělo však trvat ještě 13 let, než se uskutečnila francouzská premiéra v Rouenu.

 

 

Biblické a historické pozadí

Zájemci v této části naleznou stručný popis pozadí, jeho znalost však není pro pochopení opery nezbytná.

Příběh Samsona a Dalily je převzat z hebrejské Bible, tzv. tanachu, který z velké části (39 ze 46 knih) odpovídá křesťanskému Starému zákonu. Spisy jsou rozděleny do tří částí, první dvě části jsou řazeny chronologicky. První část (tzv. Tóra) popisuje dějiny proroka Mojžíše, druhá část (tzv. Nevi’im) dějiny dalších proroků a židovského národa v době po Mojžíšovi. Z této části pochází příběh o Samsonovi a Dalile, přesněji z knihy Soudců. Tehdejší soudci byli nejen soudci spravedlnosti, ale i politickými a vojenskými vůdci. Za všemi soudcovskými příběhy v této knize stála vždy stejná dramaturgická posloupnost: nejprve odpadnutí Židů od Boha Jahveho, pak útlak ze strany cizích národů, následované voláním o pomoc k Jahvemu a nakonec záchrana soudcem. Samson byl jedním z nejvýznamnějších soudců a jeho fyzické schopnosti byly mimořádné.

Hlavní protivníci Židů, Filištíni, byli pravděpodobně přistěhovalecké mořské národy ze severního Středomoří (možná z Kréty). V Palestině se zabydleli a dali jí jméno. Židé se snažili dobýt území dnešního Izraele, ale oblast kolem Gazy dokázali Filištíni dlouho držet.

 

 

Hudba z filmu “Samson a Dalila”

“Samson a Dalila” je jedinou ze šestnácti Saint-Saensových oper, která se dostala na repertoár. Saint-Saens byl nesmírně vzdělaný a zručný hudebník, byl brzy uznán za zázračné dítě srovnatelné sMozartem, jeho technické a kompoziční prostředky mu daly možnost dát všem svým operám vlastní styl. Tato strategie se mu nakonec nevyplatila, protože téměř všechny jeho opery byly zapomenuty, Berlioz o něm posměšně prohlásil: “Umí všechno, ale chybí mu nezkušenost” (He knows everything but lacks inexperience).

Čím je hudba opery Samson a Dalila výjimečná?

Nápadné je použití opakujících se motivů. “Leitmotiv” by bylo špatné slovo, protože jsou to spíše melodie a mají “pouze” paměťovou funkci, takže nejsou dále rozvíjeny ve wagnerovském smyslu. Přesto byl Saint-Saens ve Francii nechvalně proslulý jako “wagnerián”, což se v neklidné době francouzsko-německých válek blížilo uměleckému rozsudku smrti.

Dalším charakteristickým rysem díla je, že první a třetí dějství mají silný oratorní charakter se statickými náboženskými scénami a sbory a využívají mnoho “antických” forem, jako jsou fugy a gregoriánské chorály. Původní plánování díla jako oratoria přisoudilo sboru velmi důležitou roli. V prvním a třetím dějství dokonce hraje hlavní roli a střídá sólové a sborové party.

V neposlední řadě jsou pro tuto operu charakteristické také četné orientalismy. Saint-Saensovi je třeba přičíst k dobru, že tento aspekt zpracoval s velkým mistrovstvím. Saint-Saens často trávil zimní měsíce v Alžíru, kde provedl několik studií pro “Samsona a Dalilu”. Pěkný vhled do této problematiky najdete v komentáři k bakchanále třetího dějství níže.

 

 

Jedna z velkých mezzosopránových rolí

Saint-Saens napsal pro roli Dalily ne méně než tři skvělé, nesmrtelné árie (Amour, viens aider ma faiblesse; Mon coeur ouvre à ta voix; Printemps qui commence). Když Saint-Saens začal v roce 1859 komponovat, chtěl tuto roli napsat pro slavnou mezzosopranistku Pauline Viardot-García, jednu z největších pěvkyň 19. století, které bylo v té době čtyřicet let. Když však dílo v roce 1877 dokončil, role pro ni přišla příliš pozdě.

 

 

 

 

 

 

Synopse: Veřejné náměstí ve městě Gaza v Palestině, dvanáct set let před Kristem. Hebrejský lid se modlí k Bohu, aby ho vyslyšel v tísni, kterou mu způsobila filištínská okupace.

Sbor je uveden krátkým preludiem. Jeho začátek je velmi neobvyklý, slyšíme tři dechové tóny za sebou, měly by pravděpodobně napodobovat zvuk historického nástroje. Po vlnivých zvucích houslí, které některým posluchačům připomínají preludium k Rýnskému zlatu, začíná sbor církevními zvuky. Asi po sedmi minutách začíná velká fuga “Nous avons vu nos cités reversées”. Posluchač si představuje, že se ocitl v oratoriu.

Dieu d’Israël ! Ecoute la prière – Chung

Samson vrací lidem jejich víru

Synopse: Samson je mezi nimi a obrací se na ně s prosbou, aby se vzepřeli. Zástup ho nenásleduje, chybí mu víra a zbraně. Samsonovi se však podaří posílit jejich víru v Boha a jejich odpor proti Filištínům.

Samson svůj lid přesvědčí velkolepým gestem. Nadšený dav odpovídá krásnou sborovou skladbou, která je vedena dvojhlasně a doprovázena mnohovrstevnatým orchestrálním doprovodem.

V roli Samsona posloucháme Placida Dominga. Je to snad největší Samson v historii nahrávání. Role byla ušita na míru jeho hlasu, je komponována ve středním rejstříku a vyžaduje velkou výdrž. Jeho bohatý a opulentní hlas a výdrž nechávají rozkvést sílu a krásu Samsona.

L’as-tu donc oublié … Malheureux, taisez-vous! – Domingo

 

 

Abimelech se vysmívá židovskému Bohu

Synopse: Objevuje se Abimelech a za ním filištínští příchozí a vojáci. Vysmívá se zbabělému a bezmocnému Bohu otroků, který si podmanil jejich boha Dagona, jenž vedl jejich filištínské vojsko do vítězné bitvy proti Židům.

Saint-Saens dává svou hudbou najevo své sympatie. Hudba Abimelecha je strnulá a podivně orchestrovaná, hluboké dechy a smyčce vykreslují arogantního a samolibého vůdce Filištínů.

Qui donc élève ici la voix? – Thau

Samson zabije vůdce Filištínů

Synopse: Samson povstane a vyhlásí pomstu hebrejských bohů a židovského lidu proti utlačovatelům. Lid se euforicky naladí. Abimelech tasí meč a vrhá se na Samsona, aby ho zabil. Samson mu meč vytrhne a srazí ho k zemi.

Slavnostním chvalozpěvem “Israel, rompe ta chaine” (“Izraeli, rozbij své okovy”) Samson nadchne masy a ty se k chvalozpěvu přidají.

C’est toi que sa bouche invective – Domingo

Dramatické vystoupení velekněze

Synopse: Stráže ustupují. Objeví se vrchní kněz a vynadá jim do zbabělců. Židé utečou a zahájí povstání. Velekněz prokleje vzbouřený lid i jeho vůdce Samsona.

Saint-Saens kreslí dramatický výstup velekněze. Nízké smyčce hrají vojenský motiv, který se stává jedním z důležitých leitmotivů opery.

Seigneur ! la troupe furieuse … Maudite à jamais soit a race – Weikl

Synopse: Začíná nový den. Židé dokázali porazit utlačovatele a oslavit své osvobození.

Nádherná hudba popisuje východ slunce. Poté slyšíme zbožný zpěv starých Hebrejců ve stylu gregoriánského chorálu nebo žalmového zpěvu synagogy.

Hymne de joie, hymne de délivrance – Barenboim

Nebeský chór kněžek

Synopse: Brány Dagonského chrámu se otevírají. Objevuje se Dalila v doprovodu kněžek.

Chór filištínských kněžek popisuje krásu a čistotu přírody. Hudba je sladká a nevinná a kontrastuje s archaickým chórem hebrejských kněžek, který z předchozí scény.

Voici le printemps nous portant des fleurs – Davis

Starý Hebrejec varuje Samsona před sváděním Dalila – velké trio

Dalila se obrací na Samsona, který obřad fascinovaně pozoruje. Svůdně ho polapí a vzdá mu hold. Navzdory varování starého Hebreje Samson nedokáže odolat Daliliným svodům.

Samsonovou hudební reakcí na Dalilino vystoupení jsou chromatické kroky, které ukazují jeho nejistotu. Stále více se ladí na Dalilin zpěvný hlas a dostává se do jejího područí. Nezávisle na tom bas doplňuje toto krásné polyfonní trio, které končí v nádherné eufonii.

Je viens célébrer la victoire – Ludwig / King / Kogel

 

Trio se proslavilo ve dvacátých letech legendární nahrávkou Enrica Carusa.

Je viens célébrer la victoire – Caruso / Homer /Journet

Tanec kněžek

Synopse: “Kněžky z kostela sv: Priesterinnen tanzen mit Blumengirlanden für Samson.

Hudba okouzluje smyslným orientalismem.

Danse des Prêtresses de Dagon

Synopse: Dalila opět vykouzlí svou lásku a touhu po hrdinovi. Svůdně vstoupí po schodech do chrámu a nechá rozrušeného Samsona za sebou.

V této árii představení neslyšíme zlou Dalilu sžíranou pomstou, ale mladou a upřímnou ženu zpívající o kráse přírody. Saint-Saens píše krásný doprovod s dlouhými akordy, který odhaluje varhanního skladatele.

Slyšíme Marii Callasovou, která rozeznívá krásné barvy této árie.

Printemps qui commence – Callas

 

Interpretace Shirley Verrett je opulentní, lehké vibrato dodává hlasu smyslný a erotický nádech.

Printemps qui commence – Verrett

 

 

 

 

 

Dalilina velká modlitba k Bohu lásky

Synopse: Dalila ví, že se jí po Samsonovi stýská, a chce ho vidět jako otroka u svých nohou. Zatím se mu dařilo znovu a znovu unikat.

Neklidný úvod ukazuje Dalilino rozčilení, jejím cílem je pomsta. Výzvou této árie je udržet krásnou modlitbu k Bohu lásky v ženském rodě, a to navzdory pomstychtivému textu (“je mým otrokem”; “nalijte mu jed do žil”) a hlubokému a temnému tónovému rozsahu této árie.

Nikdo nedokázal prosbu vyslovit tak naléhavě jako Maria Callas.

Samsone, recherchant ma présence … Amour! viens aider ma faiblesse! – Maria Callas

 

 

Objevuje se velekněz

Synopse: Objevuje se velekněz a nabádá ji, aby odhalila tajemství Samsonovy síly.

Objeví se velekněz a doprovází ho jeho leitmotiv.

J’ai gravi la montagne!!! … Notre sort t’est connu – Meier / Ramey

Ohnivý duet nenávisti

Synopse: Dalila vypráví, že už třikrát utekl před jejími otázkami, ale ona věří, že ho tuto noc porazí. Velekněz jí slíbí bohatství, ale Dalila se zřekne, utišení nenávisti je jí dostatečnou odměnou. Společně přísahají Samsonovi pomstu a velekněz místo opouští.

Skvělý, klasický nenávistný duet, který je plný vášně a ohně a končí společným slibem pomsty.

Il faut, pour assouvir ma haine – Meier / Ramey

 

 

Synopse: Dalila si není jistá, zda její kouzlo na Samsona stále funguje.

Saint-Saens napsal pěknou a krátkou árii.

Se pourrait-il que sur son coeur

 

 

Samson se zdá být plný pochybností

Synopse: Objevuje se Samson. Je plný pochybností, přišel jí dát poslední sbohem a zároveň ji miluje. Dalila ho polapí, ale Samson ji odmítne.

Samsonovo vystoupení ukazuje jeho nejistotu. Během jejího vystoupení se hudba mění na durovou a záhy se snaží Samsona získat dlouhými dolce zpívanými verši (Samson, ô toi! Mon bien aimé, pourquoi) a skladba přechází ve vášnivý duet.

En ces lieux, malgré moi, m’ont ramené mes pas – Domingo / Meier

 

Synopse: Salila se snaží vzbudit soucit, ale Samson chce zůstat silný. A přesto jí vyzná lásku.

Qu’importe à mon coeur désolé (Co je důležité, když je mé srdce rozesmutnělé)

 

 

Velká scéna svádění – Mon coeur s’ouvre à ta voix

Dalila nyní vidí svou šanci a slibuje mu extázi. Samson se vzdává.

Saint-Saens napsal pro roli Dalily ne méně než tři velké, nesmrtelné árie. Tato árie je jednou z nejkrásnějších a nejsvůdnějších árií z celého operního repertoáru.

Dalila chce Samsona svést ze státních důvodů, ale člověk tuší, že za jejími svůdnými sliby se skrývá něco víc. Možná není do Samsona zamilovaná, ale přesto k němu něco cítí. Snaží se Samsona svést svým vřelým, erotickým hlasem. Doprovod orchestru je jemný, místy hravý a zcela se obejde bez žesťových a bicích nástrojů.

Saint-Saensovo výrazové označení je “dolcissimo e cantabile”. Její hlas může být přesto zářivý. Hlas a orchestr září v zářivém dur. Orchestr hraje bobtnající a klesající akordy napodobující jemný, vanoucí vánek, alegorii krásy a svádění.

Dalila však ještě nedosáhla svého konečného cíle. Musí odhalit Samsonovo tajemství. Sladce prosí Samsona, aby k ní promluvil a osušil její slzy. Árie je napsána v příjemné tessituře, v níž může pěvkyně předvést své nejkrásnější barvy. Tón se stává naléhavějším a ona zpívá dvakrát extatické “versez moi l’ivresse” (“naplň mě vytržením”), kterým chce Samsona získat. Nádherná klarinetová pasáž přebírá téma bolestně sladce. V závěru se Samson vzdává, skladba se stává duetem a několikrát zazní “Dalila, je t’aime”.

Tuto árii slyšíme ve dvou interpretacích.

Podívejte se na skvělý klip z televizní verze se Shirley Verrett.

Mon coeur s’ouvre à ta voix – Verrett

 

Elina Garanca má svůdný, poměrně jasný mezzosoprán, který v této árii nádherně září.

Mon coeur s’ouvre à ta voix – Garanca

 

 

Dalila odhaluje tajemství

Synopse: “Dalila je naživu: Dalila se z něj lichotivě snaží vymámit jeho tajemství, ale Samson její úmysly zpochybňuje. Zkoušená jí vyhrožuje, že se zabije. Samson ji nyní následuje do ložnice. O něco později zavolá stráže, které Samsona zatknou. Vítězoslavně drží v ruce Samsonův cop, který mu uřízla.

Mais ! non ! que dis-je ? hélas, la triste Dalila (Dalila, Samson)

 

 

SAMSON ET DALILA ACT III

 

Samsonova velká scéna s mlýnským kamenem

Synopse: V žaláři v Gaze. Samson sedí u mlýnského kamene. Se ztrátou vlasů ho opustily síly. Filištíni mu vypálili oči a on musí vykonávat otrockou práci. Zvenčí slyší nářek Hebrejců, kteří přišli o svobodu kvůli Samsonovi, jenž je zradil kvůli ženě. Samson prosí Boha o pomoc, je ochoten za ni obětovat i svůj život.

Naděje a tragédie určují scénu, v níž Samson obrací mlýnský kámen v žaláři.

Vois Ma Misère, Hélas ! Vois Ma Détresse ! – Domingo

 

Georges Thill byl pravděpodobně nejlepším francouzským tenorem minulého století. Tento úryvek patří k jeho nejlepším nahrávkám.

Vois Ma Misère, Hélas ! Vois Ma Détresse ! – Thill

 

 

Synopse: Vrchní kněz je v chrámu s Filištínskými. Dalila se slavnostně objeví s kněžkami.

Opět nebeský ženský sbor zpívající o nedotčené přírodě.

L’aube Qui Blanchit Déjà Les Coteaux

 

 

Slavný bakchanál – orientální zvuky

Synopse: Orgiastický tanec zahajuje slavnostní ceremoniál vítězství.

Saint-Saens napsal Bacchanale balet jako rozpoutaný erotický obraz. Povzbuzováni energickou hudbou zahajují hosté svůj extatický tanec.

Hudba je napsána ve Frygické dur (Jihaz), stupnici běžně používané v orientální hudbě. Balet začíná úvodem v podání hoboje. Saint-Saens v Bacchanale (a v celé opeře) napodobil půl tuctu starých arabských nástrojů. Hobojový úvod připomíná zvuk šalmaje, harfa imituje qunan a pizzicato smyčců napodobuje oude, loutně podobnou kytaru se složeným krkem, na kterou se drnká trsátkem.

Ve druhé části se hudba stává valčíkově evropskou a poté se vrací do orientálního světa první části.

Bacchanale vzdáleně připomíná scénu na Venušině hoře z Tannhäusera a jistě byla také inspirací pro Straussův “Tanec sedmi závojů” ze Salome.

Poslechněte si a zhlédněte skvělou Bacchanale v inscenaci Met.

Bacchanale – Levine

 

 

Synopse: Slepý Samson je veden do síně dítětem, jeho ponížení se má stát podívanou pro Filištíny. Vítězoslavně a s výsměchem Dalila požaduje, aby Samson zopakoval své milostné přání.

Laisse-moi prendre ta main – Borodina / Cura

 

Synopse: Představený kněze si dělá legraci ze Samsonova Boha. Samson vyzývá svého boha, aby rouhače potrestal nebo mu vrátil jeho moc, což vyvolává smích Filištínů.

Toto dílo se stalo směsicí různých stylů. Slyšíme zde chrámové sbory, fugy, komické pasáže i hymny, libovolnost stylů odpovídá libovůli a povrchnosti náboženství Filištínů.

Gloire à Dagon vainqueur – Domingo / Fondary / Meier

 

 

Závěrečný “coup de théatre”

Synopse: Požádají Samsona, aby poklekl před Dágonem uprostřed chrámu. Samson požádá dítě, aby ho dovedlo ke sloupům. Prosí Jehovu, aby mu vrátil sílu. Když se tam dostane, roztrhne sloupy a chrám se zřítí a rozdrtí jeho i jeho nepřátele.

Guidez Ses Pas Vers Le Milieu Du Temple (Projdi se po chrámu)

 

 

Doporučení k nahrávání

DG, Placido Domingo, Waltraud Meier, Alain Fondary pod vedením Myung-Whun Chunga a orchestru a sboru pařížské opery Bastila.

 

 

 

Peter Lutz, opera-inside, online operní průvodce o SAMSON ET DELILA od Camilla Saint-Saense.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *