Online operagids en synopsis van Puccini’s LA BOHÈME

Deze opera biedt Puccini op zijn best. Elk detail van dit werk is meesterlijk gecomponeerd en de melodieën zijn hartstochtelijk en teder. De opera is een van de meest uitgevoerde uit het hele operarepertoire.

 

 

 

Inhoud

Synopsis

Commentaar

Akte 1

Akte 2

Akte 3

Akte 4

 

Highlights

Che gelida manina

Mi chiamano Mimi

O soave fanciulla (Liefdesduet)

Aranci Datteri (Straatscène)

Quando m’em vo (Wals van Musette)

Ohè, là, le guardie! (Barrière d’enfer)

Mimi è tanto malata (Trio)

Donde lieta usci

Dunque: è proprio finita!… Addio, dolce svegliare

O, Mimi tu piu non torni!

Vecchia zimarra

Finale

 

opname aanbeveling

opname-aanbeveling

 

 

 

Première

Torino, 1896

Libretto

Luigi Illica, Giuseppe Giacosa gebaseerd op de roman Scènes de la vie de bohème van Henri Murger.

Hoofdrollen

Mimi, een naaister (sopraan)- Rodolfo, een dichter (teno)- Marcello, een schilder (bariton) - Colline, een filosoof (bas) - Schaunard, een musicus (bariton) - Musette, coquette (sopraan)

opname-aanbeveling

DECCA, Luciano Pavarotti, Mirella Freni en Rolando Panerai o.l.v. Herbert von Karajan en de Berliner Philharmoniker.

 

 

 

DE SYNOPSIS

 

 

 

 

 

COMMENTAAR

 

 

 

De rivaliteit met Leoncavallo

Het is mogelijk dat Puccini voor het eerst op de hoogte kwam van Murgers “Scènes de la vie de bohème” in 1893 via zijn componistencollega Ruggiero Leoncavallo. Toen Puccini hem enkele maanden later terloops liet weten dat hij werkte aan de toonzetting van de “Bohème”, was Leoncavallo woedend over de concurrentie die hij ondervond. Spoedig daarna kon men in de kranten lezen over de rivaliteit tussen de twee componisten, die ook de rivaliteit was van de twee rivaliserende uitgevers Ricordi en Sonzogno. Uiteindelijk won Puccini met 2-0 van zijn collega, ten eerste omdat hij het succesvoller werk schreef en ten tweede omdat hij het een jaar eerder had geënsceneerd.

 

 

De moeizame totstandkoming van het libretto

Aan de ene kant was Puccini altijd zeer geïnteresseerd in samenwerking met librettisten; aan de andere kant wist hij altijd zijn wil te doen gelden. Dit heeft ertoe geleid dat het werk aan het libretto van “Bohème” alle betrokkenen op de rand van een zenuwinzinking heeft gebracht. De “Bohème” was de eerste samenwerking van het trio Puccini-Illica-Giacosa. Terwijl de jongere Luigi Illica verantwoordelijk was voor de plot en het drama, schreef de oudere Giuseppe Giacosa de verzen. Het kostte hen bijna twee jaar om het libretto te voltooien, en de drie vergaderden onophoudelijk in lange discussies, waarbij het niet ongebruikelijk was dat de uitgever moest tussenbeide komen om hen te sussen. Scènes werden herhaaldelijk herschikt, zelfs een hele akte, die al klaar was, werd op aanwijzing van Puccini weer geschrapt. Giacosa kon niet langer achter de poëzie staan en eiste dat Ricordi een onverkorte versie parallel aan het libretto zou uitgeven, hetgeen hij botweg afwees. In 1895 schreef Giacosa in een brief aan Ricordi dat hij nooit meer met Puccini zou samenwerken, wat gelukkig niet gebeurde, aangezien hij opnieuw verantwoordelijk was voor de verzen van Tosca en Butterfly.

Het libretto van “Bohème” was gebaseerd op een seriële roman die in 1843 in een Parijs tijdschrift verscheen. Henri Murger beschreef het leven van de kunstenaars in de artiestenwijken op Montmartre en in het Quartier Latin. De personages die hij in de roman beschreef waren voor het grootste deel echt, hoewel Illica en Giacosa aanpassingen maakten voor de opera, zoals de toevoeging van het personage van Mimi, die niet voorkomt in het origineel. Ook werden de hoofdrolspelers in het origineel anders genoemd, waarschijnlijk omdat namen als “Jacques” gewoon niet geschikt waren om op muziek te zetten.

Reistip voor operaliefhebbers: Bezoek originele locaties in Parijs (Klik voor link naar TRAVEL-blogpost)

 

De muziek

Als men “Bohème” vergelijkt met Puccini’s vervolgwerk “Tosca”, is de temporele nabijheid verrassend. Hoewel Puccini’s muziek nooit veristischer was dan in “Tosca”, was ze nooit zo laat-romantisch als in “Bohème”. Dit is te danken aan het feit dat Puccini elk van zijn opera’s zijn eigen karakteristieke klank gaf, net zoals Verdi dat deed met zijn “Tinta musicale”. Wat is de Tinta van “Bohème”? Enerzijds wordt die bepaald door de converserende toon van een doorgecomponeerde opera, ondersteund door een groot aantal in de scènes verweven reminiscente motieven. In het commentaar bij de afzonderlijke scènes vindt u diverse voorbeelden van noten. De motieven spelen een belangrijke rol en worden steeds weer geciteerd. Puccini was een nauwlettend toeschouwer en hij gaf zelfs dingen als de muts of de mof een eigen motief. Het tweede element van de specifieke tinta is de “atmosferische” muziek, die de scènes van de plot op een karakteristieke manier beschrijft en soms zelfs de rang van “toongedichten” heeft. De twee beginstukken van de tweede akte (straatscène) en de derde akte (Barrière d’enfer) kunnen als bijzonder geslaagde voorbeelden worden aangehaald. Puccini’s orkestrale taal is meesterlijk, en Verdi sprak waarderend over Puccini’s orkestrale zeggingskracht. De tekening van scènes en details bracht Puccini het (onterechte) oordeel van Tucholsky dat hij “de Verdi van de kleine man” was.

 

 

Première

De première vond plaats op 1 februari 1896 in het Teatro Regio in Turijn en werd gedirigeerd door de 28-jarige Arturo Toscanini. Het werk had slechts een matig succes. “Te gewoon” was het scenische oordeel, “te ongewoon” het muzikale oordeel. Zes maanden later draaide de wind en begon de opera aan zijn triomftocht.

 

 

 

LA BOHÈME Act 1

 

 

 

 

Op de koude zolder

Synopsis: Het is kerstavond in een zolderkamer in Parijs. De schrijver Rodolfo en de schilder Marcello zitten hongerig voor de koude oven. Het is koud in het appartement en Rodolfo verbrandt zelfs een van zijn manuscripten.

De opera begint zonder “ouverture” met het motief van de bohémiens; door zijn beknoptheid en herkenbaarheid leent het zich uitstekend om telkens weer in de plot verweven te worden.

 

Een tweede belangrijk thema horen we bij Rodolfo’s verschijning. De melodie van “Nei cieli bigi” karakteriseert Rodolfo als een hartstochtelijk en, met de begeleiding van de fluiten, ook teder mens:

Questo mar rosso – Pavarotti / Panerai

 

Synopsis: De filosoof Colline komt thuis. Hij is in een slechte bui, omdat hij niets kon verpanden in het pandjeshuis, omdat dat op kerstavond gesloten was. Alleen de musicus Schaunard kon iets verdienen en brengt wijn, brandhout en wat geld mee.

Abbasso, abbasso l’autor

Mimi verschijnt met een kaars in haar hand

Synopsis: Dus besluiten ze kerstavond door te brengen in Café Momus. Ze worden onderbroken door hun huisbaas Benoit, die hen herinnert aan de lang achterstallige huur. Ze ontdoen zich van hem en gaan naar het café. Alleen Rodolfo blijft achter omdat hij nog een artikel moet afmaken. Er wordt op de deur geklopt. Het is Mimi, de naaister van het appartement hiernaast. Ze vraagt om een vuurtje voor de gedoofde kaars. Hij geeft haar vuur voor haar kaars en hun handen raken elkaar aan… Mimi voelt zich zwak en Rodolfo ontfermt zich over haar. Ze vertellen beiden over hun leven en hun dromen. Rodolfo begint en vertelt over zichzelf, de dichter, de miljonair van dromen.

Als Rodolfo Mimi’s kaars aansteekt, voelt hij haar koude handen. De aria “Che gelida manina” begint pianissimo en dolcissimo en het eerste deel eindigt met een prachtig rallentando als Rodolfo wijst naar de stralende maan die romantisch de kamer in schemert (“e qui la luna”). In het tweede deel beschrijft Rodolfo zichzelf als dichter en arme kunstenaar en in het derde deel zingt hij over de twee prachtige ogen van Mimi, die tot zijn verrukking verschenen. Op dit punt horen we voor het eerst het liefdesmotief:

Oneindig romantisch is de beroemde slotsequentie met de hoge C (“Ma il furto non m’accora, poiché, poichè v’ha preso stanza, la speranza”).

We willen dit grote moment beluisteren in twee geweldige opnamen.

We beginnen met Pavarotti. Veel kenners beschouwen hem als de beste Rodolfo in de geschiedenis van de opname. In de woorden van Kesting: “Absoluut voortreffelijk, ook en vooral wat het acteren betreft, presenteert Pavarotti zich als Rodolfo onder Karajan. Het is een van de zeldzame vocale portretten die de figuur zichtbaar maakt. In geen enkele andere opname – afgezien van ‘La fille du Régiment’ – heeft hij vrijer en losser gezongen, in geen enkele met een rijker kleurenpalet.

Che gelida manina (1) – Pavarotti/Karajan

 

De volgende Rodolfo is Jussi Björling. Opnieuw in de woorden van Kesting: “Niemand anders heeft de muziek van de eerste akte helderder en tederder, en die van de vierde akte ingehoudener en eleganter gezongen dan de Zweed.

Che gelida manina (2) – Björling/Beecham

Mi chiamano Mimi – nog een grote aria

Synopsis: Ook Mimi stelt zich voor. Ze is naaister. Ze leidt een weinig veeleisend leven, haar hart wordt verwarmd door kleine dingen.

In deze aria portretteert Puccini Mimi in het begin met zeer eenvoudige middelen. Zo blijft haar tekst bij de eerste uitvoering verrassend onpoëtisch (“Mijn naam is Mimi…eens heette ik Lucia; ik ben ijverig en kook mijn eigen eten”) en is gecomponeerd in eenvoudige harmonieën. Mimi erkent haar gevoelens voor Rodolfo. Plotseling wordt de tekst poëtisch (“Ma quando vien lo sgelo” – “Maar het begint te dooien…”) en de muziek opent zich naar Mimi’s motief, dat we nog vele malen zullen horen, een van Puccini’s grote muzikale inspiratiebronnen:

Dit stuk is wat Puccini een “pezzo forte” noemde – een nummer waarvan hij wist dat het effect zou hebben.

Natuurlijk werd deze aria door vele grote zangers opgenomen. Reden genoeg om drie geweldige opnames voor u uit te kiezen.

Laten we beginnen met misschien wel de grootste, die van Renata Tebaldi. Tebaldi was geen groot actrice. Dat was deels te wijten aan de polio die ze op driejarige leeftijd kreeg en die een zekere onbeweeglijkheid met zich meebracht. Des te meer moest ze vertrouwen op haar vocale capaciteiten. En die waren uitstekend. “In de rijke ontplooiing van de hoogte kende zij na de oorlog haar gelijke niet.” (Kesting). Toscanini zou haar stem zelfs “de stem van een engel” hebben genoemd (de juistheid van deze uitspraak wordt betwist).

Mi chiamano Mimi (1) – Tebaldi

 

De volgende foto is van Anna Netrebko. Mimi behoort(en) tot haar absolute glansrollen en zij is waarschijnlijk ongeëvenaard in haar generatie.

Mi chiamano Mimi (2) – Netrebko

 

In de laatste opname horen we Magda Olivero. Kesting: “Weinig opnamen van Mimi’s ‘Mi chiamano Mimi’ hebben meer iriserende kleuren, meer licht en schaduw, meer gebaren.

Mi chiamano Mimi (3) – Olivero

“O soave fanciulla” – een groot liefdesduet

Synopsis: In het magische schijnsel van het maanlicht dat het zolderappartement binnenschijnt, bekennen de twee elkaar hun liefde en gaan ze op weg naar Café Momus.

Een prachtig liefdesduet ontvouwt zich. Zie “O soave fanciulla” in de verfilmde versie met Renata Tebaldi en Jussi Björling, emotioneler kan opera niet zijn.

O soave fanciulla (1) – Björling / Tebaldi

 

Het duet in een tweede opname van de prachtige Karajan opname met Luciano Pavarotti en Mirella Freni. Het toeval wil dat Freni in dezelfde stad opgroeide als Pavarotti, en zij is ook zijn tijdgenote. De twee kennen elkaar dus al van kindsbeen af en volgens Pavarotti “was zij zijn melkzuster, met wie hij alles al had gedaan behalve amore”.

O soave fanciulla (2) – Pavarotti / Freni

 

Tenslotte horen we een derde versie met de beroemde hoge pianissimo en dolcissimo tonen van de Caballé (luister tot het einde!) in een opname met de duetpartner Plácido Domingo.

O soave fanciulla (3) – Domingo / Caballé

 

 

 


Act 2

 

 

Synopsis: Er gebeurt van alles voor de deur van Café Momus. Rodolfo koopt een muts voor Mimi bij de speelgoedverkoper en stelt haar voor aan zijn vrienden die al wild aan het feestvieren zijn.

Het is een alledaags tafereel dat op een ongelooflijk kleurrijke manier is georkestreerd en met veel liefdevolle details is gecomponeerd. Het model voor dit kleurrijke straattafereel zou het begin van de vierde akte van Carmen zijn geweest.

Aranci, Datteri – Karajan

De beroemde wals van Musetta

Synopsis: Musette, een oude vriendin van Marcello, is aangekomen in Momus, vergezeld van haar rijke minnaar. Wanneer ze Marcello ziet, is ze opnieuw in vuur en vlam en betovert ze hem. Om de aandacht van haar vroegere minnaar te trekken, haalt ze alles uit de kast. Ze breekt een bord, snauwt de ober af en gedraagt zich als een chagrijnige vrouw. Nu heeft ze de aandacht en geeft ze de elegante, charmante dame.

Puccini had een duidelijk idee over hoe hij dit stuk moest interpreteren. Hij schreef meer dan 20 noten op voor de zangeres in de partituur, die steeds nieuwe kleuren en tempi moest creëren.

Let in het volgende stuk op hoe Anna Netrebko de passage “E tu sai che memori ti struggi” (“Jij die nog gloeit in herinnering”) zingt op ongeveer 1:45, waarmee ze hem verleidelijk herinnert aan voorbije nachten van liefde.

Quando m’em vo – Netrebko

 

Synopsis: Musetta stuurt haar rijke minnaar weg. Als hij terugkeert naar het restaurant, is het vrolijke gezelschap al weg en moet hij de rekening betalen.

 

 

 


Acte 3

 

De impressionistische toonschildering van de derde akte

Synopsis: Het is een koude februarimorgen. Musetta en Marcello wonen aan de rand van Parijs, in de buurt van de Barrière d’enfer.

Een prachtig onderdeel van deze opera is Puccini’s toonschilderende beschrijving van de sfeer van deze winterochtend. Gedurende 144 maten beschrijft Puccini deze scène met klankschilderende effecten zoals xylofoon en harp of met “Col dorso del arco” effecten (noten die met het hout van de vioolstrijkstok worden aangeslagen). Deze scène doet bijna impressionistisch aan en was zeer ongebruikelijk voor zijn tijdgenoten, wat soms tot hatelijk commentaar leidde. Het begint met de holle kwinten van de violen en harpen, die de lichte sneeuwval en de desolaatheid van deze winterochtend beschrijven. In de verte herkent men de melodie van de wals van Musette, die de laatste nachtbrakers naar huis begeleidt.

Ohè, là, le guardie! – Karajan

 

 

De terzetto “Mimi è tanto malata”

Synopsis: Marcello en Musetta banen zich samen een weg door het leven, maar maken steeds vaker ruzie. Rodolfo en Mimi zijn deze nacht gescheiden. Rodolfo is voortdurend jaloers. Mimi is ongelukkig en ongeneeslijk ziek. Op deze koude februaridag bezoekt Mimi Marcello op zijn werk en wil hem om raad vragen. Ook Marcello is naar hem op weg. Als Mimi hem ziet, verstopt ze zich.

Marcello. Finalmente

 

Synopsis: Vanuit haar schuilplaats hoort ze Rodolfo praten met Marcello. Hij vertelt over zijn jaloezie. Maar hij moet toegeven dat hij nog steeds van haar houdt, maar er is iets dat hem zorgen baart.

We horen hartstochtelijke motieven van de eerste akte, maar de stemming wordt in mineur gehouden.

Mimi è una Civetta – Villazon

Synopsis: Mimi is terminaal ziek en de onverwarmde kamer verergert haar toestand. Ze moet een rijke vriend vinden die haar kan steunen.

Deze passage kan een typische Puccini scène genoemd worden. Beginnend met een recitatief op slechts twee noten, ontvouwt zich een hartstochtelijke cantilena, die vervolgens overgaat in een trio.

Mimi è tanto malata – Björling / de los Angeles / Merrill

De tweede grote aria van Mimi

Synopsis: Een hoestbui verraadt Mimi. Ze komt naar buiten. Ook zij ziet geen uitweg meer en geeft zich over aan haar lot. Ze wil terugkeren naar de eenzaamheid en vraagt Rodolfo voor haar bezittingen te zorgen.

De aria overlaadt de luisteraar met de vele herinneringen aan de eerste akte. De geciteerde thema’s laten ons zien hoe Mimì al in haar herinneringen leeft. Pas in het laatste deel van deze aria verheft de stem zich in een hartstochtelijke opstand. Zij herinnert zich de bonnet die Marcello voor haar had gekocht voor Café Momus en de melodie wordt haar afscheidsmotief:

Luister naar Renata Tebaldi in een andere betoverende opname. Fluit en viool omringen haar stem en geven de scène een buitensporige gloed. Zelfs voor kleine dingen als “wikkel al deze dingen in een schort en overhandig ze aan de kruier” componeerde Puccini een soulvolle muziek, die Tebaldi met grote artisticiteit overtuigend interpreteert.

Donde lieta usci – Tebaldi

 

De volgende opname met Maria Callas.

Donde lieta usci – Callas

 

Opnieuw Angela Gheorghiu in een indrukwekkende televisie-opname

Donde lieta usci – Gheorghiu

Synopsis: Wenselijk denken de twee terug aan hun tijd samen, zonder bitterheid alleen met droefheid en melancholie. Bovendien maken Musetta en Marcello ruzie.

Het tedere duet wordt begeleid door kamermuziek en laat de hartstochten opnieuw herleven, tegen de achtergrond van de ruziënde zang van Musetta en Marcello. Aan het eind worden de zangers begeleid door een pijnlijk mooie soloviool en klokkenspel en verdwijnt de muziek in het niets.

Dunque: è proprio finita!… Addio, dolce svegliare (1) – Pavarotti / Freni

 

 

 


Act 4

 

 

Het nostalgische duet van Rodolfo en Marcello

Synopsis: Maanden later zetten Marcello en Rodolfo hun werk op zolder voort. Ze hebben al lang niets meer van Musetta of Mimi gehoord en volgen nostalgisch hun gedachten.

Puccini componeerde een ontroerend duet van de twee mannenstemmen. Met hun liefde hebben beiden ook hun lichtvoetigheid verloren. Nostalgisch houdt Rodolfo de kap in zijn hand alsof het Mimi is.

Robert Merrill en Jussi Björling vormden een droomconstellatie die de geschiedenis is ingegaan als een van de beroemdste tenor-baritonenduo’s. Ook privé vrienden, hebben ze samen gezongen in vele opera opnames. Robert Merrill’s stem is “een bariton van grote sonoriteit, het timbre is rijk en glinstert in vele kleuren” (Kesting). Hij vult op ideale wijze de stralende en pijnlijke tenorstem van Jussi Björling aan.

O, Mimi tu piu non torni! – Björling / Merrill

 

Synopsis: Colline en Schaunard komen binnen en brengen iets eenvoudigs te eten. Even later stormt Musetta de kamer binnen met de terminaal zieke Mimi in haar armen. Mimi wilde Rodolfo nog een laatste keer zien, maar ze kon de trap niet alleen op.

Musetta verschijnt met een tritonus die de komende ramp aankondigt. Opnieuw horen we veel motieven en toespelingen op het eerste deel.

C’è Mimi – Callas / di Stefano / Panerai

La Bohème – de opera van de kleine dingen

Synopsis: Iedereen verlaat het appartement om zijn meest waardevolle bezittingen te verkopen om medicijnen te kopen. Colline is zelfs bereid zijn jas bij het pandjeshuis te verkopen.

“La Bohème” is de opera van de kleinigheden, waarin kleine voorwerpen en verschijnselen liefdevol worden uitgebeeld. (b.v. de mof, de kachel, de pet of de jas van Colline). Elk van deze voorwerpen is verbonden met een eigen muzikaal motief. Luister maar eens naar een van die kleine dingen, namelijk de aria over de haveloze jas waar Colline afscheid van neemt. Hij heeft geen liefdesgeschiedenis, dus geeft hij zijn gevoelens aan een gescheurde jas.

Luister naar de aria in de vertolking van Ezio Pinza (1892-1957), volgens Kesting “de rijkste basstem van allemaal. Hij vloeide niet alleen donker-sonorisch, maar bezat een glinsterende, prachtige klankkwaliteit en een grote glans.”

Vecchia zimarra – Pinza

De sterfscène

Synopsis: Iedereen verlaat het appartement om zijn meest waardevolle bezittingen te verkopen en medicijnen te kopen. Alleen Rodolfo en Mimi blijven in het appartement. Mimi zingt nog een laatste keer over haar liefde voor Rodolfo. Als de vrienden terugkeren, kan Mimi nog blij zijn met de cadeautjes. Even later is ze dood.

Als Mimi de mof in haar handen houdt, horen we de liefdesmelodie voor de laatste keer. Een geluid van de trombones laat ons de dood voorzien. Na het gebed van Musetta, beseft Rodolfo haar dood. Met trombonegeluiden en de beroemde laatste kreten van Rodolfo eindigt de opera: “Mimi! Mimi!”.

Zie de finale in de productie met Anna Netrebko en Rolando Villazon Zelden is de dood in een opera zo ondramatisch en toch zo gevoelig gebeurd als in deze opera.

Finale – Netrebko / Villazon

 

 

opname-aanbeveling

DECCA met Luciano Pavarotti, Mirella Freni en Rolando Panerai onder leiding van Herbert von Karajan en de Berliner Philharmoniker.

 

 

 

Peter Lutz, Opera-inside, de online operagids voor LA BOHÈME van Giacomo Puccini.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *