Lohengrin-Opernführer_opera_guide_Richard_Wagner-Synopsis_Handlung_Trama_résumé (1)

Online operakalauz és szinopszis Richard Wagner LOHENGRIN című művéhez

A Lohengrin sokáig Richard Wagner leggyakrabban játszott műve volt. II. Lajos király 1857-ben látta Münchenben, és sírva hagyta el a színházat. Ez az élmény nemcsak az ő, hanem Wagner életét is meg kell, hogy változtassa.

 

 

Tartalom

Szinopszis

Kommentár

I. felvonás (udvari jelenet)

II. felvonás (Bosszújelenet, erkélyjelenet)

III. felvonás (Esküvői jelenet, Búcsújelenet)

Felvételi ajánlás

 

Kiemelt események

Vorspiel

Einsam in trüben Tagen (Elza álma)

Nun sei bedankt mein lieber Schwan

Wie kann ich solche Huld Dir lohnen (Ortrud és Elsa duettje)

Orchestervorspiel III. felvonás

Treulich vezetett (Esküvői induló)

Fühl’ ich zu Dir (Szerelmes duett)

In fernem Land (Grál narráció)

Mein lieber Schwan

 

 

LOHENGRIN szinopszisa

[/av_heading]

 

 

 

 

 

Premier

Weimar, 1850

Libretto

Richard Wagner, különböző régi német mondák alapján, köztük Wolfram von Eschenbach Parzivalja és a Lohengrin-vers (szerző ismeretlen)

Főszerepek

Hermann, Türingiai tartománygróf (basszus) - Elisabeth, a tartománygróf unokahúga (szoprán) - Wolfram, lovag és minnesinger (bariton) - Venus, a szerelem istennője (szoprán) - Tannhäuser, lovag és minnesinger (tenor)

Felvétel ajánló

EMI, Elisabeth Grümmer, Jess Thomas, Dietrich Fischer-Dieskau, Christa Ludwig, Gottlob Frick, vezényel Rudolf Kempe, a Bécsi Filharmonikusok és a Bécsi Állami Operaház kórusa.

 

 

 

Kommentár

[/av_heading]

 

 

 

A történet és a librettó

A Lohengrin zseniális opera, nagyszerű jelenetekkel és erős kontrasztokkal. Akárcsak a Tannhäuserben, Wagner két különböző világot állít egymás mellé. A Lohengrinben a Grál lovagok tisztaságát és a pogány mágusok sötét világát.

A cselekményt és a librettót szokás szerint Wagner maga írta. Wagner az opera számos témáját különböző középkori legendákból meríthette. Ráakadt a Lohengrin mondára, amelyet a Tannhäuser elbeszélése idéz. Az 1845-ös, oly termékeny marienbadi fürdőhetekben (ahol a Tannhäuser és a Meistersinger ötletei is születtek) elolvasta Eschenbach Parzivalját, és kidolgozta a Grál lovag fiának, Lohengrinnek a történetét.

Az, hogy a Lohengrin összefüggő és magával ragadó elbeszéléssé vált, Wagnernek köszönhető, aki a különböző mondákat és töredékeket ötleteivel összeforrasztotta, és pszichológiai mélységű emberportrékat dolgozott ki.

 

 

Premier

1845 őszén Wagner megírta a prózai változatot, tavasszal pedig elkészült a szövegkönyv. Csak 1848-ban fejezte be a művet, mivel Drezdában Kapellmesterként nagyon elfoglalt volt. Ebben az évben Wagner csatlakozott a drezdai forradalmárokhoz, és nyáron fejvesztve menekülnie kellett, így álma, hogy az operát Drezdában bemutassák, szertefoszlott a semmibe. Egyedül barátja, Liszt Ferenc tudta sikeresen bemutatni a művet Weimarban 1850-ben.

 

 

A tiltott kérdés – a mű értelmezése

A témáról számos könyv és esszé született. Általában A tiltott kérdés a feltétel nélküli szeretet példázataként értelmezhető, ahogyan azt például az egyház követeli. Az eredetkérdés az isteni demisztifikációjával érne fel, és így annak erejének elvesztéséhez vezetne.

Különösen a Lohengrinben az értelmezés egy szinttel mélyebbre megy. Wagner számára a Lohengrin a művészt jelképezi, aki “azt akarja, hogy közönsége a racionalitáson túl feltétel nélkül befogadja és megértse”. A Grál végső soron a művész szabadságát jelenti.

És Elsa? Wagner maga Elzát “a tudattalan”-nak tekintette. Benne Lohengrin, aki a tudatot képviseli, megpróbálja megváltani magát (Wagner egyik levele szerint). Halála úgy is felfogható, hogy Lohengrint (a művészt) csak imádják, de nem értik, ezért kellett rákérdeznie az eredetére.
Lohengrin igazi ellenfele nem Friedrich von Telramund, hanem Ortrud. Ez a személy nem egy legendás alak, hanem Wagner zseniális alkotása. Ortrud a pogány vallás hagyományában élő varázslónő, aki a második felvonásban Freia és Wotan germán isteneket idézi meg. Ez az opera szinte az Isten országa (a feltétlen szeretet) és a pogányság (a mágikus hatalom) közötti harccá válik.
Ha Ortrudot is egy szinttel mélyebben elemezzük, akkor őt a reakciós (Wagner egy levélben), aki szemben áll a forradalmi művésszel (Lohengrin vagy Wagner). Végül mindketten elbuknak, a művész, mert nem kapja meg az elismerést, és a reakciós, mert a történelem nem igazolja őt. A művész azonban teret teremt az újnak (Gottfried), és megváltja magát általa.

 

 

Leitmotívumok

Wagner a Lohengrinben is használt vezérmotívumokat, de ezek mégis jelentősen eltérnek a későbbi Gyűrű vezérmotívumától. A Lohengrinben a motívumok hosszabbak – inkább témák, mint motívumok -, és nem kerülnek olyan művészien egymásba fonódva és kibontva, mint későbbi műveiben. A fő motívumok közül kettő (a Grál-motívum és a Lohengrin-motívum) az Elza álomelbeszélésének szakaszában kerül bevezetésre. Két másik fontos motívum a kérdés-motívum és az Ortrud-motívum:

  • Ortrud-motívum:
[/av_image]

 

  • Kérdés motívum:
[/av_image]

 

Az Ortrud-motívum két okból is érdekes: egyrészt fisz-mollban íródott, és moll párhuzamként szöges ellentétben áll az A-dúr Grál-motívummal, így Wagner zeneileg Ortrudot Lohengrin ellenfeleként pozicionálja. Továbbá az úgynevezett kérdés-motívumhoz kapcsolódik, Wagner tehát zeneileg kapcsolatot teremt Ortrud és a tiltott kérdés között.

 

 

Wagner utolsó romantikus operája

A Lohengrint időnként “Wagner utolsó romantikus operájának” is nevezik, olyan műnek, amelynek jelenetei még mindig számmisztikai jellegűek. Az első két felvonásban olyan ensemble-jelenetek is szerepelnek, amelyek akár Meyerbeer Grand Opéra-operájából is származhatnának. Mindazonáltal ez az opera egy lépéssel tovább vitte Wagner művét a zenedráma felé. A Repülő Hollandi népies stílusa vagy a Tannhäuser áriái passziváltak, a mű zeneileg felépített.

Wagner 35 éves korában fejezte be ezt az operát. A következő opera, amit Wagner írt, öt évvel később a Rheingold volt, ahol a Ring kezdetével kezdte beteljesíteni a zenedráma iránti igényét.

 

 

[/av_heading]

 

 

 

Előzmények: Heinrich német király Brabantba érkezett. Kötelezni akarja birodalmának ezt a részét, hogy csatlakozzon a magyar támadók elleni harchoz. Brabantban vita van. Az elhunyt grófnak két gyermeke volt, Elsa és Gottfried. Őket Friedrich von Telramund gróf gyámsága alá helyezte, és neki ígérte Elsa kezét. A lány azonban nem volt hajlandó feleségül menni hozzá. Ekkor Friedrich feleségül vette Ortrudot. Gottfried rejtélyes halála után Friedrich megvádolta Elzát, hogy egy titokzatos férfi segítségével megölte Gottfriedet.

 

Vorspiel – Solti / Bécsi Filharmonikusok

 

 

A királynak ítélkeznie kell Elza felett

SzinopszisA királynak most az udvari fa előtt kell ítélkeznie. Elza lehetőséget kap, hogy megvédje magát a bíróságon. Megjelenik, és hiányzó benyomást kelt, még mindig sokkos állapotban van, amit a bátyja halála okozott.

Seht hin, sie erscheint, die hart Beklagte – Kempe

Elsa álma

Szinopszis: Elsa ahelyett, hogy védekezne, elmondja a bátyja halála miatti gyászát, és egy álmot, amelyben egy lovag jelenik meg, aki harcol érte, és bebizonyítja ártatlanságát.

A fuvolák és vonósok rövid kezdete után megjelenik a Gralmotiv, és Elsa tiszta, fényes hangon kezdi álmát. A lassú tempó felerősíti a magány érzését. Ezt követi a “da drang aus meinem Stöhnen” kezdetű nagy crescendo. Elsa álomba merül, és egy gyönyörű zenekari átmenet vezet át a Grál-motívumba. És elkezdődik a látomása…

Ezt a jelenetet két értelmezésben halljuk.

Gundula Janowitz interpretációja egyszerűen nagyszerű. Ebben az áriában Elsa tisztaságát, sebezhetőségét és magabiztosságát halljuk. A crescendo lélegzetelállító, a befejezés pedig túlvilági.

Einsam in trüben Tagen – Janowitz

A Grál-motívum (2:20):

[/av_image]

 

A szélben a Lohengrin-motívumot halljuk (2:50):

[/av_image]

 

Anna Netrebkos láthatóan nagyon igyekszik jól artikulálni a németet, ami sikerül is neki. A FAZ-nak adott interjújában vallott: “Most elárulok egy titkot: egyetlen német szöveget sem tudok megjegyezni. Lehet, hogy az agyam mégiscsak túlságosan oroszul van megszervezve, egyszerűen nem képes rá. Franciául, olaszul, mindet el tudom énekelni, de a német szövegek túl nehezek nekem. “Magányosan a borús napokban”, oké, addig is. Silenzio, vége, nem emlékszem, hogy megy ez tovább. Kaptam egy súgógépet a drezdai Elzához. Christian Thielemann világossá tette számomra, hogy minden a szavakon múlik. Azt mondta, hogy nem akar tőlem zenei szöveget hallani, hanem tttexssssttt! Magánhangzók! mássalhangzók! Elsa nagyon kemény volt. Most Puccinit éneklem először. ”

A zongorás részek mellett különösen szépek az expresszív, színes mély részek.

Einsam in trüben Tagen – Netrebko

 

Szinopszis: A következőkben Friedrich beszél. Nem hajlandó semmilyen bizonyítékot felmutatni a vádjára. Ehelyett a birodalom dán támadástól való megvédésében szerzett érdemeire hivatkozik. Isten ítéletét, párbajt javasol a királynak közte és Elza titokzatos védelmezője között. Ez utóbbi beleegyezik, és annak ígéri a kezét és a trónt, aki harcol érte. De senki sem válaszol. Mivel ez Isten bűnös ítéletét jelentené,

Wagner ezen a ponton egy virtuóz kórusrészletet írt. A színházi ember Wagner zseniálisan komponálta meg ezt a szakaszt, Lohengrin megjelenésének drámája érezhető.

Du trugest zu ihm meine Klage – Studer

 

 

Lohengrin ezüst páncélban jelenik meg

Szinopszis: A királyok hírnöke megismétli hívását. A távolból egy hattyú által húzott bárka tűnik fel Lohengrin, ezüst páncélban, sisakban és karddal bukkan elő a csónakból. Az emberek megbabonázva néznek a lovagra. Frederick elborzad.

Lohengrin megjelenése a hattyúval együtt az opera színrevitelének egyik nagy kihívása. Hogyan lehet úgy színpadra állítani a hattyú megjelenését, hogy ne provokáljon puffogást vagy akár nevetségessé válást. Zeneileg Wagner egy elsöprő erejű, önmagáért beszélő passzussal ajándékoz meg bennünket, tudatosan felmentve a rendezőt a nyomás alól, hogy a túlinvitálás csapdájába lépjen. Fanfárok, egy hosszú crescendo, fúvósok és egy virtuóz kórusrészlet mutatja meg a nagy színházi embert, Wagnert.

Wer hier im Gotteskampf zu streiten kam – Nienstedt

 

 

 

Plácido Domingo Lohengrinje

Liszt Ferenc, a bemutató karmestere és Wagner bizalmasa érdekes kommentárt írt erről a jelenetről. Kiemelte, hogy ebben a passzusban a tenor hangszíne kecsességet, bársonyosságot és lágyságot kíván, ami a megszokott Wagner-tenor hangi erejéből jóval kevesebb.

Domingo 1968-ban énekelte először a Lohengrint, de látta, hogy még nem áll készen. A hangja szenvedett a megterheléstől. És csak 15 évvel később énekelte újra. Sok bel cantóval tesz eleget Liszt Ferenc igényének.

A kritikusok egyetértettek abban, hogy Domino Lohengrinje nagy érték. Hangjának pompája és a lírai bel canto magával ragadó, harmonikus képet alkot és gyönyörködteti a hallgatót.

Csak az artikulációval kapcsolatban voltak viták. Német kiejtésének nagy gyengeségei vannak. A kritikusok többségét ez nem zavarta, Arnold Whittal még gúnyosan azt is mondta, hogy “végül is Lohengrin idegen Brabantban, és Monsalvat közelebb van Madridhoz, mint bármelyik északi városhoz”. Persze voltak puristák is, akik az akcentust no-go-ként jellemezték.

Nun sei bedankt, mein lieber Schwan – Domingo

]

 

 

A tiltott kérdés

Szinopszis: Elsa megismétli fogadalmát, hogy feleségül megy a megmentőjéhez. Lohengrin megígéri, hogy harcol érte, de csak azzal a feltétellel, ha soha nem kérdezi meg a nevét vagy származását…

.
A Lohengrin ezen jelenetében Peter Seiffert halljuk. Seiffert a 90-es évek óta a nagy Wagner-tenorok egyike. A Lohengrin volt az első szerep, amellyel nemzetközi szenzációt keltett.

Zum Kampf für eine Magd zu stehn – Seiffert

]

 

 

A párbaj

Szinopszis: A nemesek azt javasolják Fredericknek, hogy ne harcoljon a lovag ellen, akit felsőbb hatalmak védelmeznek. Frederick azonban inkább meghal, minthogy gyáva legyen. Szembenéz a csatával. Ünnepélyesen minden résztvevő megesküszik, hogy elfogadja Isten ítéletét a közelgő csatában. A nemesek elhagyják a harcteret, kardjukkal egy kört jelölve ki. A harc megkezdődik, és Lohengrin győz. Amikor Frederick a földön fekszik, Lohengrin megkíméli az életét.

Isten ítéletének a mű értelmezésében nincs nagy jelentősége, de a történet logikája szempontjából nagyon fontos, hiszen Lohengrin ezáltal kapja meg a vezér legitimációját. Ez azonban csak felszínes jel, hiszen az igazi legitimáció a származásán alapul.

Nun hört! Euch Edlen tu ich kund – Thomas / Grümmer

 

 

 

 

 

LOHENGRIN 2. felvonás

 

 

 

Einleitung – Kempe

]

 

 

Elsa és Ortrud nagy jelenete

Szinopszis: Ortrud és Friedrich elhagyatottan ülnek a templom előtt. Friedrich keserű szemrehányást tesz feleségének. Az asszony azt vallotta neki, hogy látta, amint Elza megölte a bátyját, és most Isten ezt hazugságként leplezte le. Ortrud kiáll a szava mellett, és elmagyarázza, hogy a lovag csak mágikus erejével győzött. A bosszú azonban lehetséges, ha Fredericknek sikerül gyanút ébresztenie Elzában, így az megkérdezi Lohengrintől a nevét és származását. Akkor a lovag varázsa megtörne. Ebben a pillanatban Elza megjelenik az erkélyen.

Wagner húsz perc zenét komponált Elza és Ortrud e jelenetéhez. Ezt a szakaszt 3 szakaszban halljuk. Elsa erkélyjelenetével kezdünk.

Ebben a részben egy abszolút álomszerű szereposztást hallunk. Aligha akad énekesnő, aki ennyi melegséget tudna vinni a hangjába, mint Elisabeth Grümmer (Elsa) és Christa Ludwig (Ortrud), aki több felvételen is nagyszerű Ortrudot mutatott.

Euch Lüften, die mein Klagen – Grümmer / Ludwig

]

 

Premiere

1845 őszén Wagner megírta a prózai változatot, tavasszal pedig elkészült a szövegkönyv. Csak 1848-ban fejezte be a kompozíciót, mivel Drezdában Kapellmesterként nagyon elfoglalt volt. Ebben az évben Wagner csatlakozott a drezdai forradalmárokhoz, és nyáron fejvesztve menekülnie kellett, így álma, hogy az operát Drezdában mutassák be, szertefoszlott a semmibe. Egyedül barátja, Liszt Ferenc tudta sikeresen bemutatni a művet Weimarban 1850-ben.

Szinopszis: Ortrud elküldi Friedrichet. Elzának elmondja, hogy Telramund visszautasította. Elzát elragadja a szánalom, és befogadja Ortrudot. Ortrud elindul Elsa szobája felé. Csendben diadalmaskodik.

Ez a jelenet Ortrud egyik kulcsjelenete. Kesting az ezt követő Varnayval készült felvételről azt mondta, hogy egyetlen énekesnő sem közelítette meg az “Entweihte Götter”-t (Ti istenek meggyalázva) olyan harsány feltétlenséggel, mint ő.

Entweihte Götter! Helft jetzt meiner Rache – Varnay

Szinopszis: A képmutató Ortrud hálát színlel Elzának, és azt ajánlja neki, hogy legyen résen. Az isten küldte lovag ugyanis éppúgy eltűnhet, mint ahogy megérkezett. Elsának a Lohengrinbe vetett hitét kezdi aláásni.

Ez a duett állítólag Bellini zenéjéhez hasonlít. Tény, hogy Wagner tisztelte a szicíliait a szelíd dallamaiért. Wagner többször látta Bellini “Rómeó és Júlia művét” (címe “I Capuleti e Montecchi”), és mély benyomást tett rá. Ennek az operának a szoprán és a mezzo duettjei (Rómeó a nadrágszerep) valószínűleg mintául szolgáltak ehhez a jelenethez. Véletlenül (vagy nem véletlenül) a jelenet első részében Ortrud csábító, díszes énekkel hívja az erkélyen (!!!) álló Elzát. A duett vége felé a két hang a legjobb olasz módra egyesül – nagyszerű jelenet.

Ismét Elisabeth Grümmer és Christa Ludwig énekét hallhatjuk, Richard Wagner egyik legszebb duettjében.

Du ärmste kannst wohl nicht ermessen – Grümmer / Ludwig

 

Szinopszis: Friedrich diadalmaskodik, és látja, hogy eljött a bosszú órája.

Kísérteties zene kíséretében megjelenik Friedrich.

So zieht das Unheil in dieses Haus – Fischer-Dieskau

]

 

 

 

Telramundot betiltják

Szinopszis: Elkezdődik a nap. A tér megtelik emberekkel, és a nemesek megérkeznek a palotába.

Ez a felvonás egy gyönyörű reggeli jelenettel kezdődik. Fanfárokkal és kórusokkal Wagner remek hangulatot teremt.

In Frühn versammelt uns unser Ruf – Kempe

 

Szinopszis: A király hírnöke bejelenti, hogy Frigyes törvényen kívüli, miután elvesztette a harci próbát. Bejelenti továbbá Lohengrin és Elza házasságát, amely még ma is tart. Lohengrin állítólag az a hadvezér lesz, aki a brabantiakat a magyarok elleni háborúba vezeti.

A király hírnöke és a király ünnepélyesen közli a hírt. Sok rézfúvós és gyönyörű kórusjelenet kíséri ezt a jelenetet.

Zum Streite zäumet nicht – Wiener / Frick

 

 

Telramund terve

Szinopszis: Négy nemes titokban tanácskozik. A király háborúba akarja vezetni az országot egy olyan ellenség ellen, aki soha nem fenyegette őket, és vitatkoznak arról, hogyan szálljanak szembe a királlyal. Ekkor lép közéjük Frederick, és felajánlja magát vezetőjüknek. Megkezdődik az esküvő előkészítése. Négy oldal jelenti be Elsa érkezését a templomba.

Macht Platz für Elsa, unsere Frau

 

 

Egy ünnepélyes felvonulás

Szinopszis: Elsa hosszú nemesi menet kíséretében jelenik meg a templom előtt.

Gesegnet soll sie schreiten – Kempe

]

 

 

Ortrud megzavarja az esküvői szertartást

Szinopszis: Váratlanul megjelenik Ortrud. Azzal vádolja Elzát, hogy igazságtalanul kapta meg a királyi koronát. Elza belátja, hogy hibát követett el, amikor megbízott Ortrudban. Azzal vádolja Elzát, hogy ismeretlen személynek adta magát. Elsa istenkáromlással vádolja, mert Lohengrin megnyerte az isteni csatát. Ortrud most azzal vádolja Lohengrint, hogy olyan varázslatot használ, amely hatalmat ad neki.

Ez a jelenet rendkívül drámai, Ortrud és Elza szópárbaja. Wagner szándékosan ritkán hangszerelte ezt a jelenetet, hogy biztosítsa a szavak érthetőségét. A két nő jelenetét többször megszakítják a kórus közbeszólásai, ami nagyban növeli a helyzet drámaiságát.

Zurück Elsa, nicht länger will ich dulden – Ludwig

 

Szinopszis: Lohengrin és Heinrich megjelenik, és észreveszik a tumultust. Lohengrin elküldi Ortrudot, és megpróbálja megnyugtatni Elzát. Amikor elkezdődik az esküvői szertartás, megjelenik Friedrich, és varázslással vádolja az idegent. Csak ha elárulja származását, nevét és rangját, akkor lehet eloszlatni minden kétséget. Lohengrin kijelenti, hogy csak Elzának tartozik felelősséggel. Heinrich kiáll Lohengrin mellett.

O König! Trugbetörte Fürsten! Haltet ein!

 

 

Egy nagyszerű együttes darab

Szinopszis: De Elzával a kétségek el vannak vetve.

Wagner ezen a ponton egy zseniális, polifonikus darabot írt.

Welch ein Geheimnis muss der Held bewahren – Kempe

 

Szinopszis: Friedrich észrevétlenül odalép Elzához, és közli vele, hogy ma este a közelében lesz. Amikor a lány hívja őt, levágja Lohengrin testének egy apró darabját, akkor a varázslat megtörik, és Lohengrin soha nem hagyja el őt. Lohengrin elkergeti a férfit, és megkérdezi Elzát, hogy készen áll-e az esküvői szertartásra. A lány megerősíti elkötelezettségét, és az esküvői szertartást a kolostorban tartják.

Mein Held! Entgegne kühn dem Ungetreuen – Kempe

]

 

 

 

 

LOHENGRIN 3. felvonás

 

 


Az utolsó felvonás egy nagyszerű előjátékkal kezdődik.

Vorspiel – Barenboim

 


A hálószobában – a híres nászdal

Szinopszis: Elzát és Lohengrint a nászszobába viszik. Először vannak kettesben egymással.

Ekkor Wagner híres nászindulója hallható.

Treulich geführt – Burgos

]

A szerelmi duett diszkordokkal

Szinopszis: Elsa sajnálja, hogy ebben a szép órában nem tudja a nevét.

Domingo csodálatosan líraian énekli ezt a jelenetet, és gyönyörű fényt ad a jelenetnek.

Fühl’ ich zu Dir (duett) – Norman / Domingo

 

 

Elsa felteszi a tiltott kérdést

Szinopszis: Lohengrin hangsúlyozza, hogy nagy bajban megmentette őt, és hogy megérdemli a bizalmát. Elza kifejezi félelmét, hogy a férfinak van valami rejtegetnivalója. Lohengrin nyomatékosan követeli a bizalmát, és emlékezteti az ígéretére, hogy nem kérdezősködik a származásáról. Ez azonban megerősíti Elsa félelmét, hogy egy napon a férfi elhagyja őt. Lohengrin örök hűséget esküszik neki, de ez nem elég Elzának. Megszállottja lesz a gondolatnak, hogy eljön a nap, amikor a hattyú újra felveszi őt, és felteszi Lohengrinnek a szerencsétlen kérdést.

Atmest Du nicht mit mir die süßen Düfte – Grümmer / Thomas

 

 

Frederick belép az alvókamrába

Szinopszis: Váratlanul a felfegyverzett Frederick négy összeesküvőjével együtt belép az alvókamrába. Elza észreveszi őket, és átadhatja Lohengrinnek a kardját. Frederick ráugrik ellenfelére, és Lohengrin kardja megöli.

Ezen a felvételen Klaus Florian Vogtot hallhatjuk. Ő egy keresett Wagner-tenor. Karakteres hangja van, ezüstösen világos, könnyed, fiús hangja van, ami “viszi” az operaházban (Kesting).

Höchstes Vertrauen hast Du mir zu danken – Vogt

 

 

Az álomnak vége

Szinopszis: Lohengrin megrendült. Vége van. Parancsára Elzát kikíséri a Kammerzofen.

Mélységes csend terjeng. Ez már nem a boldogság csendje. A zenekarban még hallani a boldogság motívumait, de már nincs bennük az öröm édessége.

Weh, nun ist all unser Glück dahin – Domingo

 

 

A reggel – a katonai parádé

Szinopszis: Megindult a reggel. Megérkeznek a nemesek a csapataikkal. Heinrich ünnepélyes szertartás keretében köszönti a katonákat.

Heil König Heinrich – Schnaut

]

 

 

Lohengrins utolsó megjelenése – a Grál elbeszélése

Szinopszis: A szertartási aktus hirtelen megszakad, amikor Friedrich holttestét behozzák, és Elsa mélyen elszomorodva jelenik meg. Őt követi Lohengrin, aki jelenti a királynak, hogy nem fogja vezetni a sereget. Elmondja, hogy Elsa megszegte esküjét, és ünnepélyesen kijelenti származását mindenkinek. Ő a Szent Grál lovagja, aki Montsalvat várából érkezett. Az apja Parzival. Ő maga a lovagja, akit Lohengrinnek hívnak. A Grál küldte ki, hogy harcoljon a gonosz ellen és védje az erényt.

A Tannhäuserhez hasonlóan a római mesével az utolsó felvonásban a tenornak az opera végén kell elénekelnie a legfontosabb részét. Ez azt jelenti, hogy az énekesnek elegendő hangerővel kell rendelkeznie ahhoz, hogy ezt a szakaszt az est csúcspontjává tegye. A Lohengrinben a feladat “könnyebb”, mint a Tannhäuserben, hiszen a Grál-elbeszélés (“In fernem Land”) és a búcsú (“Mein lieber Schwan”) lírai, szinte bel canto jellegű darabok, míg a Római mese drámai hangot igényel.

A Lohengrin története ünnepélyes, kimért tempóban komponált. A hangnak méltóságteljesnek, mégis könnyednek, ragyogónak és titokzatosnak kell lennie, távolról sem patetikusnak vagy heroikusnak. Ünnepélyes hangon énekli az éves csodát: “Alljährlich naht vom Himmel eine Taube um neu zu stärken seine Wunderkraft. Es heisst der Gral” (“Minden évben egy galamb közeledik az égből, hogy csodatevő erejét újból megerősítse. Ezt Grálnak hívják)”. A hegedűk zümmögő hangja fölött egy gyönyörű lágy A forte ragyog. A következő szakasz magas tessitúrája magasan tartja a drámaiságot és az ünnepélyességet. Igényes szakasz ez a tenor számára, akinek a hang erejét úgy kell fenntartania, hogy közben nem terheli túl a hangját. A végén Lohengrin felfedi a nevét. Most a hang megváltozik, pompássá, dicsőségessé és hősiessé válik, semmiképpen sem harsány, hanem nemes. Ez az opera csúcspontja és kulcsa.

Amikor Lohengrin elmeséli származását, a zenekar ragyogó A-dúrban tündököl. Ez a fényes, magas hangnem a Grál égi szféráit hirdeti. Magasan csillogó hegedűk közvetítik az éteri elragadtatás érzését.

Ezt a darabot különböző értelmezésekben halljuk. Jussi Björlingével kezdjük.

“Néhány héttel halála előtt Björling először és utoljára énekelte nyilvánosan a Grál történetét. Még ha a svéd nyelv nem is feltétlenül alkalmas a Lohengrinhez, még ha az interpretáció szempontjából még az elején jár is, túl burcsikosan énekli, és zenei hibát is tartalmaz – itt van, az ideális Lohengrin-hang. Björlings talán az elképzelhető legnagyobb veszteséget jelentette a Wagner-éneklés számára: A világtól való távolságtartás és a fájdalmasan árnyalt érzékiség”. (Fischer, nagy hangok)

In fernem Land (1) – Björling

 

Egy másik skandináv énekesnő 1940-es felvételét halljuk egy másik skandináv énekesnőtől. A dán Lauritz Melchior a történelem talán legnagyobb Wagner-tenorja volt. Hangi tartalékai kimeríthetetlennek tűnnek, dikciója kiváló, valószínűleg még bayreuthi korszakából származik, amikor Cosima Wagnerrel próbálta a szerepet.

In fernem Land (2) – Melchior

 

A következő felvételen Franz Völkert hallhatjuk. Völkers Lohengrinje a Wagner-éneklés nagyjai közé tartozik. Kesting: “Az ő Lohengrinje Tietjen alatt a Wagner-éneklés kiteljesedő pillanatai közé tartozik. Kifejező frazeálással és lírai varázslatos hangszínnel ragad magával.” Fischer (nagy hangok): “A harmincas években Völker olyan mércét állított fel a Lohengrinben, amelyet a mai napig nem sikerült felülmúlni. A heroikus baritonális erő és a lírai érzékenység kombinációja balzsam volt azoknak a wagneriánusoknak a lelkére és fülére, akiknek elegük volt a “Bell-Canto”-ból. (a bell németül “a kutya ugatását” jelenti).

In fernem Land (3) – Völker

 

 

Elsa halála – kivételesen nem wagneri megváltó halál

Szinopszis: Elsa felismeri a hibáját. Lohengrin bejelenti, hogy az isteni hatalom védelme véget ért Elsas tiltott kérdésével és nevének felfedésével. A hattyú megjelenik a tavon. Lohengrin átadja Elzának a kardot és a gyűrűt, és elbúcsúzik tőle. Ortrud diadalmas gúnnyal jelenik meg, elmagyarázza, hogy a hattyú nem más, mint az elvarázsolt Gottfried, Elsa eltűnt testvére. Lohengrin térdre borul és imádkozik. Egy fehér galamb jelenik meg. A hattyú elsüllyed a hullámok alá, és helyette Gottfried áll, megszabadulva a varázslat alól. Elza átöleli bátyját, és holtan esik össze.

Amikor Wagner komponálni kezdett, a Grál története volt az első rész, amit megzenésített. Wagner már a próza írása közben megragadta az opera vezérmotívumait.

Elza halála az egyetlen tragikus haláleset Wagner művében. Egyébként minden női halálnak van értelme a megváltó halálban. De Elsa nem megváltó, mert Lohengrin keservesen perel vele.

 

A hattyúdal – Lohengrin búcsúzik

A végén Jonas Kaufmannt halljuk. Hangja romantikus és heroikus, gyönyörű diminuendikkel és pianissimókkal ragad magával. A Lohengrin talán Kaufmann legjobb Wagner-szerepe.

Mein lieber Schwan – Kaufmann

 

 

 

 

A LOHENGRIN című opera felvételi ajánlása

 

EMI, Elisabeth Grümmer, Jess Thomas, Dietrich Fischer-Dieskau, Christa Ludwig, Gottlob Frick, Rudolf Kempe vezényletével, a Bécsi Filharmonikusok és a Bécsi Állami Operaház kórusa.

 

 

 

Peter Lutz, opera-inside, az online operakalauz a Richard Wagner LOHENGRIN-ről.

 

 

 

 

 

 

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük