Online průvodce Donizettiho árií IL DOLCE SUONO RISO (šílená scéna)

Přečtěte si zajímavosti a poslechněte si skvělá videa na YouTube o slavné árii “Il dolce suono riso” a “Quando rapito in estasi”.

 

 

Chcete-li se dozvědět více o opeře Lucia di Lammermoor, klikněte na odkaz na online průvodce

 

 

Arie – synopse a pozadí

 

Background:   V tomto příspěvku k šílené scéně z opery “Lucia di Lammermoor” musíme hovořit o tématu “šílenství”. Rok 1837, kdy Lucia vznikla, byl pro Donizettiho šťastným obdobím. Krátce po triumfální premiéře zemřeli Donizettiho rodiče, jeho žena potratila, o něco později porodila dítě, které krátce nato zemřelo a zemřelo i po několika měsících. Donizetti napsal šokující slova: “Vždycky budu nešťastný”. O několik let později se jeho duševní stav zhoršil a v roce 1848 na tuto nemoc zemřel. Ještě více nás okouzlí šílená scéna Lucie ve druhém dějství: “Il dolce suono… Sorge il tremendo fantasma”.
Synopse: Lucia ztratí rozum a během oslav zabije Artura. Poté se objeví před hosty se zakrvácenými šaty a nožem v ruce. Fantazíruje a nakonec se zhroutí.

Ještě předtím, než se jí to podaří, zkolabuje.
Tato árie je vysoce virtuózní skladbou. Šílená scéna se neskládá z árie, ale je labyrintem skladeb, který začíná Andante arietta, pak vede k maniakálnímu Allegro Vivace, následuje recitativo accompagnato, po něm Larghetto-Arie (se sborem) a Allegro-Trio s Enricem, Raimondem a celým sborem a končí další árií plus kodou. Není divu, že je tato scéna považována za jednu z nejobtížnějších. Rychlé skoky mezi vysokými a nízkými hlasovými rejstříky a virtuózní ornamentika vyžadují virtuózní koloraturní techniku. Zde si můžete prohlédnout ilustrační úryvek z partitury.

 

Donizetti napsal tuto árii s doprovodem skleněné harmoniky. Dnes se slavná pasáž zpívá s doprovodem koloraturní sekvence s flétnou. V poslechové ukázce Anny Netrebko a Nadine Sierry (níže) můžete slyšet verzi s tímto nástrojem (u Anny Netrebko je kadence sóla doprovázena flétnou). Efekt je fascinující. Světová premiéra Lucie z Lammermooru se ostatně musela uskutečnit bez skleněné harmoniky, protože interpret tohoto nástroje se dostal do soudního sporu s divadlem a nepodařilo se najít náhradu. Musel tedy přejít na doprovod flétny.

V interpretační praxi si mnozí zpěváci árii přikrášlili podle svého uvážení. Některé z těchto interpretací převzali i jiní zpěváci nebo se dokonce staly standardem provádění (viz poznámka o Nellie Melbě níže). To se náhle změnilo s interpretací Marie Callasové z roku 1955. Ta v této roli způsobila rozruch, a to převážně ve verzi “come scritto”, kterou zkomponoval Donizetti a jen s několika dodatečnými ozdobami.

 

 

Napsáno pro dramatický koloraturní soprán

 

Role Lucie je určena pro dramatický koloraturní soprán. Dramatický koloraturní soprán musí mít jak koloraturní schopnosti, tak schopnost zvládnout dramatický výraz s větším hlasovým objemem. Pokud tento hlas dokáže zpívat i lyrické party, tak se může stát, že “dramatický koloraturní soprán” může zpívat široký repertoár.

 

Il dolce suono mi colpi di sua voce!
Ah, quella voce m’e qui nel cor discesa!
Edgardo! io ti son resa, Edgardo, mio!
fuggita io son de tuoi nemici.

Un gelo me serpeggia nel sen!
trema ogni fibra!
vacilla il pie!
Presso la fonte meco t’assidi al quanto!

Ohime, sorge il tremendo fantasma e ne separa!
Qui ricovriamo, Edgardo, a pie dell’ara.
Sparsa e di rose!
Un armonia celeste, di, non ascolti?

Ah, l’inno suona di nozze!
Il rito per noi s’appresta! Oh, me felice!
Oh gioia che si sente, e non si dice!
Ardon gl’incensi!

Splendon le sacre faci, splendon intorno!
Ecco il ministro!
Porgime la destra!
Oh lieto giorno!

Al fin son tua, al fin sei mia,
a me ti dona un Dio.
Ogni piacer piu grato,
mi fia con te diviso
Del ciel clemente un riso
la vita a noi sara.

Sladký zvuk jejího hlasu mě zasáhl!
Ach, ten hlas sestoupil do mého srdce!
Edgardo! Vzdala jsem se ti, můj Edgarde!
Utekl jsem před tvými nepřáteli.

Srdcem mi projel chlad!
Každé vlákno se chvěje!
Srdce se mi rozbušilo!
U fontány sedíš se mnou!

Bohužel, ten strašlivý přízrak povstal a rozdělil nás!
Tady, Edgarde, u paty oltáře!
Poseté růžemi!
Nebeská harmonie, di, neslyšíš?

Ach, jak zní chvalozpěv manželství!
Obřad se pro nás připravuje! Ó, šťastný já!
Ó radost, která je slyšet, ale není vyslovena!
Kadidlo hoří!

Svaté tváře září, září všude kolem!
Zde je ministr!
Podej mi pravou ruku!
Šťastný den!

Konečně jsem tvůj, konečně jsi moje,
Bůh mi tě dává.
Všechny radosti vděčnější
vám budou poskytnuty
Z milosrdného nebe smích
Život bude pro nás.

Slavné interpretace IL DOLCE SUONO RISO

 

Poslechněte si tuto scénu naléhavě zpívanou Marií Callasovou na nahrávce, která se proslavila mimo jiné právě touto scénou, skvěle doprovázenou Herbertem von Karajanem.

Il dolce suono…Sorge il tremendo fantasma (1) – Callas/Karajan

 

V 19. století bylo tradicí zdobit árii vlastními ozdobami, kadencemi. Jedna z těchto kadencí se stala slavnou: “Drastická úprava této scény však byla provedena asi 30 let po Donizettiho smrti. Kolem roku 1880 se australská sopranistka Nellie Melba odvážila na konci zmíněné pomalé věty zazpívat delší kadenci se sólovým doprovodem flétny – téměř neuvěřitelně napínavý výstup, v němž se sopranistka pouští do soupeření s flétnou podle hesla: “Já mohu zazpívat všechno, co ty můžeš zahrát, ale výš”. Poslechněte si Nellie Melbu v nahrávce z roku 1904 s touto slavnou pasáží” (Abbate/Parker, A history of opera).

Del ciel clemente un riso (Cadenza) (2) – Melba

 

Tato šílená kadence se následně stala nejslavnější částí této opery a dodnes ji věrně reprodukuje většina sopranistů. Poslechněte si slavnou árii šílenství (a kadenci krátce před 9:00) v podání Joan Sutherlandové.

Il dolce suono riso (3) – Sutherland

 

Na závěr si můžete prohlédnout ukázku z filmu Pátý element. Kde Bruce Willis sleduje mimozemšťana, který v opeře zpívá árii “il dolce suono”.

Il dolce suono riso (4) – Inva Mula / pátý element

 

A nyní se dostáváme k nahrávce Anny Netrebko, na níž je jako doprovodný nástroj použita skleněná harmonika (v Netrebkově interpretaci s výjimkou kadence, která je hrána flétnou), s níž byla tato árie původně zkomponována. Vytváří fascinující, nadpřirozenou náladu.

Il dolce suono riso (5) – Netrebko

 

Verze s Nadine Sierrou z televizní inscenace v opeře La Fenice se hraje za stálého doprovodu skleněné harmoniky.

Il dolce suono riso (6) – Sierra

 

 

 

Peter Lutz, opera-inside, online operní průvodce árií “IL DOLCE SUONO RISO” (Šílená scéna) z opery Lucia di Lammermoor.

 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *