A DER FLIEGENDE HOLLÄNDER online operakalauz

A “Repülő hollanddal” Wagnernek sikerült megalkotnia első remekművét. A tökéletes zenekari nyelvezet, a grandiózus vezérmotívumok és a pompás kórusjelenetek teszik a művet a német zeneszerző egyik csúcsművévé.

 

 

Áttekintés és gyors hozzáférés

[/av_heading]

 

Tartalom

Synopsis

Kommentár

I. felvonás (Sandwike jelenet)

II. felvonás (Dalands házában)

III. felvonás (Megváltási jelenet)

 

Felvételi ajánlás

Felvétel ajánló

Kiemelt részletek

Ouvertüre

Mit Gewitter und Sturm

Die Frist ist um

Summ und brumm du gutes Rädchen

Johohohe (Senta balladája)

Wie aus der Ferne längst vergangner Zeiten

Steuermann lass die Wacht

Verloren, ach verloren (Finale)

 

 

 

Synopsis of DER FLIEGENDE HOLLÄNDER

[/av_heading]

 

 

 

Premier

Drezda, 1843

Libretto

Richard Wagner, Heinrich Heine legendája és írásai alapján (Schnabelewopski úr emlékirataiból)

Főszerepek

Senta, Daland tengerész lánya (szoprán) - Erik, vadász és Senta vőlegénye (tenor) - Daland, Hajókapitány és Senta apja (basszus) - Holland, átkozott és Holland kapitánya (bariton) - Kormányos, matróz Daland hajóján (tenor)

Felvétel ajánló

DECCA, Leonie Rysanek, George London, Giorgio Tozzi és Karl Liebl vezényel Dorati Antal és a Royal Opera House Convent Garden Chorus and Orchestra.

 

 

 

Megjegyzés

[/av_heading]

 

 

 

Az életrajzi háttér

Wagner életrajzi anekdotája a “Repülő Hollandiára” való hivatkozásról legendává vált: 1839-ben ismét Rigában, hitelezőitől való félelme miatt sietős menekülésre kényszerült. Úti célja Párizs, az opera Mekkája volt, ahol a Grand Opéra-ban akarta színpadra állítani “Rienzijét”. Wagner úgy döntött, hogy vízi úton menekül Párizsba, és Königsbergben a “Thetis” fedélzetére csempészték őket. A Dánia és Svédország közötti tengerszorosban a hajó heves viharokba keveredett. A kapitány kénytelen volt az erős nyugati szél elől a Norvégia déli partjainál fekvő Sandwikében menedéket keresni. De néhány nyugodt nap után az Északi-tengeren még rosszabb vihar tört ki, amely két napon át tornyosuló hullámokkal és szörnyű zivatarokkal tombolt. S hogy Wagner a librettót mennyire pontosan saját tapasztalatai szerint alakította ki, azt mutatja Daland első megjelenése, aki felkiált: “Sandwike ez az! Pontosan ismerem az öblöt”. Amikor Wagnerék kerülőutak után Párizsba érkeztek, csaknem három évig maradtak a francia fővárosban. Párizsban írta meg A holland librettóját. A Grand Opera nem állította színpadra a Rienzit, és Wagner kénytelen volt eladni a librettót a hollandnak, hogy anyagi helyzetét fönn tudja tartani, ami nem akadályozta meg abban, hogy a librettót továbbra is saját céljaira használja fel. 1842-ben Párizsból Drezdába utazott, ahol ígéretet kapott a Rienzi bemutatójára.

 

 

Az “új Wagner”

A “Holländer”-rel Wagner befejezi korai szakaszát. Wagner 30 éves korában találta meg stílusát a zenedrámában és a művészetben. Még ha sok mindent kellene is még továbbfejleszteni, ebben az operában megtaláljuk az érett Wagner minden hajlamát:

  • Wagner életének témái
  • A zenedrámához vezető út
  • A librettó saját tollából
  • A vezérmotívumok használata

 

 

Wagner életének témái

A hollanddal Wagner megtalálta összetéveszthetetlen művészi útját: “Négy téma, amely Wagner további munkásságát is uralja, a Repülő hollandi cselekményének sarokköveit alkotja: a halál utáni vágyakozás, a nő áldozatkészsége, a szerelem-halál és a megváltás”. (Holland/Csampai, “operavezér”). Ezek a témák életrajzi meghatározottságúak, így feltételezhető, hogy a Hollandi személye és sorsa kapcsolatban áll Richard Wagner személyével: a Hollandiához hasonlóan a művész Wagner is hajtott ember, aki a politikai és gazdasági körülmények viszontagságain keresztül keresi a megváltást művészként. Ez a megváltó jelenik meg ebben az operában Senta, Wagner első “jövő asszonya” formájában. A Hollandiában ez a “jövő asszonya” még passzív, átadja magát a halálnak; a Megváltó későbbi alakjai már átfogóbb igényt fognak kifejteni. “Wagner semmiről sem gondolkodott olyan mélyen, mint a szabadulásról: az ő operája a szabadulás operája. Valaki mindig meg akar vele változni … ez az ő problémája. (Nietzsche).

 

A zenedrámához vezető út

A holland még mindig nagyrészt számopera. De Wagner már kezdi a számokat kombinálni, jelenetekké formálni, és kialakítja a zenedráma első megközelítéseit.

 

A librettó saját tollából

Wagner a történetet Heinrich Heine egyik könyvéből vette át (“Schnabelewopski úr emlékirataiból”), amely egy évszázados legendát idézett. Wagner nem sokat változtatott a történeten, de saját bevallása szerint ezzel a művével megtette a lépést az “operaszövegek szerzőjéből” a költővé válás útján. Most már képes volt saját belső lényét átültetni a Senta és a Hollandi karakterébe. A háborgó tenger a főszereplőkben tomboló vihar metaforájává válik. “Én csak a végletekben tudok élni” – mondta magáról Wagner. Egyetlen mondat sem írja le jobban a Hollandi és Sentá kapcsolatát, mert ez a kapcsolat több mint szerelem, a halálban keresi a megváltást. Így kiált fel Senta a második mondatban: “Látnom kell őt! Vele együtt kell elpusztulnom!” Erik és Daland az ellenvilág, akiknek a cselekvése tisztán külsődleges marad. Ezt fejezi ki a zene is, amely Daland és Erik szólamában nagyon tonális marad, és már jellegzetes kromatizálódást tapasztal Senta és Holländer szólamában.

 

 

A vezérmotívumok használata

Wagner még nem rendelkezik a leitmotívumok használatának teljes művészetével, és a “Holländer” nem az első operája, amelyben ezt a technikát alkalmazza. De a leitmotívumok első alkalommal olyan tömörséggel bírnak, amely uralja az operát. A jelenetekhez tartozó kommentárrészletekben különböző példákat találunk a legfontosabb motívumok jegyzeteire.

 

 

Premier Drezdában

A premierre 1843. január 2-án került sor a drezdai Királyi Udvari Színházban. A karmesteri pódiumon maga Wagner állt. A Rienzi három hónappal korábbi, ugyanitt tartott diadalmas bemutatója után Wagner a siker megismétlődésében reménykedett. Csalódnia kellett azonban, a közönség rendkívül langyosan fogadta művét, és a produkciót négy előadás után el is bocsátották. Wilhelmine Schröder-Devrient állítólag lenyűgözően alakította Sentát, de a vegyes rendezés és a többi énekes nem felelt meg Wagner elvárásainak. A holland sikere csak az 1852-es zürichi előadás átdolgozott változatával indult be igazán.

 

 


DER FLIEGENDE HOLLÄNDER 1. felvonás

 

 


A nyitány vezérmotívumai

Szinopszis: Daland kereskedelmi hajójával viharba kerül, és kénytelen a Sandwike nevű védett öbölben menedéket keresni.

Az opera Wagner egyik páratlan nyitányával kezdődik. A viharos tenger úgy fest, mint egy szimfonikus költeményben. Rossini és Meyerbeer viharai csak szelíd fuvallat Wagner hurrikánjához képest. Három fontos vezérmotívumot hallunk ebben a nyitódarabban. Rögtön az elején halljuk a holland motívumot:

[/av_image]

Nem sokkal később a tömör szellem motívum:

[/av_image]

Ezt a részt követően egy lírai témát, az úgynevezett megváltás-motívumot halljuk.

[/av_image]

És nem sokkal később a szerelmi motívum:

[/av_image]

A vihar ismét kitör, és felcsendül a “Steuermann, lass die Wacht” című matrózdal, amelyet a 3. felvonásban hallunk majd. A végén ismét megnyugszik a hangulat, és a megváltás motívum témájával ünnepélyesen zárul a nyitány.

Overture – Klemperer / Philharmonia


A kormányos dala

Szinopszis: A hajó csendesen horgonyon fekszik, és a kormányosra osztják az éjszakai őrséget. Hogy ébren tartsa magát, énekel egy dalt.

A kormányosnak ez a vágyakozó áriája egy gyönyörű tengerészdal. A szólam nagyon magasra van írva, a végén még a magas C-t is eléri.

Mit Gewitter und Sturm – Wunderlich

 

A holland monológja – a meglepetés a végén

Szinopszis: Unbemerkt ankert ein Schiff in der Nähe. Der Kapitän dieses Schiffes ist dazu verdammt, für immer auf See zu sein. Nur alle 7 Jahre, so wie jetzt, darf er an Land gehen. Wenn er dort eine Frau fände, wären er und seine Mannschaft von dem Fluch befreit.

A holland monológját bevezető néhány ütem az öböl magányosságát és sivárságát lelkének tükörképeként rajzolja meg. A monológ kezdetén nem érzékelhető hangnem, ami kísérteties feszültséget teremt. A második részben “Wie oft in Meeres tiefsten Schlund” a holland legfontosabb vezérmotívumát halljuk. A harmadik részben, a “Dich frag ich frag ich gepriesener Engel Gottes”-ban a hollandot a hegedűk tremolói kísérik, amelyek a C-dúr és a c-moll hangnemek között ingadoznak, így zeneileg is rögzítve a félelem és a megváltás reménye közötti hányattatását, a negyedik részben pedig visszatér a kezdet sötét hangulata. A hangulat felborul, a holland már kész feladni a reményt: “Ti csillagok odafent, ne fussatok tovább! Örök kihalás szakad rám!”. Amikor a zene a záróakkordhoz ér, megtörténik a csoda, sugárzó C-dúrban szólal meg, és egy rövid, fényes kadenciával ér véget ez a nagy monológ.

Die Frist ist um – Hotter

 

 

A holland és Daland üzletet köt

Szinopszis: Amikor Daland a fedélzetre megy, felismer egy második hajót a ködben. Daland meghívja a kapitányt a hajójára. A kapitány a Dalanddal folytatott beszélgetés során értesül Daland lányáról, Sentáról. A holland megmutatja Dalandnak az aranyát, és megkéri Senta lánya kezét. Dalandot elvakítja a gazdagság, és beleegyezik.

Durch Sturm und bösen Wind verschlagen – London

 

 

 

 


DER FLIEGENDE HOLLÄNDER 2. felvonás

 

Szinopszis: Otthon a Dalands fonodában a fonónők dolgoznak.

Wagner nagyra becsülte Carl Maria von Webert, ez a jelenet a Freischütz (Schelm, halt fest) híres fonókerék-jelenetének mintájára készült nyílt másolat.

Summ und brumm

Senta balladája

Szinopszis: Daland lánya, Senta elmerül a repülő holland festményében, amelynek történetét Mária mesélte el neki. Senta a fonóknak mesél a megmentő szerepéről.

Wagner szerint először ezt a balladát írta meg, és ez lett a zene és a mű drámaiságának sarkalatos pontja. A balladában Senta elmeséli a holland történetét, és megjelennek a legfontosabb vezérmotívumok. Az első két versszakban a holland történetét halljuk. Ez a rész a zenekar hollandi motívumával kezdődik, amelyet Senta énekelt szellemmotívuma követ, majd a megváltás motívumával zárul. Ezután a lányok meghatottan csatlakoznak a megváltás-motívumhoz, és Senta eksztatikusan fejezi be a balladát a holland megváltásának kívánságával.

Hallgassa meg Senta balladáját két interpretációban:

Johohoe! Traft ihr das Schiff im Meere an (1) – Norman

 

Egy csemege Kirsten Flagstad balladája a 30-as évekből. Flagstadt az egyik legjelentősebb Wagner-énekesnő volt, hangja nagy volumenű és gazdag hangzást jelentett a drámai részekben is.

Johohohe (1) – Flagstadt

 

 

Erik elmondja Sentának az álmát

Szinopszis: Senta vőlegénye, Erik belép a fonodába, és beszámol Daland érkezéséről. A lányok a partra szaladnak. Erik visszatartja Sentát, mert nyugtalanítja, hogy Senta belezúgott a hollandba. Biztosítja a lányt a szerelméről, és elmeséli neki az álmát, amelyben látta, hogy a lány egy idegennel menekül ki a tengerre. Senta megbabonázva hallgatja őt, és sírva fakad: “Látnom kell őt! Vele együtt kell elpusztulnom!”. Erik elborzadva kiviharzik a szobából.

Auf hohem Felsen lag ich – King

Senta találkozik a hollanddal

Szinopszis: Senta gondolataiba merülve nézi a hollandról készült festményt, amikor apja a hollanddal együtt belép. Most Szenta és a holland áll egymással szemben.

Ez a jelenet nem két színész duettje, hanem két emberé, akiket a sors hajt. Ami velük történik, azt a sors előre megszabja. Legyen az a holland átka vagy Senta megmentő sorsának sorsa. Két rokon lélek gyengéd, álmodozása ez. A szöveg és a zene nem egy szerelmi duettet ír le, hanem egy ki nem mondott sorsot és megváltást.

Hallgassa meg a “Wie aus längst vergangenen Zeiten” című megrendítő duettet Birgit Nilsson és Hans Hotter közreműködésével. Hotter az 1950/60-as évek vezető hollandja volt George London mellett, és talán még később sem tudta felülmúlni (Fischer, Grosse Stimmen). Hotter (1909-2003) nem a klasszikus hősbariton hangjával rendelkezett, hanem belcanti lágy hanggal.

Wie aus der Ferne längst vergang’ner Zeiten (1) – Nilsson/Hotter

 

A “Wie aus der Ferne” (Mintha messziről jönne) duett egy másik interpretációját gyönyörűen énekli Kirsten Flagstad (magasztosan) és Herbert Janssen (ritkán hallani a fájdalmat szebben). Sajnos a felvétel zörög és recseg.

Wie aus der Ferne längst vergang’ner Zeiten (2) – Flagstad/Janssen

 

 

Szinopszis: Daland visszajön és hallani akarja tőlük a döntést. Senta és a holland megfogadják, hogy összeházasodnak. Daland megkéri őket, hogy jelenjenek meg a visszatérési ünnepségen.

Verzeiht! Mein Volk hält draußen sich nicht mehr – Morris / Voigt / Heppner

 


DER FLIEGENDE HOLLÄNDER 3. felvonás

 

 

A matrózok éneke

Szinopszis: A falusiak ünnepséggel ünneplik a matrózok érkezését Daland hajóján. Hívogatják a holland matrózokat, de ott kísértetiesen sötét és csendes marad.

Átvezető zenével, szünet nélkül, a harmadik felvonás a matrózok kórusával kezdődik. A “repülő holland” kórusrészeinek zenei hatása elsöprő.

Steuermann lass die Wacht – Solti

 

Szinopszis: A Daland hajójának matrózai jókedvűen énekelnek és gúnyolódnak a Holland matrózain. Hirtelen hátborzongató ének hangzik fel a holland hajójáról, és a tenger morajlani kezd.

Chor des Holländers – Solti

 

Szinopszis: Erik ismét megpróbálja meggondolni Sentát, és emlékezteti őt a hűségesküjére.

Hallgassa meg ezt a Plácido Domingo által énekelt cavatinát.

Willst Du jenes Tags – Domingo/Sinopoli

A Repülő Hollandi nagy fináléja

Szinopszis: A holland meg akarja kímélni Sentát, és nélküle vitorlát bont. Senta hűséget fogad neki, felmászik egy sziklára, és a tengerbe veti magát. A távolban mindketten átváltozott alakban emelkednek ki a tengerből; a holland a karjaiban tartja Sentát.

Wagner ehhez a fináléhoz villanyos zenét komponált. Senta lemondása a holland drámai búcsújelenetét követi: “Elveszett, ó elveszett, örökre elveszett az üdvösség”, a holland drámai búcsújelenete.

Verloren, ach verloren – King / Stewart / Löwlein

 

Felvételi ajánlás

 

DECCA, Leonie Rysanek, George London, Giorgio Tozzi és Karl Liebl Dorati Antal vezényletével, valamint a Királyi Operaház Convent Garden kórusa és zenekara.

 

 

Peter Lutz, opera-inside, az online operakalauz Richard Wagner DER FLIEGENDE HOLLÄNDER című művéhez

 

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük