opera-inside-Samson_et_Dalila-Opernführer_opera_guide-Camille_Saint_Saens-Synopsis_Handlung_Trama_résumé_Aria (2) (1) (1)

Online operagids en synopsis bij Saint-Saens’ SAMSON ET DALILA

Samson et Dalila is een van de 5 grootste werken uit de Franse operaliteratuur. Drie onsterfelijke aria’s voor mezzosopraan, de overweldigende Bacchanale, een aantrekkelijke tenorrol en de grote koren laten blijvende indrukken na. De tweede akte toont de grootste emoties en hartstochten.

 

 

 

Inhoud

♪ ♪ Commentaar

Akte I

Akte II

Akte III

 

Hoogtepunten

L’as-tu donc oublié … Malheureux, taisez-vous!

C’est toi que sa bouche invective

Maudite à jamais soit a race

Hymne de joie, hymne de délivrance

Je viens célébrer la victoire (Trio)

Danse des Prêtresses de Dagon (Ballet)

Printemps qui commence

Amour! viens aider ma faiblesse

Il faut, pour assouvir ma haine (Haatduet)

Mon coeur s’ouvre à ta voix

Vois Ma Misère, Hélas ! Vois Ma Détresse ! (Loopband Aria)

Bacchanale (Ballet)

 

 

Opname-aanbeveling

Opname-aanbeveling

 

 

 

Première

Weimar, 1877

Libretto

Hoofdrollen

Dalila, hogepriesteres van de Filistijnen (mezzosopraan) - Abimelech, Satraap van Gaza (bas) - Hogepriester, priester van de Filistijnen (bas) - Samson, Rechter der Hebreeën (tenor)

Opname-aanbeveling

 

 

 

 

 

 

 

De moeilijke ontstaansgeschiedenis

Oorspronkelijk waren Saint-Saens en de dichter Ferdinand Lemaire van plan om het bijbelse verhaal van Samson en Dalila als oratorium op muziek te zetten. Lemaire stelde later voor om van het spannende materiaal een opera te maken. Na aanvankelijke aarzeling begon de 24-jarige Saint-Saens in 1859 aan het eerste stuk van de opera. Het op muziek zetten verliep zeer traag en pas 8 jaar later toonde hij enkele vrienden in besloten kring de eerste gecomponeerde scènes, die uiterst terughoudend reageerden. Achteraf gezien is dat niet verwonderlijk, want dit bijbelse thema stond in sterk contrast met de toen dominerende grand opéra van Meyerbeer en de opéra comique van Offenbach. Saint-Saens besloot desondanks door te werken, maar kon geen Frans toneel overhalen om het voltooide werk uit te voeren. Hij was als componist in diskrediet gebracht als een “Wagneriaan”. Nog eens drie jaar later beloofde zijn vriend en mentor Franz Liszt het werk uit te voeren in zijn hofopera in Weimar. Maar het uitbreken van de Frans-Pruisische oorlog doorkruiste het plan. Saint-Saens slaagde erin een concertante uitvoering van de eerste akte naar een Frans theater te brengen, maar de kritiek op melodie en harmonie was vernietigend. In 1877 kon Liszt zijn belofte nakomen, hij durfde het aan om de opera in Duitse vertaling in première te brengen in Weimar. De opvoering was een triomf voor de inmiddels 42-jarige, die ook in Parijs met een trots gezwollen borst van patriottisme werd genoteerd. Het zou echter nog 13 jaar duren voordat een Franse première plaatsvond in Rouen.

 

 

De bijbelse en historische achtergrond

Geïnteresseerden vinden in deze rubriek een korte beschrijving van de achtergrond, maar kennis daarvan is niet noodzakelijk om de opera te begrijpen.

Het verhaal van Samson en Dalila is ontleend aan de Hebreeuwse Bijbel, de zogenaamde Tanach, die grotendeels (39 van 46 boeken) overeenkomt met het christelijke Oude Testament. De geschriften zijn gegroepeerd in 3 delen, de eerste twee delen zijn chronologisch gerangschikt. Het eerste deel (de zogenaamde Thora) beschrijft de geschiedenis van de profeet Mozes, het tweede deel (de zogenaamde Nevi’im) de geschiedenis van andere profeten en het Joodse volk uit de tijd na Mozes. Uit dit deel komt het verhaal van Simson en Delila, om precies te zijn uit het Boek Rechters. De rechters uit die tijd waren niet alleen rechters van het recht, maar ook politieke en militaire leiders. Achter alle verhalen van de rechters in dit boek ging steeds dezelfde dramaturgische volgorde schuil: eerst de afval van de Joden van de God Jahweh, dan de onderdrukking door vreemde volken, gevolgd door de roep om hulp tot Jahweh en tenslotte de redding door de rechter. Simson was een van de belangrijkste rechters en zijn fysieke krachten waren buitengewoon.

De voornaamste tegenstanders van de Joden, de Filistijnen, waren waarschijnlijk geïmmigreerde zeevarende volken uit het noordelijke Middellandse-Zeegebied (mogelijk Kreta). Zij werden inheems in Palestina en gaven de streek zijn naam. De Joden probeerden het gebied van het huidige Israël te veroveren, maar het gebied rond Gaza kon lange tijd in handen van de Filistijnen blijven.

 

 

De muziek van “Samson et Dalila”

“Samson et Dalila” is de enige van de 16 opera’s van Saint-Saens die tot het repertoire is doorgedrongen. Saint-Saens was een enorm geschoold en bekwaam musicus, hij werd al vroeg erkend als een wonderkind vergeleken met Mozart, zijn technische en compositorische middelen gaven hem de mogelijkheid om al zijn opera’s een eigen stijl te geven. Deze strategie wierp uiteindelijk geen vruchten af, want bijna al zijn opera’s raakten in de vergetelheid, Berlioz zei spottend “Hij weet alles, maar mist onervarenheid” (Hij weet alles, maar mist onervarenheid).

Wat maakt de muziek van “Samson et Dalila” bijzonder?

Opvallend is het gebruik van steeds terugkerende motieven. “Leitmotiv” zou het verkeerde woord zijn, want het zijn eerder melodieën en ze hebben “slechts” een geheugenfunctie, ze worden dus niet verder ontwikkeld in de Wagneriaanse zin. Niettemin was Saint-Saens in Frankrijk berucht als “Wagneriaans”, wat in de woelige tijden van de Frans-Duitse oorlogen dicht in de buurt kwam van een artistiek doodvonnis.

Een ander kenmerk van het werk is dat de eerste en derde akte een sterk oratoriumkarakter hebben met statische religieuze scènes en koren, en gebruik maken van veel “oude” vormen zoals fuga’s en gregoriaanse koren. Het koor kreeg een zeer belangrijke rol toebedeeld bij de oorspronkelijke planning van het werk als oratorium. In de eerste en derde akte speelt het zelfs een hoofdrol, met afwisselend solo- en koorpartijen.

Niet in de laatste plaats zijn ook de vele oriëntalismen een kenmerk van deze opera. Het is Saint-Saens aan te rekenen dat hij dit aspect met groot meesterschap heeft behandeld. Saint-Saens bracht vaak de wintermaanden door in Algiers, waar hij enkele studies deed voor “Samson et Dalila”. Een aardig inzicht hierin vindt u in het commentaar op het Bacchanale van de derde akte verderop in dit artikel.

 

 

Een van de grote mezzosopraanrollen

Saint-Saens schreef niet minder dan drie grote, onsterfelijke aria’s voor de rol van Dalila (Amour, viens aider ma faiblesse; Mon coeur ouvre à ta voix; Printemps qui commence). Toen Saint-Saens in 1859 begon te componeren, wilde hij deze rol schrijven voor de beroemde mezzosopraan Pauline Viardot-García, een van de grote zangeressen van de 19e eeuw, die toen veertig jaar oud was. Maar toen hij het werk in 1877 voltooide, kwam de rol te laat voor haar.

 

 

 

SAMSON ET DELILA Akte 1

 

 

 

Synopsis: Een openbaar plein in de stad Gaza in Palestina, twaalfhonderd jaar voor Christus. Hebreeuwse mensen bidden tot God om hen te horen in de benauwdheid van de Filistijnse bezetting.

Het koor wordt ingeleid door een korte prelude. Het begin ervan is zeer ongewoon, men hoort drie blaastonen na elkaar, die waarschijnlijk het geluid van een historisch instrument moeten imiteren. Na golvende vioolklanken, die sommige luisteraars aan de prelude van het Rijngoud doen denken, begint het koor met kerkelijke klanken. Na ongeveer 7 minuten begint de grote fuga “Nous avons vu nos cités reversées”. De luisteraar waant zich in een oratorium.

Dieu d’Israël ! Ecoute la prière – Chung

Samson geeft het volk zijn geloof terug

Synopsis: Samson bevindt zich onder hen en wendt zich tot hen met het verzoek weerstand te bieden. De menigte wil hem niet volgen, want het ontbreekt hen aan geloof en wapens. Maar Simson slaagt erin hun geloof in God en hun verzet tegen de Filistijnen te versterken.

Simson overtuigt zijn volk met een groots gebaar. De enthousiaste menigte antwoordt in een prachtig koorstuk, dat tweestemmig wordt geleid en wordt begeleid door een gelaagde orkestrale begeleiding.

We beluisteren in de rol van Samson Plácido Domingo. Hij is misschien wel de grootste Samson in de opnamegeschiedenis. De rol is op maat gemaakt voor zijn stem, hij is gecomponeerd in het middenregister en vereist een groot uithoudingsvermogen. Zijn rijke en weelderige stem en zijn uithoudingsvermogen laten de kracht en schoonheid van Samson tot bloei komen.

L’as-tu donc oublié … Malheureux, taisez-vous! – Domingo

 

 

Abimelech drijft de spot met de God van de Joden

Synopsis: Abimelech verschijnt, gevolgd door Filistijnse krijgers en soldaten. Hij drijft de spot met de laffe en machteloze God van de slaven, die onderworpen is door hun god Dagon, die hun leger van de Filistijnen aanvoert in de zegevierende strijd tegen de Joden.

Saint-Saens toont zijn sympathieën met zijn muziek. De muziek van Abimelech is verstild en vreemd georkestreerd, diepe blazers en strijkers tekenen een arrogante en zelfvoldane leider van de Filistijnen.

Qui donc élève ici la voix? – Thau

Samson doodt de leider van de Filistijnen

Synopsis: Samson staat op en verkondigt de wraak van de Hebreeuwse goden en het Joodse volk tegen de onderdrukkers. Euforisch stemt het volk toe. Abimelech trekt zijn zwaard en stormt op Simson af om hem te doden. Simson rukt zijn zwaard weg en slaat hem neer.

Met een plechtige hymne “Israel, rompe ta chaine” (“Israël verbreek uw ketenen”) enthousiasmeert Simson de massa’s en zij doen mee met de hymne.

C’est toi que sa bouche invective – Domingo

De dramatische verschijning van de hogepriester

Synopsis: De bewakers trekken zich terug. De hogepriester verschijnt en berispt hun lafheid. De Joden ontsnappen en beginnen een opstand. De hoofdpriester vervloekt het opstandige volk en hun leider Samson.

Saint-Saens tekent een dramatische verschijning van de hogepriester. De lage strijkers spelen een militair motief, dat een van de belangrijke leidmotieven van de opera wordt.

Seigneur ! la troupe furieuse … Maudite à jamais soit a race – Weikl

Synopsis: Een nieuwe dag breekt aan. De Joden hebben de onderdrukkers kunnen verslaan en vieren hun bevrijding.

Een prachtige muziek beschrijft de zonsopgang. Dan horen we het vrome gezang van de oude Hebreeën in de stijl van een gregoriaans gezang of een psalmgezang van een synagoge.

Hymne de joie, hymne de délivrance – Barenboim

Het hemelse koor van de priesteressen

Synopsis: De poorten van de Dagon-tempel gaan open. Dalila verschijnt, vergezeld door de priesteressen.

Het refrein van de Filistijnse priesteressen beschrijft de schoonheid en zuiverheid van de natuur. De muziek is lieflijk en onschuldig en staat in contrast met het archaïsche koor van de Hebreeën dat uit de vorige scène stamt.

Voici le printemps nous portant des fleurs – Davis

De oude Hebreeër waarschuwt Simson voor Delila’s verleiding – het grote trio

Synopsis: Dalila wendt zich tot Samson, die de ceremonie gefascineerd gadeslaat. Verleidelijk verleidt ze hem en bewijst hem eer. Ondanks de waarschuwingen van een oude Hebreeër, kan Samson Dalila’s verleidingen niet weerstaan.

Samson’s muzikale reactie op Delila’s verschijning zijn chromatische stappen, die zijn onzekerheid tonen. Meer en meer stemt hij af op Dalila’s zangstem en raakt hij in haar onderstroom. Onafhankelijk daarvan completeert de bas dit prachtige polyfone trio, dat eindigt in een prachtige eufonie.

Je viens célébrer la victoire – Ludwig / King / Kogel

 

Het trio werd beroemd in de jaren twintig door een legendarische opname van Enrico Caruso.

Je viens célébrer la victoire – Caruso / Homer /Journet

De dans van de priesteressen

Synopsis: Priesterinnen tanzen mit Blumengirlanden für Samson.

De muziek betovert met sensuele oriëntalismen.

Danse des Prêtresses de Dagon

Synopsis: Opnieuw roept Dalila haar liefde en verlangen naar de held op. Verleidelijk betreedt ze de trap naar de tempel en laat de opgewonden Samson achter.

In deze opvoeringsaria horen we niet de boze Dalila, opgevreten door wraakgevoelens, maar de jonge en eerlijke vrouw die zingt over de schoonheid van de natuur. Saint-Saens schrijft een prachtige begeleiding met lange akkoorden die de orgelcomponist verraadt.

We horen Maria Callas, die de prachtige kleuren van deze aria laat klinken.

Printemps qui commence – Callas

 

Shirley Verrett’s interpretatie is weelderig, een licht vibrato geeft de stem een sensuele en erotische toets.

Printemps qui commence – Verrett

 

 

 

 

SAMSON ET DALILA Akte 2

 

Dalila’s grote gebed tot de God van de liefde

Synopsis: Dalila weet dat Simson naar haar smacht en wil hem als slaaf aan haar voeten zien. Tot nu toe kon hij keer op keer ontsnappen.

Een onrustige inleiding toont Dalila’s gejaagdheid, wraak is haar doel. De uitdaging van deze aria is om het prachtige gebed tot de God van de Liefde vrouwelijk te houden, ondanks de wraakzuchtige tekst (“hij is mijn slaaf”; “giet het gif in zijn aderen”) en het diepe en donkere toonbereik van deze aria.

Niemand kon de smeekbede zo indringend brengen als Maria Callas.

Samson, recherchant ma présence … Amour! viens aider ma faiblesse! – Maria Callas

 

 

De hogepriester verschijnt

Synopsis: De hogepriester verschijnt en vermaant haar het geheim van Simsons kracht te onthullen.

De hogepriester verschijnt, vergezeld van zijn leitmotiv.

J’ai gravi la montagne!!! … Notre sort t’est connu – Meier / Ramey

Het Vurige Haat Duet

Synopsis: Dalila vertelt dat hij al drie keer voor haar vragen is gevlucht, maar ze gelooft hem deze nacht te verslaan. De hogepriester belooft haar rijkdom, maar Dalila ziet ervan af, het stillen van haar haat is haar beloning genoeg. Samen zweren ze wraak op Samson en de hogepriester verlaat de plaats.

Een groots, klassiek haatduet dat bol staat van passie en vuur en eindigt met een gezamenlijke gelofte van wraak.

Il faut, pour assouvir ma haine – Meier / Ramey

 

 

Synopsis: Dalila weet niet zeker of haar spreuk nog werkt op Samson.

Saint-Saens schreef een mooie en korte aria.

Se pourrait-il que sur son coeur

 

 

Samson lijkt vol twijfel

Synopsis: Samson verschijnt. Hij is vol twijfel, hij is gekomen om zijn laatste vaarwel te zeggen en tegelijkertijd van haar te houden. Dalila verstrikt hem, maar Samson wijst haar af.

Uit de verschijning van Samson blijkt zijn onzekerheid. Tijdens haar optreden verandert de muziek in majeur en al snel probeert ze Samson voor zich te winnen met lange dolce gezongen lijnen (Samson, ô toi! Mon bien aimé, pourquoi) en ontwikkelt het stuk zich tot een hartstochtelijk duet.

En ces lieux, malgré moi, m’ont ramené mes pas – Domingo / Meier

 

Synopsis: Salila probeert medelijden op te wekken, maar Samson wil sterk blijven. En toch bekent hij haar zijn liefde.

Qu’importe à mon coeur désolé

 

 

De grote verleidingsscène – Mon coeur s’ouvre à ta voix

Synopsis: Dalila ziet nu haar kans schoon en belooft hem extase. Samson geeft zich over.

Saint-Saens heeft niet minder dan drie grote, onsterfelijke aria’s geschreven voor de rol van Dalila. Deze aria is een van de mooiste en meest verleidelijke aria’s uit het hele operarepertoire.

Dalila wil Samson verleiden om staatsredenen, maar men voelt dat er meer achter haar verleidelijke beloften zit. Ze is dan wel niet verliefd op Samson, maar ze heeft toch gevoelens voor hem. Ze probeert Simson te verleiden met haar warme, erotische stem. De begeleiding van het orkest is delicaat, soms speels, en geheel zonder koper- en slagwerkinstrumenten.

Saint-Saens’ expressietekens zijn “dolcissimo e cantabile”. Haar stem mag niettemin stralen. De stem en het orkest stralen in een lichtgevend majeur. Het orkest speelt aanzwellende en afnemende akkoorden die een zacht, golvend briesje imiteren, een allegorie voor schoonheid en verleiding.

Maar Dalila heeft haar einddoel nog niet bereikt. Ze moet het geheim van Simson ontdekken. Lieflijk smeekt ze Samson tot haar te spreken om haar tranen te drogen. De aria is geschreven in een aangename tessituur, waarin de zangeres haar mooiste kleuren kan laten horen. De toon wordt dringender en zij zingt tweemaal het extatische “versez moi l’ivresse” (“vul mij met verrukking”) waarmee zij Simson voor zich wil winnen. Een prachtige klarinetpassage neemt het thema pijnlijk lieflijk over. Aan het eind geeft Samson zich over, het stuk wordt een duet en hij zwijmelt enkele malen “Dalila, je t’aime”.

We horen deze aria in twee interpretaties.

Zie een prachtige clip van een TV versie met Shirley Verrett.

Mon coeur s’ouvre à ta voix – Verrett

 

Elina Garanca heeft een verleidelijke, nogal heldere mezzosopraan die prachtig schittert in deze aria.

Mon coeur s’ouvre à ta voix – Garanca

 

 

Dalila onthult het geheim

Synopsis: Fatsoenlijk probeert Dalila hem zijn geheim te ontfutselen, maar Samson trekt haar bedoelingen in twijfel. Geprikkeld dreigt ze zichzelf van het leven te beroven. Samson volgt haar nu naar de slaapkamer. Even later roept ze de bewakers, die Samson arresteren. Triomfantelijk houdt ze Samsons vlecht omhoog, die ze heeft afgeknipt.

Mais ! non ! que dis-je ? hélas, la triste Dalila (Dalila, Samson)

 

 

SAMSON ET DALILA Akte 3

 

Samsons grote molensteenscène

Synopsis: In de kerkers van Gaza. zit Simson aan een molensteen. Door het verlies van zijn haar heeft hij zijn krachten verloren. De Filistijnen hebben zijn ogen uitgebrand en hij moet slavenarbeid verrichten. Van buiten hoort hij de klaagzangen van de Hebreeërs die hun vrijheid hebben verloren door Simson, die hen verraadde voor een vrouw. Simson smeekt God om hulp, hij is bereid er zijn leven voor op te offeren.

Hoopvolheid en tragiek bepalen de scène waarin Simson de molensteen omdraait in de kerker.

Vois Ma Misère, Hélas ! Vois Ma Détresse ! – Domingo

 

Georges Thill was waarschijnlijk de beste Franse tenor van de vorige eeuw. Dit fragment is een van zijn beste opnames.

Vois Ma Misère, Hélas ! Vois Ma Détresse ! – Thill

 

 

Synopsis: De hogepriester is in de tempel bij de Filistijnen. Dalila verschijnt plechtig met de priesteressen.

Weer een hemels vrouwenkoor dat zingt over de ongerepte natuur.

L’aube Qui Blanchit Déjà Les Coteaux

 

 

De beroemde Bacchanale – oosterse klanken

Synopsis: Een orgiastische dans opent de overwinningsceremonie.

Saint-Saens schreef met de Bacchanale een ballet als een ontketend erotisch schilderij. Aangemoedigd door de energieke muziek beginnen de gasten aan hun extatische dans.

De muziek is geschreven in Phrygisch majeur (de Jihaz), een toonladder die veel wordt gebruikt in de oosterse muziek. Het ballet begint met een introductie door de hobo. Saint-Saens imiteerde in het Bacchanale (en in de hele opera) een half dozijn oude Arabische instrumenten. De hobo-intro doet denken aan het geluid van een shawm, de harp imiteert een qunan, en de pizzicato strijkers imiteren een oude, een luitachtige gitaar met een gevouwen hals die met een plectrum wordt aangeslagen.

In een tweede deel wordt de muziek walsachtig Europees, om dan terug te keren naar de oriëntaalse wereld van het eerste deel.

Het Bacchanale doet in de verte denken aan de Venusberg-scène uit Tannhäuser en was zeker ook een inspiratiebron voor Strauss’ “Dans van de zeven sluiers” uit Salome.

Hoor en zie een groot Bacchanale in een productie van de Met.

Bacchanale – Levine

 

 

Synopsis: De blinde Simson wordt door een kind de zaal binnengeleid, zijn vernedering moet een schouwspel worden voor de Filistijnen. Triomfantelijk en grijnzend eist Dalila dat Samson zijn liefdeswens herhaalt.

Laisse-moi prendre ta main – Borodina / Cura

 

Synopsis: De hoofdpriester drijft de spot met Samsons god. Simson roept zijn god op om de godslasteraars te straffen of hem zijn macht terug te geven, wat hilariteit veroorzaakt bij de Filistijnen.

Dit stuk werd een mengeling van verschillende stijlen. We horen kerkkoren, fuga’s, komische passages en hymnen, de willekeur van de stijlen komt overeen met de willekeur en oppervlakkigheid van de religie van de Filistijnen.

Gloire à Dagon vainqueur – Domingo / Fondary / Meier

 

 

De laatste “coup de théatre”

Synopsis: Ze eisen van Simson dat hij in het midden van de tempel voor Dagon knielt. Simson vraagt het kind om hem naar de pilaren te leiden. Hij smeekt Jehovah om hem zijn kracht terug te geven. Daar aangekomen rukt hij aan de zuilen en de tempel stort in en verplettert zichzelf en zijn vijanden..

Guidez Ses Pas Vers Le Milieu Du Temple

 

 

Opname-aanbeveling

DG, Plácido Domingo, Waltraud Meier, Alain Fondary onder leiding van Myung-Whun Chung en het orkest en koor van de opéra-bastille, Parijs.

 

 

 

Peter Lutz, opera-inside, de online operagids over SAMSON ET DELILA van Camille Saint-Saens.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *