Online operakalauz & szinopszis Ferenc Lehár A mosoly országához

A zene, amelyet Lehár “das A mosoly országa” (“A mosoly országa”) című művében tár elénk, lenyűgöző. Lehár maga mondta zenéjéről, hogy mindig a dallamot kereste. És milyen pompát kínál nekünk ebben a művében! Minden egyes darab ellenállhatatlan bájt bontakoztat ki, és sikertörténetté vált.

 

 

Tartalom

Szinopszis

I. felvonás (szalonjelenet)

II. felvonás (Palota jelenet)

III. felvonás (Búcsújelenet)

 

Felvételi ajánlás

Felvétel ajánló

 

Kiemelt részletek

Immer nur lächeln und immer vergnügt

Bei einem Tee à deux

Von Apfelblüten einen Kranz

Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt

Als Gott die Menschen erschuf .. meine Liebe, deine Liebe

Dein ist mein ganzes Herz (Csak a te szíved az én szívem)

Zig, zig, zig, zig… Du bist so lieb, so schön

Liebes Schwesterlein, sollst nicht traurig sein

 

 

 

 

Synopsis

 

 

 

 

 

DAS A MOSOLY ORSZÁGA ACT I

 

25 évvel a Víg özvegy után

Lehár egész életében a sikert kereste. Ez a siker először a Víg özveggyel jött el 34 évesen. Ez a mű még életében az egész opera- és operettrepertoár egyik legtöbbet játszott műve lett. Egész életében kereste a művészi elismerést (mint 60 évvel korábban Offenbach…), amit sok úgynevezett szakember nem adott meg neki. A Mosoly országával, amelyet 1928-ban, 58 évesen írt, Lehár megpróbálta az operettet korszerűbbé tenni és közelebb hozni az opera műfajához. A Mosoly országa komponálásának idején Bécs már nem a fin-de-siècle élvezetvágyó dunai metropolisza, hanem egy kis ország (túlméretezett) fővárosa, egy megrendült évtized végén. Következésképpen a “Mosoly országa” már nem egy frivol bécsi operett, hanem egy olyan mű, amelynek igénye, hogy megvilágítsa szereplőinek belső életét. Tragikusan ér véget, mert a happy end hazugsága már nem fért bele ebbe a korba. Néhány héttel a bemutató után a nyugati üzleti világ felett kitört a fekete péntek, amely elindította az 1929-es történelmi tőzsdei összeomlást. Történetileg érdekes a párhuzam egy másik nagy operettel, Offenbach Les Contes d’Hoffmann című művével. Ő is a gazdasági válság idején írta a művet, ami nem sokkal a bemutató után nagy tőzsdei összeomláshoz vezetett.

 

 

Az operett-irodalom egyik csúcspontja

Zeneileg Lehár egy jobb darabbal elhatárolódik az operettektől. Találunk néhány olyan passzust, amely Strauss Salome-jára emlékeztet. Nota bene, Richard Strauss visszautasítaná ezt az állítást, hiszen ő is azok közé tartozott, akik megvetően mutogattak ujjal az operettszerző Lehárra.

A zene, amit Lehár elénk tár, lenyűgöző. Lehár maga mondta zenéjéről, hogy mindig a dallamot kereste. És milyen pompát kínál nekünk ebben a művében! Minden egyes darab ellenállhatatlan bájt bontakoztat ki, és sikertörténetté vált. Időnként akadnak olyan darabok, amelyek egy operában is jó szolgálatot tennének. Lehár maga mondta: “A modern opera még a félművelt ember számára is túl nehéz, a modern számi opera túl könnyű, túl sekélyes számára. Én a kettő közötti űrt akarom betölteni, az én operettem legyen köztes az opera és az operett között”.

 

A mű sikere azonnali volt. A mosoly országával Lehár megismételhette a Víg özvegy hatalmas sikerét. Valami, ami korabeli kortársai közül sokaknak (Leoncavallo, Mascagni, Cilea, Boito stb.) nem adatott meg, akik egy életen át vártak arra, hogy megerősítsék fiatalabb koruk sikerét.

 

 

Richard Tauber és Giacomo Puccini

Ebben az operaportréban természetesen szó lesz Lehárnak a Richard Tauber tenorral való együttműködéséről is. Nem Tauber volt azonban az egyetlen fontos inspirációs forrás, Giacomo Puccini Pillangókisasszonya is lenyűgözte Lehárt. Bár Puccini Pillangójának egzotikuma zeneileg sokkal mélyebb volt, mint Lehár kissé felszínes orientalizmusa, a két műben sok a párhuzam, például a különböző kultúrák összeolvadásának kudarca, amelyet egy végül tragikusan kudarcba fulladó párkapcsolati dráma képvisel. A felcserélt nemi szerepekkel és a “mosoly országával” azonban tréfásan “Monsieur Pillangónak” nevezték.

 

 

A librettó – a barna árnyék Ferenc Lehár felett

A történet Sou-Cheng hercegről és a polgári Lisáról nem volt új. A cselekmény alapjául Lehár “A sárga kabát” című operettje szolgált (librettója Leon), amelyet 6 évvel korábban sikertelenül vitt színpadra. A mű túl bő terjedelmű volt, és szövegbeli gyengeségei voltak. Ludwig Herzer és Fritz Löhner-Breda megtisztította a librettót és a cselekményt, és fülbemászó szövegeket írt. Zeneileg Lehár átvette a korábbi mű nagy részét, és néhány darabbal kiegészítette.

A librettisták mind zsidó származásúak voltak, akiknek sorsa tragikusan végződött a későbbi náci években. Különösen szívszorító volt Fritz Löhner-Breda végzete, akinek a buchenwaldi és auschwitzi koncentrációs táborban írt műveit később kiadták. Lehár szerepe a Harmadik Birodalomban szomorú. De most tartózkodom attól, hogy ebbe belemerüljek.

 

Az operett az opera gyönyörű dallamainak potpourrijával kezdődik.

Ouvertüre – Sándor

 

 

Elisabeth Schwarzkopf Lisa-interpretációja

Szinopszis: Lichtenfels gróf szalonjában. Lisa, a gróf lánya ünnepel. Megnyert egy lovasversenyt.

Lisa szerepét valószínűleg mindig Elisabeth Schwarzkopfhoz fogják kötni. Az 50-es évekbeli, Ackermann által vezényelt és későbbi férje, Legge által készített felvétellel mércét állított fel.

Heut meine Herrn, war ein Tag … gerne wär ich verliebt

 

Szinopszis: Lisa egy vidám nő.

A lendületes ¾ ütemben, bécsi bájjal Lisa a szerelemről énekel.

Elisabeth Schwarzkopf Lisája elragadó eleganciával és muzikalitással. Hangja nemes és erotikus kisugárzású.

Flirten, bisschen Flirten – Schwarzkopf

 

 

A volt barátja, August (akit Gustlnak hívnak) felbukkan

Szinopszis: Gustl megjelenik és szerelmet vall Lisának. Lisa már nem viszonozza az érzéseket. Az, hogy érzései egy kínai nagykövethez tartoznak, továbbra is a titka marad. Gustl csalódott, de jó barátja akar maradni.

Lisa egy múltú nő, Pillangóval ellentétben ő egy határozott és magabiztos nő.

Schwarzkopfot ismét Erich Kunz-szal duettben halljuk. Mindketten a háború utáni évek legendás bécsi Mozart-együttesének képviselői voltak. Kunz volt a bájos és komikus bécsi par excellence, bájjal, humorral és, ha kellett, a tipikusan bécsi gúnnyal (“Schmäh”).

Es ist nicht das erste Mal – Schwarzkopf / Kunz

 

 

Richard Tauber értelmezése a Sou-Chengről

Szinopszis: Miután a vendégek elhagyták a szobát, megjelenik a herceg. Elmélázó hangulatban van. Beleszeretett Lisába. De tudja, hogy ez a kapcsolat valójában lehetetlen. Ez a fájdalom nyomasztja őt, de az ő kultúrájának emberei a bánatukat homlokzat mögé rejtik, mindig azt akarja, hogy az emberek mosolyogjanak.

Lehár ezzel a művével az operettet kívánta közelebb hozni az operához. Az operett fametszetszerű figuráitól el akart mozdulni a szofisztikáltabb emberi lények felé. Így zenéjének nagy része a figurák belső világát rajzolja meg. Példaértékűen áll ez a darab, amely egy elgondolkodó Sou-Chongot mutat.

Sou-Chong szerepe is örökre egy névhez fog kötődni, az ő neve Richard Tauber. Richard Tauber és Ferenc Lehár művészi szimbiózisáról a továbbiakban bővebben olvashatunk. Tauber természeténél fogva operaénekes volt, de úgy látta, hogy operett-megbízatásaival új közönséget érhet el. Ez az elfordulás a “nehéz” műfajoktól a könnyed múzsák felé és közmondásos üzleti érzékével (több mint 700 felvételt készített) sok kritikus támadáspontjává vált, akik a művészet elárulásával vádolták. Mindazonáltal általános egyetértés van abban, hogy Tauber századának egyik legnagyobb lírai tenorja volt. Ebben a darabban hallható Tauber kiváló legato és hangjának kifejező középső regisztere.

Immer csak lächeln und immer vergnügt – Tauber

Az elegáns duett “Bei einem Tee à deux”

Szinopszis: Lisa meghívja a herceget egy csésze teára. Ők ketten élvezik az együtt töltött időt és gálánsan flörtölnek egymással.

Nicolai Gedda és Elisabeth csodálatosan lírai és elegánsan énekli a duettet.

Bei egy Tee à deux – Schwarzkopf / Gedda

Melankólia

Szinopszis: Amikor Gustl megzavarja őket, Lisa elhagyja a szobát. Gustl megkérdezi Chou herceget, hogyan udvarolnak Kínában a nőknek.

Nicolai Gedda egyike volt azoknak a tenoroknak, akik a legmagasabb hangokat is el tudták énekelni. Ennek az áriának a magas szólamait briliánsan énekli.

Von Apfelblüten einen Kranz – Gedda

 

Egy második felvételt hallunk Joseph Schmidttel. Ő egy nagyon híres tenor volt a 20/30-as években. Alacsony termete miatt nem volt alkalmas színpadra, ezért rádiótenorként vált ismertté. Magas hangjával és melankolikus hangszínével tűnt ki. Ez csodálatosan illik ehhez a darabhoz.

Von Apfelblüten einen Kranz – Schmidt

 

 

Sou-Chong búcsúja

Szinopszis: A herceg levelet kap, amelyben arra kényszerítik, hogy azonnal induljon Kínába. Fontos pozíciót tölt be a kormányban. Amikor Lisa ezt megtudja, lehangolt lesz.

Ein Lied, es verfolgt mich Tag und Nacht – Schwarzkopf

 

Synopsis: A herceg is depressziós. Rájött, hogy nem illik bele a nyugati világba, de hátra kell hagynia valakit, akit szeret.

Es wird schon so sein – Gedda / Schwarzkopf

 

 

Sou-Chong és Lisa szerelmet vallanak

Szinopszis: Aketten felismerik kölcsönös érzéseiket, és úgy döntenek, hogy együtt mennek Kínába.

Ez a jelenet akár egy operából is származhatott volna. Ez már nem egy könnyed operett fináléja. A duett egy gyönyörű unisono duettel ér véget.

Ezt a részletet a zürichi operaház produkciójából halljuk.

Von Apfelblüten einen Kranz … ein Lied will ich von Seligkeiten singen – Beczala / Kleiter

 

 

 

DAS A MOSOLY ORSZÁGA II

 

 

 

A kultúrák összecsapása sújtja Lisát

Szinopszis: A pekingi hercegi palota előcsarnokában. A herceget egy kísérteties ceremónia keretében avatják be.

Dschinthien wuomen wu

Szinopszis: Lisa felismeri a kultúrájuk közötti szakadékot, és depressziós. Sou-Chong megpróbálja felvidítani, és felidézi a szerelmet, ami összehozta őket.

Fritz Wunderlich hangja ebben a duettben ragyog a legszebb fényben. Friss és szenvedélyes.

Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt – Wunderlich / Fahberg

 

 

Sou Chongnak 4 mandzsu nőt kell elvennie

Szinopszis: A családfő, Csang azt követeli, hogy a herceg az ország törvényei szerint négy mandzsu nőt vegyen feleségül, Lisa lenne ezután az ötödik feleség. A herceg kezdi felismerni a helyzet reménytelenségét. Közben Gustl is megérkezik a palotába. Követte Lisát. Ott találkozik Sou-Chong húgával, Mi-vel.

Mi panaszkodik a kínai nők hátrányos megkülönböztetésére:

Kötés, hímzés, mosás, főzés…
Aztán megint a gyermekágyban,
Igen, ez lenne az ideális

Feltételezhető, hogy a társadalmi valóság Bécsben akkoriban sem volt más, és Lehár tükröt tartott közönsége elé.

Mi szerepe tipikus Soubretten szerep, amely biztos magasságot és rugalmas hangot igényel.

Im Salon zur blauen Pagode – Rothenberger

 

Gustl beleszeret Mi

Szinopszis: Gustl azonnal elvarázsolja a lányt.

Lehár a kettőjük találkozására egy elragadó duettet írt, amely a “meine Liebe, deine Liebe” (“szerelmem, szerelmed”) refrénnel vált fülbemászó dallá.

Az Ackermann felvételén Erich Kunz Gustl szerepében melegségével és bájával ragad magával, még ha hangja kissé nehézkes is a szerephez. Gustl szerepe buffotenornak van írva, Erich Kunz bariton volt.

Als Gott die Menschen erschuf .. meine Liebe, deine Liebe

 

 

Lisa bevallja szerencsétlenségét Gustlnak

Szinopszis: Amikor a férfi találkozik Lisával, az bevallja neki, hogy boldogtalan az idegen országban, és hogy tele van vágyakozással az otthoni Bécs után.

Amikor Lisa Bécsbe vágyik, természetesen a bécsi keringőt idézik.

Alles vorbei … ich möchte wieder einmal die Heimat sehn – Hallstein

 

 

Tauber “Dein ist mein ganzes Herz” (“Egyedül a te szívem)

Szinopszis: A herceg ismét megpróbálja megvigasztalni a lányt, és megidézi a szerelmét.

Ez a dal már Lehár előző művében, a “die gelbe Jacke”-ben is jelen volt, de alig vették észre. A Mosoly országa remake-jében ez a dal aranyszám lett. Richard Taubernek bizonyára nagy érdemei vannak ebben. Tauber már az 1920-as években 4 operettben is együttműködött Lehárral, és azok a dalok, amelyeket Lehár Tauberre szabott, általában a második felvonásban kaptak kiemelt helyet, és a “Tauber Lieder” becenevet kapták. A “Dein ist mein ganzes Herz” című Tauber-dal a legismertebb közülük, és az egyik leghíresebb tenordarab.

Tauber és Lehár művészi együttműködése rendkívül szimbiózisban élt. Richard Tauber 1920-ban énekelt először Lehár operettjét, és azonnal sikert aratott. Lehár szenvedett az operett műfaj hanyatlásától. Tauberrel a Víg özvegy korai sikereihez tudott felnőni. Richard Tauber már életében a szórakoztatóipar egyik nagy sztárja volt, és ez az ária tette őt legendává. Operettekben énekelve a széles középosztály megnyílt előtte, és mainstream lett.

Lehár elég okos volt ahhoz, hogy Richard Tauberrel szorosan együttműködve adaptálja Sou-Chong énekhangját. Lehár ki tudta emelni Tauber hangjának erősségeit (a szép középső regisztert, a szép sötét tónusú hangszínt), és meg tudta kerülni a hang gyengeségeit (különösen a felső hangokat).

Dein ist mein ganzes Herz – Tauber

 

Pavarotti, mérhetetlenül lírai és áradozó “Thine is all my heart”. A további hatás kedvéért Pavarotti, Domingo, Villazon és társai alkalmanként magas ászokkal (des helyett) fejezik be az áriát.

Tu m’hai preso il cor – Pavarotti

 

 

 

 

DAS A MOSOLY ORSZÁGA III. felvonás

 

 

 

 

Lisa szakít Sou-Chonggal

Szinopszis: Lisa nem tudja elfogadni, hogy ő legyen az ötödik feleség. A herceg megpróbálja elmagyarázni neki, hogy a házasság csak formalitás. Amikor Tschang elkezdi az esküvői szertartást, Lisa kijelenti, hogy el akarja hagyni Kínát. Szu-Csong szörnyű vitában közli vele, hogy ő csak egy dolog Kínában, és hogy ő uralkodik felette. Lisa undorodva kijelenti, hogy mindennek vége. Song mélyen megrendül.

Szomorú hangok vezetik be a fülbemászó dallam reprízét.

Dein war mein ganzes Herz – Gedda

Mi és Gustl kapcsolata nem áll szerencsés csillagzat alatt

Szinopszis: Mi szerelmes az európaiba.

És ismét egy Lehár-duett, amelynek varázsától nem lehet szabadulni.

Zig, zig, zig… Du bist so lieb, so schön – Kunz / Loose

 

 

Szinopszis: De még Mi és Gustl érzelmei sem képesek áthidalni a kultúrák közötti szakadékot, és Mi kénytelen beismerni magának, hogy álma nem válik valóra.

Wie rasch verwelkte doch das kleine Blümchen Glück – Schwarzkopf

A sikertelen szökés

Szinopszis: Mi segít Gustlnak és Lisának megszökni a palotából, de Sou-Chong elfogja őket. Rájön, hogy nem tudja tartani Lisát. Elengedi az európaiakat. Nővérével, Mi-vel együtt szomorúan nézik végig, ahogy Lisa és Gustl elhagyják a palotát.

Ebben a nosztalgikus darabban a svéd Nicolai Geddát halljuk. Gedda anyanyelve a svéd és az orosz, de németje idiomatikus és akcentusmentes, hangja gyönyörű dallamosságával és nagyszerű frazeálásával ragad meg. Gyönyörű befejezését halljuk ennek a csodálatos műnek.

Liebes Schwesterlein, sollst nicht traurig sein – Gedda

 

 

Az operett DAS A MOSOLY ORSZÁGA

felvételi ajánlója>

.
EMI Elisabeth Schwarzkopf, Nicolai Gedda, Erich Kunz és Emmy Loose közreműködésével, Otto Ackermann vezényletével és a Philharmonia Zenekar és Kórus közreműködésével.

 

 

Peter Lutz, opera-inside, az online operakalauz Ferenc Lehár DAS A MOSOLY ORSZÁGA című művéről.

 

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük