Online operakalauz és szinopszis Wagner: A NIBELUNG HARANGJA című művéhez

A Nibelung gyűrűje olyan világirodalmi művekkel egyenrangú összművészeti alkotás, mint Homérosz Iliász vagy Dante Divina commedia című műve. Meglepő, hogy mennyire homogénnek tűnik számunkra ez a mű, amely 25 év alatt, összetett fejlődési folyamatban jött létre.

 

 

 

Tartalom

Szinopszis

Kommentár

Előzetes események

A Rajna kincse

A valkűr

Siegfried

Az istenek alkonya

 

Kiemelt események

Vorspiel (A Rajna kincse)

Weiche Wotan Weiche (A Rajna kincse)

Abendlich strahlt der Sonne Auge (A Rajna kincse)

Rheingold! Rheingold! Reines Gold (Finale) (A Rajna kincse)

Der Männer Sippe (A walkür)

Nothung (A walkür)

Winterstürme wichen dem Wonnemond (A walkür)

Ritt der Walküren (A walkür) (A walkür)

Leb wohl, du kühnes herrliches Kind (A walkür)

Notung! Notung! Neidliches Schwert (Siegfried)

Hoho! Hohei! Hahei! (Siegfried)

Waldweben (Siegfried)

Heil dir, Sonne (Siegfried)

Ewig war ich, ewig bin ich (Siegfried)

Zu neuen Taten (Istenek alkonya)

O heilige Götter (Az istenek alkonya)

Siegfried rajnai utazása (Istenek alkonya) (Az istenek alkonya)

Hoiho! Hoihoo! (Az istenek alkonya)

Auf Gunther, edler Gibichung (Az istenek alkonya)

Frau Sonne sendet lichte Strahlen (Az istenek alkonya)

Heil dir, Gunther (Az istenek alkonya)

Brünnhilde, heilige Braut (Az istenek alkonya)

Siegfrieds Trauermarsch (Istenek alkonya)

Flieget heim ihr Raben … Grane mein Ross sei mir gegrüsst (Az istenek alkonya)

 

Felvétel ajánló

Felvétel ajánló

 

 

 

Szinopszis a NIBELUNG RINGJÉBŐL

[/av_heading]

 

 

 

Premier

Bayreuth, 1876

Libretto

Richard Wagner, számos elsődleges forrás alapján. A legfontosabbak a következők: A görög mitológia, az északi Edda saga és a Völsung saga, valamint a német Nibelunglied.

Főszerepek

Wellgunde, Flosshilde és Woglinde, sellők és Rajna leányai, a Rajna aranyának őrzői (Mezzosoprano / Altoo / Soprano) - Wotan / Vándor, isten és a világ ura (bariton) - Fricka, a házasság istennője és Wotan felesége (Soprano) - Freia, istennő és az örök ifjúság almájának őrzője, Fricka húga (Mezzosoprano) - Donner és Froh, istenek és Fricka testvérei (bariton / tenor) - Erda, látónő és a Nornok anyja (Alt) - Loge, félisten és Wotan segítője - Fasolt és Fafner, óriások - Alberich, Nibelung - Mime, Nibelung és Alberich testvére - Siegmund, Wotan fia és Sieglinde testvére (Tenor) - Sieglinde, Hunding felesége és Siegmund húga (Szoprán) - Brünnhilde, Walkür és Wotan lánya (Szoprán) - Hunding, Sieglinde férje (basszus) - Siegfried, Siegmund és Sieglinde fia (tenor) - Sárkány, Fafner sárkánnyá változott (basszus) - Waltraute, Walkür és Brünnhilde húga (alt) - Gunther, Gibichungok királya (bariton) - Gutrune, Gunther húga (szoprán) - Hagen, Gibichung és Alberich fia (basszus) - Norns, végzet asszonyai (mezzo, alt, szoprán)

Felvételajánló

DECCA Wolfgang Windgassen, Birgit Nilsson, Gottlob Frick, Christa Ludwig és Dietrich Fischer-Dieskau közreműködésével, vezényel: Georg Solti és a Bécsi Filharmonikusok.

 

 

[/av_heading]

 

 

 

 

 

A gyűrű – egy régóta tervezett mű

Wagner már a Lohengrin komponálása idején, az 1840-es évek végén nagyszabású művet tervezett. Különböző anyagokat vett fontolóra, többek között a “Názáreti Jézust”. Végül a “Nibelungok éneke” felelt meg leginkább elképzeléseinek, és fontos irodalmi alapművé vált. Mint mindig, Wagner is a librettóval kezdte. Érdekes módon a “Siegfried halálával” kezdte (amely később a Götterdämmerung, Istenek alkonya nevet kapta). A szöveget hátulról előrefelé írta, így az 1853-as Rheingold szövege volt az utolsó, amelyik megírásra került. Wagner gyorsan nekilátott a komponálásnak, és az operát 1853/54-ben, részben olaszországi tartózkodása alatt írta meg.

Nem akarta színpadra vinni a művet, amíg mind a négy opera meg nem íródott. De II. ludwig Wagner akarata ellenére elrendelte a premiert 1869-ben Münchenben, hét évvel a Ring bayreuthi ősbemutatója előtt.

 

 

Források

Wagner a legkülönbözőbb eredeti forrásokból állította össze a Ring történetét. Meg kell nevezni a következőket: A görög mitológia, az északi Edda és a Voelsung sagák, valamint a német Nibelunglied.

 

 

A nyelv – Wagner stafétaversei

Wagner szövegeiben gyakran használta a skandináv stafétavégi rímeket, ami operáinak egyes hallgatóit és szövegeinek olvasóit is szórakoztatja. Két példa a Rheingoldban a Rajnai leányok énekéből.

– Vagalaweia! Wallala weialaweia!

– Weia! Waga! Woge, du Welle, walle zur Wiege!

Mi volt az oka ennek a még az anyanyelvűek számára is furcsa költészetnek? Wagner kiváló dalszerző volt. Tisztában volt azzal, hogy a sok mássalhangzóval rendelkező német nyelv nem a tökéletes nyelv a dalszövegek számára. A legzavaróbbak a szó végén lévő mássalhangzók voltak. Nyilvánvaló tehát, hogy a kocsányos rím nem öncélú volt, hanem eszköz a német nyelv kezelésére, a mondatok magánhangzókkal való énekes- és énekesbarát kitöltésére.

 

 

A vezérmotívumok összetartják a művet

A gyűrűt már nem áriák és duettek strukturálják, a számopera átadja helyét a “zenés drámának”. A négy mű fontos szerkezeti elemeként és zárójeleként Wagner olyan vezérmotívumokat használt, amelyekkel mind a négy operában újra és újra találkozunk. Minden fontos részletnek, legyen szó személyekről vagy dolgokról (például az álcázott sisakról vagy a kardról), megvan a maga zenei képlete. Wagner már korai műveiben is alkalmazta ezt a technikát, a Ringben pedig a legfontosabb kompozíciós elvvé válik. Ernst von Wolzogen, Richard Wagner tanítványa, a Ring 1876-os ősbemutatója előtt kidolgozta a motívumok áttekintését, és neveket adott nekik (pl. “Átok-motívum” vagy “Valhalla-motívum”). A vezérmotívumok számát jóval több mint százra becsülik! A motívumok (némelyikük csak rövid frázis) változnak, egymásba fonódnak, ismét új motívumokat hoznak létre, és így válnak a gyűrű stílusformáló elemévé. A hallgatónak motívumként szolgálnak emlékezetül, kommentálják a színpadi eseményeket, rámutatnak az összefüggésekre. Összehasonlítható a narrátor szerepével, “aki a szereplők feje fölött kommunikál a közönséggel” (Holland, operavezető). A zene szemantizálásáról is beszélünk. Wagner tűrte Wolzogen kijelentéseit, de óva intett attól, hogy a művet a vezérmotívumokra redukálja. Wagner maga “Errinerungsmotive”-nak (visszaemlékezési motívumoknak) nevezte őket. Ebben az operakalauzban a legfontosabb motívumok közül mintegy három tucatot mutatunk be egyenként (az adott művek portréiban).

 

 

A hangszerelés

Wagner zenekara a Ringnél hatalmas hangszerhalmazt tapasztalt, és messze túlmutat például a Lohengrinnél szükségesnél. Wagner célja azonban nem a hangerő, hanem a hangszínek differenciálása volt a motívumok kifejezőerejének és variálhatóságának maximalizálása érdekében.

Az eredettörténet I/II

Wagner 1857-ben, 3 évvel a Rheingold után és közvetlenül a Valkűr befejezése után kezdett el dolgozni a Siegfrieden. A munka azonban hamarosan akadozni kezdett. Az állandó anyagi nehézségekkel küszködő Wagner elborzadva értesült arról, hogy kiadója nem hajlandó kiadni a Ringet, és hogy az álom egy előadásról így messze a jövőbe csúszik. Ennek az lett a következménye, hogy a közeljövőben nem folyt pénz. Ráadásul Wagner épp Mathilde Wesendonckkal folytatott viszonya közepén volt, ami azt jelentette, hogy nem volt tiszta a feje a Ring igényes történetére. A Ring munkálatai megrekedtek.

Mathilde Wesendonck

Mathilde 1852-ben lépett be Wagner életébe. A 24 éves lányt zürichi száműzetése idején ismerte meg. A későbbi történet jól ismert. Férje lett a zürichi mecénása, Wagner pedig titkos kapcsolatot kezdett Mathilde-dal, aki a közelben lakott. Még abban az évben, 1857-ben megírta a híres Wesendonck-dalokat, Mathilde öt verse alapján, amelyet a Trisztán és Izolda című operája követett. A Trisztán és Izolda cselekménye jelentős: Trisztán (Wagner) és Izolda (Mathilde) nem találkozhatnak a földön, mert Izolda és Marke király (Wesendonck) között kapcsolat van. Ketten a szerelmi halálban találnak menedéket.

A kettejük közti szoros kapcsolatot Wagner felesége, Minna zavarja meg, amikor a következő évben egy levelet lehallgat. A későbbi feleség, Cosima el akarta törölni Mathilde minden nyomát Wagner hagyatékából, és elégette azokat. Így csak Wagner Mathilde-hoz írt levelei tanúskodnak erről a kapcsolatról, amelyről Mathilde mindvégig azt állította, hogy pusztán plátói volt.

 

 

Az eredet története II/II

Wagner csak 1869-ben kezdte újra a Siegfried munkálatait (időközben a Meistersinger is elkészült). A 3. felvonás (a Valkűr-sziklánál játszódó jelenetek) megkomponálásáról volt szó. 1871-ben végre elkészült a mű. Közben még mindig voltak késések, mert Wagner vitába keveredett mecénásával, II. ludwiggel, aki Wagner akarata ellenére elrendelte a Rheingold és a Valkűr előadását Münchenben.

 

 

Az istenek alkonya, egy nagy saga fináléja

Az istenek alkonya ennek a hatalmas sagának a felgöngyölítése, amelyet Wagner tucatnyi forrásból hozott össze. Ezt az epikus történetet összehozni és monumentális zenét írni hozzá, joggal nevezhető évszázados teljesítménynek. A “Ring” cselekménye több generáción átível, és több mint 20 mellékszereplő játszik benne. Aligha született egyetlen művész egyetlen más művében ennyi színpadi karakter saját személyiséggel és sorsokkal.

1848, 35 éves korában Wagner megkezdte A Nibelung gyűrűje munkálatait. Mint egy krimit, úgy kezdte a költeményt a végéről. A befejezést először egyszerűen “Siegfried halálának” nevezte el, majd később “Istenek alkonya” címre változtatta, ami a “Götterdämmerung” szó szerinti fordítása. 1869-ben kezdte el komponálni Az istenek alkonyát, és 5 évvel később készült el a vers megzenésítése. 25 évvel a Ring munkálatainak megkezdése után írja a zene utolsó taktusait. Az istenek alkonya esetében ez azt jelenti, hogy 20 év telt el a librettó befejezése és a komponálás között, ami valószínűleg egyedülálló az opera történetében.

 

 

Egy saját fesztiválszínház Bayreuthban

Wagner számára már a kezdetektől fogva világos volt, hogy egy ilyen mű bemutatása a meglévő színházakban aligha lehetséges.

Korán megszületett a saját fesztiválszínház ötlete. Ám a megvalósításáig még 25 évnek kellett eltelnie. E hatalmas vállalkozás finanszírozásának biztosítása rengeteg munkába került Wagnernek. 1872-ben Wagner és felesége, Cosima Bayreuthba költözött, és megkezdődött az építkezés. Számos mecénással együtt sikerül pénzt gyűjtenie a Festspielhaus alapkőletételére és a Villa Wahnfried megvásárlására. Négy évvel később a Festspielhaus a Rheingolddal nyílik meg. Az első fesztiválra 1876-ban kerül sor Vilmos császár és az összes európai kulturális híresség jelenlétében, és Wagner egész életének legnagyobb diadala lett.

A Ringgel és a Festspielhaus felépítésével Wagner kiteljesíti a Gesamtkunstwerkről alkotott elképzelését: a zene, a költészet, az építészet és a színpadkép művészetének egyesítését.

Wagner nagy víziói

Wagner nagyszerű víziókat merített alkotói munkásságából. Ilyenek például: a Rajna jelenetei, a Valhalla magaslatai, Nibelheim kovácsműhelyei, Brünnhilde alvóhelye körüli tűzmágia vagy Az istenek alkonya fináléja. Mindegyik kép (és még sok más) a fantasztikus erő pillanatai. Egy nagyszerű drámaíró alkotása. E jelenetek előadása még ma is nagy technikai és művészi kihívások elé állítja a színházakat.

Különösen Az istenek alkonya, a maga sűrű cselekményével és különböző helyszíneivel rendkívül igényes.

 

A gyűrű értelmezése

A Nibelung gyűrűje egy példázat. És mivel zseniális példázat, sokféleképpen értelmezhető. Mivel a mű keletkezésének ideje Wagner életének 25 évét ölelte fel, az értelmezéshez Wagner sokféle kijelentésére és írására lehet támaszkodni. Ráadásul az évek során az ő nézetei is fejlődtek. Lényeges, hogy a 48-as évek anarchistájából a 60-as években a király kedvencévé vált. A példázatnak nincs “végleges” értelmezése magától a mestertől. Véleményem szerint három fő értelmezés különböztethető meg.

 

1. értelmezés: az 1848-as forradalom

Wagner a szöveg nagy részét vad “forradalmi éveiben” írta, amikor egész Európa a bécsi kongresszus utáni restaurációs években volt. Wagner többször panaszkodott, hogy a monarchiák törvényei a hatalmasok szolgálatában működnek. A “forradalmi” értelmezésben az istenek a restaurációs évek monarchiáit képviselik, amelyek a forradalomtól fenyegetve, korrupt törvényekkel kétségbeesetten ragaszkodtak a hatalomhoz. Az istenek és a hatalmasok puszta létezése “ősbűn” (lásd alább a szimbólumok értelmezésénél), mivel a birtoklás ellentmond a természetnek. Az óriások és a gibichungok a nemességet és a polgárságot képviselik, akik akarat nélkül belenyugodtak az uralkodóba. A polgárság az uralkodók (Wotan törvénytelen gyermekei) által instrumentalizálható. A nibelungok az egyszerű népet képviselik, akiket az iparosok (Alberich) rabszolgasorba taszítanak a kezdődő iparosításban. Wagner fiatalabb korában az anarchista és forradalmár Bakunyin deklarált követője volt. A forradalmár Siegfried megpróbálja megdönteni az uralkodót, de az uralkodó osztály ellenállása miatt az újjal szemben kudarcot vall. Haláláért az államérdek fizet, de kudarca már a forradalom csíráit hordozza (a Valhalla bukása). Az arany a birtoklási mohóság szimbóluma (a szimbólumok értelmezését lásd alább).

 

2. értelmezés: a kommunista értelmezés

Ahogy a 48-as forradalom után a társadalom megváltozott, úgy változott a Gyűrű példázat értelmezése is: az alkotmányos uralkodók politikusai részben az uralkodók mint istenek helyébe léptek. Új törvényeket hoznak, amelyek biztosítják uralmukat. A varázssisak lehetővé teszi számukra, hogy a nép képviselőinek álcázzák magukat. Az igazság gyenge őrzői, mint a Rajnavidék (pl. a parlament) nem képesek megvédeni az aranyat (szabadság) a megrontottaktól (politikusok és iparosok). A polgárság kialakulóban lévő középosztálya (óriások, gibichungok) akarat nélküli lények összessége, akiket az anyagi javakra való törekvés határoz meg. Wagner a későbbiekben többször hangsúlyozta, hogy a proletariátus a kizsákmányolás és a munkamegosztás révén elidegenedett. A nibelheimi üllők kalapálása megfelel az iparosok gyárkéményeinek, akik a meggazdagodásuk érdekében uralják az ottani dolgozó népességet (nibelungokat).

 

3. értelmezés: a művészek értelmezése

Wagner forradalmi művésznek tekintette magát. A zenedrámáról és a “totális műalkotásról” alkotott művészeti koncepciói forradalmiak voltak, és lelkes támogatókra, de nyílt elutasításra is találtak. Élete legnagyobb és legmeghatározóbb vereségei talán két párizsi érvényesülési kísérlete volt. Kudarcát (Siegfried) az elitnek (istenek) és a közönségnek köszönhette, akik kulturális és anyagi (arany és gyűrű) okokból még nem voltak hajlandók felismerni a jövő zenéjét. Konzervatív ízlésük olyan nem kreatív zenét követett, mint pl. Meyerbeer (Mime, Alberich, Hagen).

 

 

További értelmezések

A gyűrű gazdag utalásokban és szimbolizmusban, és más lehetséges témák is azonosíthatók:

– A főszereplők cselekedetei lélektanilag sokféleképpen értelmezhetők (szerelem, kapzsiság, hatalomra törekvés, lemondás stb.).

– A természet kizsákmányolása az ember által (zöld értelmezés).

– A nők szerepe a férfiak uralta társadalomban.

– A munkatevékenység elidegenedése a természettől és magától az embertől a munkamegosztáson alapuló társadalomban.

 

A szimbólumok értelmezése

Az arany és a gyűrű

Az arany mint a boldogság forrása szépséget és igazságot teremt, visszaélve és gyűrűként (pénz/birtoklás) kovácsolva viszont szeretet nélküli uralmat teremt. A gyűrű az emberek birtoklását és megrontását jelenti a birtokláson keresztül. Brünnhilde a gyűrűt Siegfriedtől zálogként kapja, és házassága szimbólumaként értelmezi, ami azonban Wagner számára a másik birtoklását jelenti, és így szembemegy az eredeti állapottal. Azzal, hogy nem engedi el Siegfriedet, megakadályozza a világ megváltását. Siegfriednek is megvan a lehetősége, hogy visszaadja a gyűrűt az orrszarvúaknak (Az istenek alkonyában), de az ébredező kapzsiság miatt nem teszi meg, amikor megtudja a gyűrű jelentését. Mindkettőjüket megrontja a gyűrű birtoklása. A gyűrű tehát a birtoklás (pl. a pénz) metaforája, amely az ember romlásához vezet. Fafner a pénz birtoklása révén válik szörnyeteggé.

Istenek

Olyan emberek kivetülései, akik sem jónak, sem rossznak nem születnek, de képesek megváltoztatni jellemüket és lehetőségeiket a rosszra vagy a jóra. Gyakran értelmezik a politikusok kasztjaként.

Szeretet és hatalom

Két életközpontú hatalmat ismerik fel egymást kiegészítőnek, aki szeretetet gyakorol, az lemond a hatalomról, aki hatalmat gyakorol, az elárulja a szeretetet. Dióhéjban összefoglalva: A pénz és a hatalom birtoklása megront.

A természet és a szeretet

A természet és a szeretet a világ eredeti állapotában. A szeretet eredeti állapot, amely a tisztasággal és az ártatlansággal azonosítható.

A természet és az eredendő bűn

Senki sem követelheti magának a jogot, hogy birtokba vegye a természetet. Az mindenkié. Wotan rablása a világ hamvaitól az eredendő bűn. A birtoklásra való törekvés minden gonoszság magja.

Mágikus sisak

A bűnt a hatalmas ravaszsággal álcázhatja magát, aki álcázni tudja magát, olyan tetteket követhet el, amelyek a törvényességet törvényesnek tünteti fel (pl. Siegfried Gunternek álcázza magát).

Wotan lándzsája

Ebbe vésette bele Wotan az általa alkotott törvényeket és szabályokat, amelyekre hatalmát alapozta. Wotan a lándzsát a világ hamujából formálta. A “Siegfried”-ben történő elpusztításával Wotan elveszíti hatalmának törvényességét. A törvény azt szolgálja, akinek hatalma van, és megvédi a birtokát.

Wotan törvénytelen gyermekei (Siegfried, Valkűrök, Siegmund, Sieglinde)

Az uralkodó osztály instrumentalizált személyei, hogy észrevétlenül befolyásra tegyenek szert. Wotan nem engedheti, hogy Fafner ellopja a gyűrűt. Egy állítólag szabad ember (előbb Siegmund, később Siegfried) Brünnhilde támogatásával a gyűrűre törekszik, míg Wotan tiszta lappal akar odaállni.

 

Híres gyűrűs produkciók: Chéreau évszázados Ringje és Solti évszázados felvétele

Egy teljes Ring-ciklus színpadra állítása óriási kihívások elé állítja a színházat. Először is ott van a színpadkép. Amikor az első színházak színre vitték a Ringet (az első világháború után), a nehézségek szinte lehetetlenné tették a megfelelő színpadra állítást, és amelyek ma is kétségbeesésbe kergetik a technikusokat. Másodszor, számtalan énekest kell toborozni, akiknek egy része olyan hangi fakszis, amit csak kevés énekes sajátít el. Ezeket az énekeseket néha évekre előre lefoglalják. És harmadszor, meg kell teremteni egy meggyőző, mondanivalóval bíró produkciót.

1976-ban Patrick Chéreau filmrendező volt az első külföldi, aki Bayreuthban ringet állított színpadra. A karmester-országbeli Pierre Boulezzel együtt kidolgozta a Ring szocialista értelmezését (G. B. Shaw 19. századi értelmezése alapján), amelyben a cselekményt nem egy mitikus tájra, hanem az ipari forradalom társadalmának környezetébe helyezte. A színrevitel heves tiltakozásokhoz vezetett, de 5 évvel később nagy éljenzéssel búcsúztatták. Ez az úgynevezett “Századring” óriási hatással volt az operaházak rendezői tevékenységére, és alapjává vált a következő korszaknak, a “rendező-opera” korszakának.

Az 1950-es évek elején vált először lehetővé a sztereó felvételek készítése. A DECCA egy Ring-ciklussal akarta kihasználni az új technológiát, és technikai bravúrt akart létrehozni, amit aprólékosan követett. A zenei részhez Solti Györgyöt szerződtették. Solti nem a szokásos letisztult megközelítést akarta, hanem kész volt a Ring eksztatikus és romantikus oldalát is megmutatni. A visszhang óriási volt, és a DECCA/Solti Ring lemezei/CD-i minden idők legkelendőbb klasszikus felvételei közé tartoznak.

 

 

[/av_heading]

 

Szinopszis: A világ megpihent eredeti állapotában. Nem homályosította el semmilyen uralom. Megpihent a világ hamuján. A fa volt a szent rend gyökere. Árnyékában forrás bugyogott, Örök bölcsességgel táplálva a világkőrist. A földben, egy ködös sírban Erda aludt. A legbölcsebb minden ember közül. Egy rettenthetetlen isten, akinek a neve Wotan, Hatalmat keresett. Eljött inni a bölcsesség forrásából. Egyik szemét örökre leáldozta. A megszerzett bölcsességgel új világrendet akart teremteni. Törvényekkel és szerződésekkel, melyeket az ő akarata szerint alakított ki. A világ kőrisfájáról Wotan letört egy ágat. Ezután lándzsája szárát vágta le. A szerződéseket és a törvényeket rúnákba vésette a lándzsába. Wotan így vette át a világ uralmát. Hogy hatalmát demonstrálja és megszilárdítsa, Wotan várat akart építeni. Loge tanácsára az óriásokat, Fafnert és Fasolt bízta meg az építéssel. Jutalmul Wotan a gyönyörű Frya istennőt ígérte nekik. Az óriások megalkották az istenek várát. Wotan a Valhallának nevezte el. A kőrisfa kidőlt, és a forrás örökre kiszáradt. Wotan a fát rönkökbe halmozta a vár körül. A tűzisten Logey meggyújtotta őket, amikor közeledett az istenek vége. A természet kárt szenvedett, Wotan felháborodásával a kőrisfa ellen. Mivel Frya örök fiatalságot biztosított az isteneknek, és ezért pótolhatatlan volt számukra, Wotan kiküldte Logey-t a világba, hogy más módon fizessen az óriásoknak.

A RAJNA KINCSE

[/av_heading]

A nyitány: az eredeti állapot

A prelűd egy mély Esz-dúr akkordból fejlődik ki. Nyolc nagybőgő, egy fagott és később a kürtök egy ősmotívummal, az úgynevezett Genezis-motívummal kezdenek. Ez a világ a maga ősi állapotában, a semmiből való teremtés. Az úgynevezett Genezis vezérmotívummal találkozunk ebben a prelúdiumban.

Zenei idézet: Genezis-motívum

]

 

2 perc után a motívum hullámzó dallammá változik, amely a lustán folyó Rajna folyót ábrázolja. A Rajna-motívum a világot a maga természetes rendjében mutatja be.

Zenei idézet: Rajna-motívum

]

 

Wagner az Esz-dúr akkordból egy egyedi prelúdiumot hoz létre. Ez az akkord 136 taktuson keresztül marad meg, és egy gigantikus crescendo alapját képezi, amely varázslatos módon vezeti a hallgatót a Rajnai sellők víz alatti világába.

Ez az ébredés a mélyből. Ahhoz, hogy a mély e-betűket játszhassák, a nagybőgősöknek a szokásosnál mélyebbre kell hangolniuk hangszerük legalsó húrját. Egyre több hangszer hangolódik be és hajtja az akkordot hullámokban maga előtt, míg a függöny el nem tárja az első felvonás díszletét.

Vorspiel – Solti

 

Szinopszis: A Rajna alján. A Rajnai leányok, Woglinde, Wellgunde és Flosshilde őrzik a Rajna aranyát. Ez a Rajna egyik zátonyának közepén található. Megjelenik a Nibelungok népéből a törpe Alberich. Lenyűgözve figyeli a sellőket, és kéjesen megpróbálja meghódítani legalább az egyiket. A három sellő kíváncsian néz rá, és hamarosan cukkolják az ügyetlen törpét.

Weia, Waga Woga du Welle – Donath / Moser / Reynolds

Alberich felfedezi a rinegoldot

Szinopszis: Alberich felfedez egy fényes fényt, amely mágikusan vonzza őt. Hitelesen a rajnai leányok elmondják neki, hogy ott a rajnai arany csillog a felkelő nap sugaraiban.

Az arany szépsége a világot a maga természetes rendjében mutatja meg, mindenféle uralomtól felhőtlenül. A Rajnai leányok, mint annak őrzői, nincsenek alávetve semmilyen hatalomnak. Ők az úgynevezett Rajnai arany motívummal énekelnek a tárházról (a kincsről):

Zenei idézet: Rheingold motívum

]

Szinopszis: Aki gyűrűvé kovácsolja, hatalmat ad neki a világ felett, de csak akkor, ha lemond a szerelemről.

Csak az, aki a szerelem hatalmát fosztja meg, csak az, aki a szerelem gyönyörét fosztja meg,
csak ő képes varázsolni az aranyat gyűrűvé.

(Nur wer der Minne Macht entsagt, nur der Liebe Lust verjagt, nur der erzielt sich den Zauber, zum Reif zu zwingen das Gold)

Ebben a jelenetben az úgynevezett lemondás motívumát halljuk.

Zenei idézet: lemondás-motívum

 

Lugt, Schwestern! Die Weckerin lacht in den Grund (Rheingold! Rheingold!)

Szinopszis: Alberich nem tétovázik. Megkeseredve azon, hogy nem kapta meg a szerelmet a sellőktől, megátkozza a szerelmet andit, és az őrök elborzadt tekintete alatt ellopja az aranyat.

A Rajna leányai gondtalanok voltak, el sem tudták képzelni, hogy valaki lemondjon a szerelemről az aranyért. Biztosak voltak benne, mert úgy tűnt, Alberich szerelmes beléjük. . De Alberich a természetes rend felborítója, akinek fő mozgatórugója a kapzsiság és a hatalom. Mivel a szerelem lehetetlen volt számára, ő legalább hatalmat akar. (“Ha szerelmet nem tudok kicsikarni, akkor ravaszsággal juthatok gyönyörhöz”, “Erzwäng ich nicht Liebe – doch listig erzwäng’ ich mir Lust!”)

 

Zenei idézet: gyűrű motívum

]

 

 

Szinopszis: Egy hegyvidéki táj. Az istenek várában Fricka felébreszti férjét, Wotant. Ő még mindig el van ájulva, hogy elkészült a Valhalla vára. Még mindig ködbe burkolózva, büszkén áll a hegyen, amelyet Fafner és Fasolt óriások építettek.

A zenekarban egy motívumot hallunk, amely mind a 4 estén végigkíséri a hallgatót. Ez a Valhalla motívum.

Zenei idézet: Walhalla-motívum

Ebben a jelenetben George Londont hallhatjuk Wotan szerepében és Kirsten Flagstadtot Fricka szerepében. London volt Wieland Wagner kedvenc színésze az istenek atyjának szerepében. Színészi játéka kifejező volt, és erőteljes hanggal volt megáldva. Kirsten Flagstadt, a harmincas évek leghíresebb Brünnhildéje, Solti híres, ötvenes évekbeli Ring-felvételén kiváló Fricka énekelt.

Wotan, Gemahl, erwache – Flagstadt / London

]

 

Wotan dilemmája

Szinopszis: De Wotan bajban van. A két óriásnak Freia istennőt ígérte jutalmul. Fricka figyelmezteti, hogy ne adja oda a húgát, Freiát, mert csak ő biztosíthatja az isteneknek örök fiatalságát. Wotan emlékezteti a feleségét, hogy ő volt az, aki a várat kérte tőle, mert magához akarta kötni a hírhedt csaló Wotant. Freia megjelenik testvérei, Donner és Froh kíséretében. Pánikba esik, mert hallott Wotan üzelméről. Wotannak most meg kell ígérnie, hogy nem adja el Freiát.

Fricának és Wotannak nincs közös gyermeke. Így Fricka, mint a házasság istennője, más intézkedésekre szorul, hogy a házasságot megszilárdítsa. Azt reméli, hogy a kastély magához köti a férjét.

Freia, a szerelem és az ifjúság istennője az egyetlen istennő, aki képes megtermelni az aranyalmát, amely biztosítja az isteneknek az örök fiatalságot. Pénz híján Wotan zálogba adta őt, tudván, hogy Fricka pótolhatatlan. Wotan szerencsejátékos, aki mindig nagy tétekkel játszik a győzelemre.

Wotan nem tagadhatja meg a fizetséget, mert tudja, hogy milyen fontos az általa kötött szerződés. A szerződések biztosítják az uralmát, és a lándzsa, amelyet Wotan mindig magánál hord, ezt szimbolizálja. A lándzsába belevésette az uralmát biztosító szerződések rúnáit. Wagner ehhez a lándzsához komponált egy vezérmotívumot. A motívumot forte játszott nehéz rézfúvósokban halljuk. Ezt nevezik a lándzsa/szerződés motívumnak.

Zenei idézet: Szerződés és lándzsa motívum

]

 

Fafner és Fasolt óriások jelennek meg

Szinopszis: A két óriás megjelenik. Az általuk épített várra hivatkoznak, és a jól megérdemelt jutalmukat akarják kivívni. De ő közli velük, hogy Freia nem elérhető. Fafner és Fasolt azzal vádolják Wotant, hogy kicsalta tőlük a bérüket. Nem akarnak más jutalmat.

A két óriás, Fafner és Fasolt egy vad zenei motívum kíséretében jelenik meg:

Zenei idézet: Óriás motívum

]

 

Loge szerepe

Szinopszis: Most megjelenik Loge, a tűz ravasz félistene. Wotan abban a reményben idézte meg őt, hogy ki tud találni egy cselt, amivel kiszabadulhat a lekvárból. Ha nem tudja teljesíteni a szerződést, az a hatalmába kerülne. Fricka figyelmezteti Wotant a ravasz Loge-ra, de Wotan bízik a ravaszságában. Wotan megdöbbenésére Loge elmagyarázza, hogy mindenhol kereste, de nem talált Freia helyettesítőt. Eközben rábukkant a Rajnavidékre, akik arról panaszkodtak, hogy Alberich ellopta az aranyukat, és most Wotan segítségét kérik.

Loge megpróbálja a “pénz a hatalommal szemben” szakmát játékba hozni. Loge egy félisten. Lehet, hogy az istenek között mozog, de ő csak félisten. Ezt úgy is lehet értelmezni, hogy csak megtűrik, mert készséges szolgájuk. Ezt a tézist Wagner zenéje is alátámaszthatja. Loge motívuma mélységesen zeneietlen, giccses és unszimpatikus. Zeneileg és lélektanilag is az Alberichhez, Mime-hez és Hagenhez hasonló emberek közé tartozik.

Zenei idézet: Loge motívuma

 

Szinopszis: Amikor Lodge beszámol a kovácsolt gyűrű varázslatáról, és Wotan felajánlja, hogy elragadja Alberichtől, hogy megvédje őket a hatalomra való igényétől, mindenki magának akarja a gyűrűt. Fafner és Fasolt a kapzsiságtól megragadva megragadják Freiát, és zálogba veszik. Bejelentik, hogy Freiát csak akkor engedik el, ha Wotan átadja nekik a gyűrűt.

 

Szinopszis: Loge kigúnyolja az isteneket, akiket megbénít a félelem, hogy elveszítik örök fiatalságukat, mivel nem ehetnek többé almát Freia almáiból, amit Loge maga sosem élvezhetett. Az öregedés máris elragadja az isteneket, és Wotannak Loge-val együtt kell elindulnia Alberich alvilágába, hogy elrabolják tőle a gyűrűt.

 

Elérkezés a Nibelungok birodalmába

Szinopszis: Alberich birodalmában. Mime bátyjának, Mime-nek unszolásból varázssisakot kell kovácsolnia Alberich számára, amely láthatatlanná teszi viselőjét, és a gyűrűvel együtt hatalmat ad a nibelungok felett.

A jelenet megváltozik, a fény elsötétül, és a zene zökkenőmentesen átmegy a nibelungok birodalmába. A nibelungok törpéi egyszerű lakásokban élnek a föld alatt, ahol a föld érceit bányásszák fáradságos munkával.

Zenei idézet: Nibelung-motívum

 

Itt a jelenet, amikor Wotan belép a Nibelungok birodalmába.

Nibelheim hier

 

Mime és a varázssisak

Szinopszis: Loge és Wotan találkoznak a kimerült Mime-mal, és megtudják tőle a sisak varázserejét, amelyet Mime-nak kellett Alberich számára kovácsolnia. A gyűrű erejével Alberich leigázta a nibelungok szorgalmas népét. Alberich megjelenik. Büszke az aranyra, rámutat, hogy a nibelungok kemény munkával halmozzák fel neki nap mint nap. Tudja, hogy Wotan és az istenek megvetik őt, és bejelenti, hogy hatalmát arra fogja használni, hogy a világot uralma alá vonja. Senki sem győzheti le, és senki sem lophatja el tőle a gyűrűt, mert a Tarnhelm segítségével el tud tűnni vagy át tudja változtatni magát.

Alberich túljár az eszén

Szinopszis: Hízelgő Loge megkéri, hogy mutassa meg neki, hogyan tud átváltozni. Büszkén Alberich sárkánnyá változik. Most Loge ravaszul megkérdezi tőle, hogy át tud-e változni valami kicsivé. Amikor Alberich varangysá változik, Wotan megragadja, és Alberich túljár az eszén.

 

Az Alberich átkával a szerencsétlenség kerekedik

Szinopszis: Lodge és Wotan egy hegyre viszik Alberichet, és Wotan azt követeli, hogy Alberich adja át az aranyat. Az a terve, hogy az aranyat Freiára cseréli, a varázssisakot és a gyűrűt pedig megtartja magának. Amikor elragadja Alberichtől a gyűrűt, minden erejét elveszi a Nibelungtól. A törpe megátkozza a gyűrűt, hogy balszerencsét hozzon a tulajdonosára.

Wotan úgy véli, hogy most már biztonságban van a veszélytől. Több legyet üthet egy csapásra. Sikerült megtörnie Alberich hatalmát, megszerezte az aranyat, hogy kifizesse az óriásokat, és birtokában van a gyűrű, ami a hatalmat adja neki. Nem veszi komolyan az átkot, amit Alberich szór:

“Wer ihn besitzt, den sehre die Sorge, und wer ihn nicht hat, den nage der Neid”.

“Aki birtokolja, azt felemészti a gond, és akinek valaha is van, azt nem rágja az irigység.”

.
Az átok motívum a zenekarban hallható:

Zenei idézet: átok motívum

 

Szinopszis: Freia a hegyre vezeti az istennőket és isteneket, Fafnert, Fasolt és a Rajnai lányokat. Wotan büszkén mutatja nekik a zsákmányolt kincset. Fasolt ragaszkodik hozzá, hogy az aranyat elég magasra halmozzák, hogy ne lehessen látni, és ragaszkodnak hozzá, hogy Wotan adja nekik a sisakot és a gyűrűt. Wotan azonban visszautasítja.

 

Wotant megfertőzte az átok

Szinopszis: Megjelenik egy titokzatos, kék fénybe burkolózó, fátyolos nő. A nő felszólítja Wotant, hogy engedje el a gyűrűt, mert Alberich átka rajta van. A nő feltárja magát, mint Erda, a világ mindentudó anyja. Az istenek arra biztatják Wotant, hogy kövesse a tanácsát. Wotan ismeri Erda bölcsességét, és beleegyezik. Átadja a gyűrűt Fasoltnak, és Freia kiszabadul. Anélkül, hogy tudná, Wotan a gyűrű megérintésével megfertőződött az átok mérgével.

Amikor Erda megjelenik, a zene karaktere megváltozik. Megszólal egy misztikus motívum, az úgynevezett Erda-motívum. Ez rokon a természeti motívummal (amelyet az előjátékban hallottunk), de kimért tempóban és mollban szólal meg.

Zenei idézet: Erda-motívum

 

Amikor Erda eltűnik, Wotan rájön, hogy később meg kell látogatnia. Felhívja őt, miután “meg kell ragadnom téged, és mindent meg kell tanulnom” (“Dich muss ich fassen, alles erfahren”). Vele együtt fogja aztán a valkűröket, köztük a legcsodálatosabbat: Brünnhildét, apává avatni.

Jean Madeirát halljuk Edda szerepében, sok drámaisággal és vibratóval énekelve.

Weiche Wotan Weiche Weiche – Madeira

A gyűrű átka megtalálja első áldozatát

Szinopszis: Fafner és Fasolt összevesznek a zsákmány megosztásakor. Fafner egy kalapáccsal erőszakosan megöli a testvérét. Az átok követelte első áldozatát.

 

Megjelenik a Walhalla

Szinopszis: Donner tisztító zivatart kelt, a köd feloszlik, és először látják a várat.

Donner ujjongó motívumát halljuk, amely hatalmas erővel csendül fel a fúvós hangszerekben.

Zenei idézet: Donner (Mennydörgés) motívum

 

Ismét felhangzik a Valhalla-motívum, ezúttal sugárzó ragyogásban. Eberhard Wagnert halljuk Wotan szerepében Georg Solti sokat dicsért Ringjéből.

Schwüles Gedünst schwebt in der Luft

 

Szinopszis: Froh hagyja, hogy egy szivárvány keletkezzen, ami útként szolgál nekik a kastélyhoz.

A szivárvány motívumot halljuk a zenekarban.

Zenei idézet: szivárvány motívum

 

Szinopszis: Egy nagy gondolattól vezérelve Wotan a vár ellen emeli kardját. Nem a gyűrűt adja vissza, hanem egy szerződésektől mentes hőst.

Ismét felhangzik a lándzsamotívum, amely a Valkűrben kapja majd a legnagyobb jelentőséget.

Szinopszis: A várhoz közeledve Wotan kézen fogja Fricka kezét, és új otthonát Valhallának kereszteli.

1958-ban a DECCA úgy döntött, hogy Solti György közreműködésével elkészíti a Gyűrű teljes felvételét. A visszhang elsöprő volt, és a felvétel a lemeztörténet egyik legkelendőbb felvétele lett.

George London, a felvétel Wotanjának sugárzó basszusát hallgatjuk.

Abendlich strahlt der Sonne Auge – London

 

A Rajnai lányok gyászolják az elveszett aranyat

Szinopszis:Loge üres kézzel távozott. Csak gúnyt és gúnyt érez az istenek iránt, akiknek uralma csak a rabláson és az erőszakon alapul. Messziről hallani a Rajnaiak siránkozását az elveszett arany miatt. Az istenek gúnyolódnak rajtuk, és ünnepélyesen és bolondosan lépnek be új otthonukba.

Halljuk a Rajnai leányok felhangzó motívumát, amely a Gyűrű előestéjét zárja, immár szomorú mollban.

Rheingold! Rheingold! Reines Gold

 

 

 

 

BETWEEN A RAJNA KINCSE AND A WALKÜR

[/av_heading]

Szinopszis: Fafner visszavonult egy barlangba. Hogy senki ne vehesse el tőle a gyűrűt, a varázssisak segítségével sárkánnyá változott. Hogy sorsáról többet megtudjon Erdától, Wotan leereszkedik hozzá a világ méhébe. A nő szégyenletes véget jósol neki. Hogy megmeneküljön ettől a sorstól, szerelmi varázslattal legyőzi Erdát, és megnemesítik a valkűr Brünnhildét. Ő segít neki kivédeni Alberich támadását az istenek birodalma ellen. Wotan attól tart, hogy Alberich elrabolja Fafnertől a gyűrűt. Ő maga megtiltja, hogy megfossza Fafnert jogos jutalmától. Ezért olyan hőst akar nemzeni, aki szerződésektől mentesen elragadja Fafnertől a gyűrűt. halandó nővel nemzi a testvérpárt, Siegmundot és Sieglinde-et. Velük él, mígnem egy nap holtan találja feleségét a házban, Sieglinde pedig nyomtalanul eltűnt.

 

 

 

A VALKYRIE

[/av_heading]

 

A Die Walkür nyitánya

A Die Walküren első felvonása a valaha írt egyik legnagyobb zenés színházi darab. Intenzív és érzelmes zene, izgalmas jelenetekkel, nagyszerű zenekari és énekesi részekkel. Kezdetnek hallgassuk meg az ouverture-t.

Szinopszis: Siegmund, sebesülten és véresen, kétségbeesetten keres menedéket a viharos éjszakában.

Wagner a prelűdöt Mathilde Wesendoncknak ajánlotta. Az autográfba bejegyezte: “G.S.M. – Áldott legyen Mathilde (Gesegnet Sei Mathilde)”. Wesendonck volt a zürichi évek Izoldája. Erről a híres kapcsolatról bővebben a Siegfried című operához készült Operaportréban olvashat.

Wagner zenéje gyorsan feszült, drámai hangulatba vezeti az operaház nézőit. Hallgasson meg két nagyszerű interpretációt Erich Leinsdorf és Wilhelm Furtwängler közreműködésével.

Ouvertüre (1) – Leinsdorf / LSO

 

Siegmund érkezik és Hunding háza

Szinopszis: Siegmund elérte a védőhelyet és találkozik Sieglindével.

A zene hirtelen csendesebbé és líraibbá válik. Már sok csodálatos vezérmotívumot hallunk a zenekarban, mint például a testvéri szerelmi motívumot.

Rövid részlet “Testvéri szerelmi motívum”

]

 

Wes Herd dies auch sei – Lehmann / Melchior/ Walter

 

 

Lotte Lehmann – az érzéki szépség hangja

Szinopszis: Hunding hazajön, és hallani akarja Siegmund történetét.

Hunding belépésével a varázslatos hangulat elsöpör. Széles staccati-val megszólal a Hunding-motívum.

Zenei idézet: “HunDing-motívum”

]

Szinopszis: Siegmund elmeséli, hogy egy nap, amikor hazatért, az édesanyját megölve találta, az otthonát felgyújtották, és az ikertestvére eltűnt. Később megtudta, hogy a húgát olyan házasságba kényszerítették, amit nem akart. Siegmund megpróbálta megvédeni őt. Most Hunding régi ellenségként ismeri fel Siegmundot. Hagyományosan megadja Siegmundnak a jogot, hogy éjszakára maradjon, de másnap reggelre párbajra hívja ki. Sieglinde altatót ad Hundingnak, és megmutatja Siegmundnak a fába tűzött kardot. Wotan belenyomta, és kijelentette, hogy azé lesz, aki elég erős ahhoz, hogy kihúzza.

Ebben a Walküren-portréban nagyszerű Wagner-hősnőket hallhatsz különböző korokból. Sok szakértő szerint talán Lotte Lehmann volt a legnagyobb. Maria Callashoz hasonlóan technikailag nem volt a legjobb énekesnő, de érzéki szépségű hangját nagyszerű kifejezéssel ötvözte. “Hasonlóan árnyalt, finom éneklésű (Sieglinde) soha nem létezett ” (Fischer, Nagy hangok). Alkosson saját véleményt, és hallgassa meg a “Der Männer Sippe” hangpéldáját!

 

Der Männer Sippe (1) – Lehmann / Melchior / Walter

 

Wagner híres tenor áriája – “Winterstürme wichen dem Wonnemond” (A téli vihar utat tör a holdnak)

Szinopszis: Siegmund és Sieglinde rájönnek, hogy testvérek.

 

Franz Völker – az első német Heldentenor

A következőkben Franz Völker-t hallhatjuk, aki a század egyik legnagyobb Lohengrin és Siegmund énekese volt. Franz Völker (1899-1965) a heldentenor hangerejét ötvözte a lírai énekkultúrával. Életrajza szorosan kapcsolódik a Harmadik Birodalom felemelkedéséhez. Életrajza ezekben az években ambivalens volt Egyrészt az északi hős prototípusának tűnt, ami nagyszerű hangjával együtt a közönség kedvencévé tette. Hitler kedvenc tenoristája volt az 1933-1940-es években, amikor a Führer minden évben Bayreuthba látogatott, és élvezte a védelmét. Erre szüksége is volt, mert magánélete jelentős támadási lehetőségeket kínált. Egy zsidó származású nővel kötött házasságot. Őt a náci időszak végéig védelmezte, és a nő túlélte a náci éveket. Ez elég lett volna a fellépési tilalomhoz, de Völker 1938-ban homoszexuális cselekményekért is elítélték, ami a Harmadik Birodalomban bűncselekménynek számított. Hitler személyes védelme megvédte őt a fellépési tilalomtól.

 

Winterstürme wichen dem Wonnemond – Völker

 

Szinopszis: Wotan belenyomta a kardot a fába és kijelentette, hogy azé lesz, aki elég erős ahhoz, hogy kihúzza. Siegmundnak sikerül, és a kardot Nothungnak nevezi. Ezt a nagyon drámai részletet egy remekül megfilmesített operaházi előadásban lehet hallani.

Siegmund heiss ich, Siegmund bin ich – Kaufmann

 

Szinopszis: Siegmundnak sikerült kihúznia a kardot. Összefognak, és gyermeket nemzenek, akit később a Wälse családból Siegfriednek neveznek el. (Wälsenblut).

 

Lauritz Melchior – minden idők legnagyobb Wagner-tenorja

Van egy énekes, aki minden más tenort felülmúl Siegmund férfi főszerepében: Lauritz Melchior (1899-1973). Ha még soha nem hallottad őt, szerezz akusztikus benyomást a hangjáról a Wälse című darabbal, a felvételtörténetben híres dokumentummal, ahol gyakrabban énekel Wälse hívásokat 15 vagy több másodperces hanghosszal! Sok szakértő szerint “Soha nem volt még ilyen erőteljes, sötét tónusú, ugyanakkor ennyire ragyogó tenorhang, és a mai napig nem talált utódot” (Scott).

Wääääääääälse! – Melchior

 

“Soha nem volt még ilyen erőteljes tenorhang, sötét tónusú és ugyanakkor ilyen ragyogó, és a mai napig nem talált utódot” (Scott). Hallgassa meg Lauritz Melchiort a kardjelenetben :

Deines Auges Glut…Nothung – Melchior / Lehmann

 

Botrány

A két testvér Siegfried nemzésének jelenete megdöbbentő volt az operaház akkori látogatói számára. Wagner ebben az operában két tabut is felrúgott: a vérfertőzést és a házasságtörést. Számára nem az aktus vagy a botránykeltés volt a főszerep. Számára az számított, hogy Siegfrieddel egy “vérbeli” hős jön létre.

 

Birgit Nilsson – egy igazi wagneri drámai szoprán

Szinopszis: Az istenek birodalmában: Wotan megparancsolta Brünnhildének, egyik lányának, a valkűröknek, hogy védje meg Siegmundot, mert Siegmundot szánta a Nibelungok gyűrűjének meghódítására. Felesége, Fricka azonban arra kéri Wotant, hogy támogassa Hundingot, mert Wotan egy másik nőtől fogantatta Siegmundot. Mélységesen elszomorodva megparancsolja Brünnhildének, hogy a párbajban Hundingnak adja a győzelmet.

Nem akarom elsikkasztani a híres Birgit Nilssont Sieglinde szerepében. Birgit Nilsson tehetséges Wagner-énekesnő volt, és híres volt a “hangi erejéről”. Ő volt a háború utáni korszak meghatározó wagneri “drámai szoprán“, tehát Kirsten Flagstadt utódja (róla bővebben lentebb olvashatsz), még ha Kirsten Flagstadtot kicsit magasabbra is kell értékelni. Hallgasd meg a Nilsson “Nun zäume dein Ross, reisige Maid” című számát.

Nun zäume dein Ross, reisige Maid – London / Nilsson / Leinsdorf

Brünnhilde és Siegmund duettje

Szinopszis: Siegmund és Sieglinde menekülésben vannak. Brünnhilde bejelenti Siegmundnak, hogy nem fogja túlélni a Hundinggal vívott harcot. Jutalmul a halála esetén azt ígéri neki, hogy Walhallba költözik apjához, Wotanhoz és testvéreihez, a valkűrökhöz. Amikor azonban Siegmund megtudja, hogy Sieglinde nem lesz vele, és tovább kell élnie, kertelés nélkül elmagyarázza, hogy ebben az esetben nem is arra gondol, hogy Brünnhildét követi a Walhallába, hanem inkább a pokolba megy, sőt, ha kell, inkább maga akarja megölni szeretett Sieglinde-jét, minthogy elváljon tőle.

Egyébként ez a név a “Wal” (ófelnémet a háború) és a “Kür” (szabad választás) szavakból származik, azok, akik a hadművészetet választják sorsuknak, és Walhallban élnek.

Sieh auf mich – Nilsson / King

 

Szinopszis: Brünnhilde nem engedelmeskedik Wotannak, és megígéri, hogy segít Siegmundnak a csatában. Wotannak el kell pusztítania Siegmund kardját a csatában, Hunding pedig leszúrja Siegmundot.

 

 

A Vakyiriék és Kirsten Flagstadt lovaglása

Szinopszis: Brünnhilde és Sieglinde Walhallba menekültek, hogy segítséget keressenek Brünnhilde testvérénél, a Valkűröknél.

A valkűrök neve egyébként a “Wal” (ófelnémet a háború) és a “Kür” (szabad választás) szavakból származik, azok, akik a háború művészetét választották sorsuknak, és Walhallban élnek.

A Walkürök lovaglásában (“Hojotohe”) Kirsten Flagstadtot egy abszolút látásra és hallgatásra érdemes filmfelvételen éled át.

Az első felvonásban Lotte Lehmannal Sieglinde szerepében találkozhattál. Ebben a második részben több legendás Wagner-hősnőt hallhatsz, akiket gyakran neveznek Hochdramatische“-nek, a rendkívül drámai Fach szopránjának. Kirsten Flagstadt híres Wagner-énekesnő volt. Hangja telt és erős, ugyanakkor hajlékony és ragyogó volt. “Igaz, hogy 1935-ös Met-beli bemutatkozásának karmestere ámulva ejtette le a pálcáját, és a Siegmund énekese az Amerikában teljesen ismeretlen oslói énekesnő első hangjai után elhibázta a jelszót. New York már az évtizedekkel korábban is megtapasztalta a legjelentősebb Wagner-interpretátort, de Kirsten Flagstadt új mércét állított fel a maga és a Wagner-repertoár népszerűségének, úgyhogy voltak kritikusok, akik az amerikai Wagner-ápolást “Kirsten előtti és utáni” korszakra osztották (Fischer, Grosse Stimmen).

Hojotohe (1) – Flagstadt

 

Itt a Ryde a Valkűrök:

Ritt der Walküren – Leinsdorf

 

 

Wotan büntetése Brünnhilde ellen

Szinopszis: Brünnhilde nem engedelmeskedett Wotan parancsának, és aláveti magát Wotan büntetésének. Elveszíti isteni rangját és elaltatják. Hogy csak egy hős kaphassa vissza, Wotan elfogadja, hogy Loge tüzet rak az alvóhely köré, amit csak egy hős tud áttörni.

A Valkűr nagy fináléja

Szinopszis: Wotan mélyen meghatódva búcsúzik kedvenc lányától.

A “Die Walküren”-ben található az operatörténet egyik nagy zárójelenete is (“Leb wohl du kühnes herrliches Kind”). Hallgassuk meg, ahogy Wotan gyengéd meghatottsággal búcsúzik Brünnhildétől, és ahogy a zene eksztatikus befejezésben oldódik fel. Libabőr garantált a felvételen George Londonnal a nagy Erich Leinsdorf vezényletével.

Többek között pompás vezérmotívumokat hallunk benne. Az “Aki fél a lándzsám hegyétől, soha nem megy át a tűzön” szavakra a Siegfried-téma prófétai módon hangzik fel a rézfúvósok által (ez a “Leb wohl du kühnes herrliches Kind” hosszabb példában 2:18-nál jelenik meg, majd 9:18-tól a csellók és a basszusok hosszú időn át természetfeletti módon idézik).

 

Rövid idézet a Siegfried-motívumból

 

a második Wotan atyai szerelmi motívuma Brünnhilde iránt (a hosszabb részletben 2:55).

Rövid idézet a Wotan szerelmi motívumából

 

Leb wohl du kühnes herrliches Kind – London / Leinsdorf

 

 

SIEGFRIED

[/av_heading]

 

Mime-nek szüksége van a kardra, de nem tudja maga kovácsolni

Szinopszis: Mime a barlangja és kovácsolja a kardot Siegfriednek. Sok évvel ezelőtt nevelt fiaként fogadta be Siegfriedet, akinek most segítenie kell neki elrabolni a gyűrűt Fafnertől. A varázssisak segítségével a gyűrű őrzője sárkánnyá változott, akit csak egy hős tud legyőzni.

Két fakó, csökkentett szeptimet alkotó akkord vezeti be az előjátékot. Valószínűleg Mime kétségbeesését szimbolizálják, amiért képtelen a kardot kovácsolni. A Nibelung-motívum a kalapáló f hangokkal.

Zenei idézet: Nibelung-motívum

]

 

Vorspiel – Solti

 

Szinopszis: Mime frusztrált. Kardjai nem tudnak ellenállni a brutális és együgyű Siegfried erejének. Az egyetlen kard, amely ellen tudna állni az erejének, az Nothung lenne. De az darabokra törve fekszik egy rongyban. Ha össze tudná kovácsolni, ott lenne a gyűrűnél! Újra megpróbálja. Siegfried belép és megvizsgálja a kardot. Egy csapásra elpusztítja, és megátkozza Mime-ot, amiért az egy bunkó.

 

Mime szerepe

Szinopszis: Siegfried megveti a törpét, aki még mindig idegen számára. Az egyetlen dolog, amit Mime még megtehet érte, hogy elmagyarázza neki, ki az anyja. Amikor Mime azt állítja, hogy ő egyszerre anya és apa, Siegfried erőszakkal fenyegetőzik.

Mime neve leíró jellegű, valami olyasmit jelent, hogy “színlel”. Wagner nem tekinti Mime-ot alkotó szellemnek (igazi művésznek), még a varázssisak is csak Alberich felügyelete alatt jöhetett létre. Nincs meg benne az istenek nagysága, és önző ember. A nyitó elbeszélésben a basszusokban halljuk unszimpatikus és esetlen Obstinato motívumát, beszédéneke is természetellenes. A produkciókban a mimikát gyakran zsidó karikatúraként ábrázolják. Wagner levelezésében vagy nyilatkozataiban azonban nincs ennek megfelelő alátámasztása, kivéve egy passzust, ahol Wagner utal egy zsidó művészre, aki a mimika szerepét játszotta. A pantomim jellemzői tehát valószínűleg inkább egyetemes emberi tulajdonságokat, mintsem bármilyen faji témát jelölnek.

Zenei idézet: Mime motívum

]

 

Als zullendes Kind zog ich Dich auf – Svanholm

 

Szinopszis: Most Mime egy Sieglinde nevű asszony történetét meséli el, akit egyedül talált az erdőben egy kisgyermekkel. Magához vette, de a nő nem sokkal később meghalt. Siegfried apját nem ismerte, megölték, és csak a kardjának törmelékét kapta tőle.

 

 

Wolfang Windgassen – a Siegfried húsz év alatt

Szinopszis: Amikor Siegfried meglátja a kard darabjait, kényszeríti Mimét, hogy kovácsoljon belőlük egy új kardot, és elhagyja a barlangot. Mime azonban tanácstalan, sokszor próbálta már visszakovácsolni a kardot.

Ezen a felvételen Wolfgang Windgassen tenoristát hallhatjuk. Ő volt a kedvenc Siegfried 1950 és 1970 között, a Ring-ciklus nagy felvételeinek idején. Ő váltotta Max Lorenzet Bayreuthban, ahol Wieland Wagner a náci évek után generációváltást akart keresztülvinni. Így ő volt a különböző Ring-ciklusok Siegfriedje, mint például a híres Solti-felvétel vagy Wieland Wagner Karl Böhmmel készített Ring Inzenierung című felvétele. Színészi játéka nagyszerű lehetett, sajnos nagyon kevés filmes dokumentum van róla.

Und diese Stücke sollst Du mir schmieden … Aus dem Wald fort in die Weg ziehn – Windgassen

 

Szinopszis: Ebben a pillanatban egy ismeretlen vándor lép be. Ez Wotan, aki titokban követi Siegfried haladását, és megpróbálja biztosítani a hatalmát Siegfried révén. Azt mondja Mimének, hogy annak kell kovácsolnia a kardot, aki sohasem tanult meg félni, és Mimének az ő keze által kell meghalnia. A kandalló parazsa titokzatos módon meggyullad.

 

Siegfried kovácsolja a kardot

Szinopszis: Most Siegfried belép, Wotan pedig észrevétlenül elhagyja a barlangot. Siegfried dühöng, amikor nem látja Mimét az üllő mögött. Mime elmeséli a vándor jóslatát. Hogy megmentse a fejét, azt tanácsolja neki, hogy tanuljon meg félni a Fafner sárkánnyal való küzdelemmel. Siegfried rájön, hogy szüksége van a kardra, hogy túlélje a sárkány elleni harcot. Amikor Mime ismét nem kovácsolja meg a kardot, Siegfried rájön, hogy ő maga az, aki soha nem tanult meg félni, és magának kell megkovácsolnia a kardot. Darabokra szaggatja a kardot, és újrakovácsolja. Mime lenyűgözve figyeli, ahogy a tudatlan ember a parázsban újraalkotja a kardot.

Amikor Siegfried maga veszi át a munkát, a zene nagyon mozgalmassá válik, és szemléletesen írja le Siegfried tevékenységét. Ahhoz, hogy valami újat alkosson, Siegfriednek el kell hagynia a kovácsmesterség minden konvencióját. A pantomim csodálkozik a tudatlanok munkáján, és hamarosan meghalljuk a kard motívumát:

Zenei idézet: kard motívum

]

 

Her mit den Stücken – Windgassen

 

Lauritz Melchior – a nagy dán

Szinopszis: Siegfried megkérdezi Mimét a kard nevéről. Nothungnak hívták, és így is fogják hívni. Most Mime is úgy dönt, hogy visszaél Siegfrieddel a saját céljaira. Azt tervezi, hogy elkábítja Siegfriedet egy mérgező bájitallal, aki a sárkánnyal való harc után elfárad, majd megöli és elveszi a gyűrűt.

Ebben a jelenetben halljuk Lauritz Melchiort. Ő ezt a tenor számára igen igényes felvonást nagy intenzitással és hangerővel énekli. Játékos beceneve “a két lábon járó kanapé” volt, nem volt született színész. Cosima Wagner nagyra becsülte, és “a nagy dánnak” nevezte. Valószínűleg ő volt a felvételtörténet legzseniálisabb Siegfriedje.

Nothung! Nothung! Neidliches Schwert – Melchior

]

Szinopszis: Míg Siegfried diadalmasan befejezi a kard kovácsolását, Mime elkészíti a mérgező főzetet, amely biztosítja számára a gyűrűt és ezzel a világuralmat. Amikor a kard elkészül, a fegyver olyan erős, hogy Siegfried képes vele az üllőt is kettéhasítani.


Mime-hoz hasonlóan Siegfried is a Nibelung-motívum ritmusára kalapálja a kardot. Kettőjük diadalmasan énekel egy duettben, amelynek hangjai – Wagner későbbi stílusára nem jellemző módon – a végén diadalmasan egyesülnek.

Hoho! Hohei! Hahei! – Melchior / Reiss

 

Szinopszis: Az éjszakai erdőben.

 

Wotan és Alberich találkozása

Szinopszis: Alberich a barlang, Fafner hálóhelye előtt várakozik. A gyűrű elérhetetlenül hever számára Fafnerrel, aki a varázssisak segítségével sárkánnyá változott és legyőzhetetlennek hiszi magát. Alberich már régóta vár a lehetőségre, hogy visszaszerezze a gyűrűt. Felismer egy árnyékot. Egy vándor az, akiben Alberich felismeri régi ellenfelét, Wotant.

 

Szinopszis: Alberich azt gyanítja, hogy Wotan másodszor is el akarja lopni tőle a gyűrűt, de Wotan azt állítja, hogy csak ártatlan szemlélőként járt erre. Figyelmezteti Alberichet, hogy Mime úton van Fafnerhez Siegfrieddel, és hogy a bátyja az egyetlen riválisa a gyűrűért, mert Siegfried maga nem ismeri a gyűrű varázserejét. Azt tanácsolja Alberichnek, hogy figyelmeztesse Fafnert, hogy cserébe megkapja a gyűrűt. Wotan hívja a sárkányt, és Alberich felajánlja a sárkányt, hogy elhárítsa a katasztrófát. Fafnert azonban ez nem érdekli, és visszautasítja őket. Csalódottan Alberich visszatér a barlangba, Wotan pedig gúnyos szavakkal távozik. Most Siegfried és Mime érik el a helyet. Mime figyelmezteti őt a mérgező köpésre és a halálos csapásra a farkával. Siegfried kételkedik, hogy itt megtanulhat-e félni, és azt tervezi, hogy a kardot a sárkány szívébe döfi.

 

Siegfried – Wagner önéletrajzi vonásai

Szinopszis: A sárkányra várva Siegfried elgondolkodik azon, hogyan nézhetett ki az apja és az anyja.

Ezután egy olyan rész következik (ami egészen a Fafnerrel való harcig ér), ami egy új Siegfriedet mutat nekünk. Ha eddig goromba és meggondolatlan ifjú volt, most megmutatja sebezhető oldalát, amikor a szüleire gondol, akiket soha nem ismerhetett meg.

Kétségtelen, hogy Wagner egy lelki társat teremtett Siegfrieddel. Azt a forradalmár embert (=művészt) látta benne, aki Wagner is volt, és aki egy olyan társadalom miatt bukott meg, amely még nem állt készen az újra. És most elérkeztünk a szakasz tulajdonképpeni témájához: Wagner sem találkozhatott soha biológiai apjával, aki 6 hónappal Wagner születése után tífuszban meghalt. Nem véletlen, hogy Wagner operáinak oly sok szereplője soha nem ismerte az apját. A walkür Siegmundon kívül a Parsifal és a Trisztán is közéjük sorolható. Wagner így tudta olyan csodálatosan és érzékenyen megzenésíteni Siegfried érzelmeit a Waldweben (hangdokumentum alább).

Aber wie sah meine Mutter wohl aus – Kollo

]

Szinopszis: Hallja a madarak fütyülését, és megpróbálja utánozni a hangokat egy nádszállal. A hangok nem akarnak sikerülni, ezért megpróbálkozik a kürtjével.

Siegfried, tele anyja utáni vágyakozással, a természetben keresi belső békéjét.

A kürtön Siegfried két fontos vezérmotívumát halljuk. Az első lírai.

Zenei idézet: kürtmotívum

A második hősies.

Zenei idézet: Siegfried-motívumWagner maximális kontrasztot ér el ezzel a darabbal. Míg korábban az egész felvonást a nehéz hangszínek és basszusok uralták, addig ebben a részben a magas hangok és a világos színek dominálnak.

Ezen a felvételen Joan Sutherlandet hallhatjuk, aki fiatalon Solti gyűrűjében erdei madárként énekelt együtt.

Meine Mutter ein Menschenweib! Du holdes Vöglein! – Windgassen / Sutherland


A híres “Waldweben” erdő zúgása

Ez a darab zenekari darabként is ismertté vált erdőszövés /Waldweben/ néven.

Erdők szövése – Levine

 

Az arany tulajdonosa szörnyeteggé változik

Szinopszis: Fafnert hangok ébresztik fel. Siegfried megszólítja, és félelmet akar tanulni tőle. A sárkány meg akarja enni Siegfriedet, és Siegfried egyenesen a szívébe löki Nothungot.

Az, hogy az óriás Fafner sárkánnyá változott, nem véletlen. Wagner ezzel azt akarja megmutatni, hogy aki az aranyat birtokolja, az szörnyeteggé változik. Zeneileg a motívum így néz ki.

Zenei idézet: Sárkány-motívum

 

Szinopszis: Halálakor a sárkány visszaváltozik az óriás Fafnerré, aki figyelmezteti őt a Nibelungok hordájának szerencsétlenségére.

 

A sárkány vére

Szinopszis: A forró vér megperzselte Siegfried kezét.

Wagner itt lemond a forgatókönyvében egy fontos esemény kifejezett színreviteléről. Siegfried megfürdik a sárkány vérében, amitől legyőzhetetlenné válik. Csak egy lehulló falevél akadályozza meg, hogy a vér hozzáférjen a hátának egy darabjához, ami az “istenek alkonyában” az életébe kerül.

Szinopszis: Amint a szájával lehűti a kezét, és érintkezik a sárkány vérével, hirtelen képes megérteni a madárhangokat. Egy madár, aki Wotan szájhőse, azt tanácsolja neki, hogy vegye el a gyűrűt és a varázssisakot. Siegfried a barlangba megy értük.

Wagner ugyanezt a dallamot, amely korábban madárhangként volt hallható egy hangszerről, most egy szoprán énekli.

Zur Kunde taugt kein Toter – Windgassen

]

Szinopszis: Alberich felbukkan és belebotlik Mime-ba. Ők ketten összevesznek a zsákmányon. Amikor Siegfried megjelenik, Alberich eltűnik. Közben Wotan is megérkezett, és egy rejtekhelyről figyeli a jelenetet. Siegfried az erdei madártól értesült Mime gonosz szándékáról. Amikor Mime felajánlja neki a bájitalt, Siegfried megérti a tervét, és kardjával megöli Mime-ot. Siegfried most magányérzetet érez, és megkéri a madarat, hogy beszéljen vele. A madár mesél neki egy gyönyörű nőről, aki egy sziklán alszik, és a tűz védi. Csak az mentheti meg, aki nem ismeri a félelmet. Siegfried ujjongva felismeri, hogy ő lesz a megmentő, és követi a madarat, aki megmutatja neki az utat Brünnhilde felé.

Ahogy az opera bevezetőjében leírták, a második tétel végének megkomponálása és a harmadik tétel kezdetének megkomponálása között 12 év alkotói szünet van. Ekkor Wagner 1869-ben folytatta a munkát.


Wotan kísérteties találkozása Erdával

Szinopszis: Wotan a Valkűr-sziklához vonult, hogy ott kikérdezze Erdát.

Egy viharos éjszakán Wotan misztikus jelenetben lép be a Valkűr-sziklához.

Wache, Wala! – McIntyre / Wenkel

 

Szinopszis: A nő átlát rajta, és nem hajlandó segíteni Wotannak.

Erda Wotannal együtt nemzette a valkűröket. Így Wotan tervének részévé vált, és elvesztette tisztánlátását. A jóslata már csak homályos.

 

Wotan lemond

Szinopszis: De Wotan arra kényszeríti, hogy megjósolja a sorsát. Erda bejelenti, hogy az istenek hatalma hamarosan véget ér, és ezen ő és a Nornok sem tudnak változtatni. Wotan fáradtan úgy dönt, hogy átadja a hatalmat Siegfriednek, és a sziklánál várja őt.

 

 

Wotan találkozik Siegfrieddel

Szinopszis: Az összecsapás Wotan számára szerencsétlenül végződik. Siegfried, tiszteletlenül bánik vele, az idegennel, és Wotan úgy dönt, hogy az útjába áll. Bejelenti, hogy lándzsájával ismét szétzúzza Siegfried kardját, ahogy egykor Nothung kardjával tette. Siegfried felismerni véli a vándorban apja gyilkosát, és kardjával összetöri Wotan lándzsáját. Ezzel Wotan mindent elveszít, és át kell engednie Siegfriedet Brünnhildének.

Ez a jelenet fordulópontot jelent. A lándzsa, amely a szabályokat és a szerződéseket jelképezi, eltörik. Siegfried, az anarchista hős, nem fél még a legfelsőbb hatalomtól sem. Wotan nagy hattyúdalával távozik a színről. A Götterdämmerungban már nem is találkozunk vele, varázslata és hatalma passzé.

Kenntest Du mich kühner Spross – Hotter

A vad séta a tűzön át

Szinopszis: Az út szabad Siegfried számára, aki bátran belép a tűzbe.

Wagner ezt a fontos jelenetet egy gigantikus zenével hagyja befejezni. Miközben Siegfried a tűzben van, a zene eksztázisának közepette többször is felcsendül Siegfried kürtjének hívása.

Mit zerfochntner Waffe wich mir der Feig – Kollo

]

Szinopszis: Siegfried biztonságban eléri a Sziklát, ahol Brünnhilde alszik.

Ez a kép, ahol Brünnhilde a Valkűr-szikla előtt alszik, nagy költészetű kép. A megváltás motívuma már az elején ujjongva felhangzik a zenekarban.

Zenei idézet: lemondás-motívum

Szinopszis: Egy alvó személyt lát teljes páncélzatban. Amikor leveszi a páncélt, életében először egy nőt lát. Most már megtanult félni, és egy mindent elsöprő érzés keríti hatalmába. Bátorságot vesz magához, és megcsókolja a nőt, hogy felébressze.

Das ist kein Mann! Brennender Zauber zückt mein Herz

 

Brünnhilde, a “hochdramatische” (erősen drámai) szoprán szerep

Szinopszis: Brünnhilde felébred és üdvözli a napot. Meglátja ébredőjét, és felismeri benne Siegfriedet, akit egykor védelmezett és mindig is szeretett.

Ez a jelenet az egész gyűrű egyik legnagyszerűbb jelenete! Brünnhilde ébredési motívuma hallatszik. A vonós arpeggiók félreérthetetlenül emlékeztetnek a természet ébredésére a Ring elején, a Rajnai arany előjátékában.

Zenei idézet: Brunhilds ébredés motívuma

 

Ezt a jelenetet 2 változatban halljuk. A Bayreuthi Fesztivál Színház előadásának televíziós felvételével kezdünk.

Heil dir, Sonne! Heil dir, Licht! – Evans

 

Brünnhilde egy rendkívül drámai szopránnak való szerep. A háború után ezt a szerepet 25 éven át 3 énekesnő uralta: Astrid Varnay, Martha Mödl és Birgit Nilsson. Brünnhilde a Ring 4 estéje közül 3-ban szerepel. A Siegfriedben ez a szerep a legmagasabb tessitúrájú és ezért nagyon igényes. Ráadásul egy hatalmas zenekarral szemben kell énekelnie, amely a hatás fokozása érdekében szeret hangosan játszani.

Birgit Nilsson egy vokális csoda volt. “Acélból készült énekhangok”, “trombita” voltak azok az attribútumok, amelyeket gyakran hallottunk, amikor hangjával túlszárnyalta a többi énekest és a zenekart. A Ringhez készült felvételek során állítólag gyakran hangzott el a hangszóróból, hogy “Kérem, lépjen vissza három lépést, Nilsson asszony, amikor magas hangok szólalnak meg”, mert a hanghullámok túlterhelték a mikrofonokat.

Heil dir, Sonne! Heil dir, Licht! – Nilsson

Ewig war ich, ewig bin ich ! – Mindig is voltam, mindig is leszek

Szinopszis: Brünnhilde is örömmel látja lovát, Grane-t. Amikor Siegfried ostromolja, rémülten veszi észre, hogy páncél, kard és sisak nélkül már nem isteni, és így védtelen. Még soha nem merészkedett hozzá férfi. Most már halandó nő, és arra kéri Siegfriedet, hogy őrizze meg szüzességét. Siegfried karjaiban a lányt elönti a szerelem emberi szenvedélye. Siegfried az egyesülést sürgeti, és elszalasztja az utolsó lehetőséget, hogy megismerjék egymást.

Brünnhilde arra kéri Siegfriedet, hogy tartsa meg isteni szüzességét. De Siegfried hevülete ezt nem engedi, és Brünnhildét elragadja. Az opera eksztatikus szerelmi duettel ér véget. C-dúrban, “Sugárzó szerelem! Nevető halál!”. Nem sokkal a vége előtt ismét szünet következik, és a mű egy C-dúr akkorddal zárul.

Ezt a befejezést két változatban halljuk.

A Böhm-féle felvétellel kezdünk. Ez a hatvanas évekből származik, és Wieland Wagner produkcióját dokumentálja.

Ewig war ich, ewig bin ich – Nilsson / Windgassen

 

Lauritz Melchiorral és Florence Eastonnal hallunk egy második felvételt, amelynek eksztázisa kitörő jellegű.

Florence Easton Rosa Ponselle egyik nagy vetélytársa volt a 20-as évek Metjében. Repertoárja gigantikusan széles volt. Hangja teljesen fényes volt.

Ewig war ich, ewig bin ich – Easton / Melchior

 

A jelenetet, amelyben Brünnhilde és Siegfried felfedezik erotikus vonzalmukat, Wagner egy évvel később önálló kompozícióvá fejlesztette. Cosimának ajándékozta 1870 karácsonyán, Tribschenben, a vidéki ház lépcsőházában tartott koncerttel egybekötött születésnapjára. A szűkös hely miatt Wagner kamarazenei műként komponálta. Később egy nagyobb hangszerelésű változatot adtak ki.

Siegfried idill – Celibidache

 

AZ ISTENEK ALKONYA

[/av_heading]

 

 

Az istenek alkonya hatalmas prológussal kezdődik. Ha hozzávesszük az első felvonáshoz, akkor az első felvonás (Aufzug) hatalmas építménye előtt állunk. Ez több mint két órán át tart, ami majdnem a Rajnai Arany hosszának felel meg. A prológot, akárcsak az egész Istenek alkonyát, még erősebben meghatározzák a vezérmotívumok, mint az előző három művet. Alig múlik el egy ütem anélkül, hogy ne hallanánk utalást valamelyik motívumra. Semmi sincs többé jelentés nélkül.

Szinopszis: Három nóniusz tartózkodik a Valkűr-sziklán. A múlt Nornja a kezébe veszi a sors kötelét. Egykor a világ kőrisfájáról lógott, és elmeséli, hogyan vágott le róla Wotan egykor egy lándzsát, amire megalapozta uralkodását. A kőris meghalt rajta. A második Norn elmeséli, hogyan halmozta Wotan a kőris rönkjeit a Valhalla köré. A harmadik megjósolja, hogy a tűzisten Loge meggyújtja a rönköket, és elpusztítja az istenek birodalmát. Amikor a szikla köré tekerik a kötelet, az elszakad. A nornák ismét leereszkednek anyjukhoz, Erdához.

Akárcsak a Rajnavidékeket, a mitológiai “három” szám jellemzi a Nornokat. Az emberiség történelme során újra és újra felbukkannak a sorsdöntő női hármas megjelenések, mint például az erinnák vagy a szirének. Zeneileg a három szerep a szoprán, az alt és a mezzo hangterjedelem között oszlik meg, mint a Rajnai lányok esetében.

Szinopszis: Megkezdődött a hajnal. Brünnhilde és Siegfried kilépnek a barlangból, ahol szerelmes éjszakájukat töltötték. Brünnhilde elbúcsúzik Siegfriedtől, aki új tettekre akar indulni.

A zenekari közjáték a hajnalt ábrázolja. A megváltás motívumát gyengéden idézik:

Zenei idézet: Megváltás motívum

]


Siegfried és Brünnhilde búcsújelenete a Ring egyik csúcspontja. Akkor kezdődik, amikor Brünnhilde felébreszti Siegfriedet, és hősies motívuma a rézfúvósok éljenzésében hangzik fel:

Zenei idézet: Siegfried hősi motívuma

]

 

Az álompár Lauritz Melchior és Kirsten Flagstadt

A 30-as évek álompárjával, a két skandináv Lauritz Melchiorral és Kirsten Flagstadttal halljuk ezt a jelenetet. Ők ketten egyedülállóan volumenes hanggal voltak megáldva, mégis nagyszerű lírai kvalitásokat őriztek meg. Ez a hangkombináció valószínűleg páratlan volt és maradt a Wagner-operák előadásának történetében.

Melchior Cosima Wagner és Siegfried Wagner barátja volt, és a Bayreuthi Ünnepi Játékok 1924-es újranyitásától 1931-ig rendszeresen énekelt Bayreuthban, és kettejük közül ő volt a legkedveltebb tenor.

Kirsten Flagstadt, akit ma is az erősen drámai fachba tartozó Wagner-szerepeivel (Izolda és Brünnhilde) kötnek össze, érdekes módon csak közel 34 évesen énekelte első Wagner-szerepét. Csak egyszer, 1933-ban lépett fel kisebb szerepekben Bayreuthban. 1935-től művészi fókuszában a New York-i Metropolitan Opera állt, ahol Lauritz Melchiorral együtt előadásról előadásra diadalmaskodott.

Zu neuen Taten – Flagstadt / Melchior

 

Az eksztatikus búcsú

Szinopszis: A ketten örök hűséget esküsznek egymásnak …

Wagner eksztatikus búcsút komponált a két szerelmesnek.

O heilige Götter – Melchior / Tauber

Siegfrieds rajnai utazása

Szinopszis: … és Siegfried felmászik egy tutajra, amely felviszi őt a Rajnán.

A közjáték szinte szimfonikus méreteket ölt, és a “Siegfried rajnai utazása” becenevet kapta. Siegfried útját és az átélt csatákat írja le.

Az első felvonás intermezzója (Siegfried rajnai utazása)

]

 

A Gibichung

Szinopszis: A Rajna partján. Gunther, a Gibichungok királya ül a várában. Vele van húga, Gutrune és féltestvérük, Hagen, Alberich fia. Hagen apjától örökölte az istenek iránti gyűlöletet és a gyűrű iránti mohóságot. Hogy megszerezze a gyűrűt, ravaszul azt tanácsolja a királynak, hogy vegye feleségül Brünnhildét, hogy javítson uralkodása megromlott hírnevén. Ehhez azonban szüksége van Siegfriedre, aki az egyetlen, aki elég erős ahhoz, hogy a tűzön keresztül betörjön a lány hálóhelyére. Hogy megnyerje őt magának, Gutrune el kell fogadnia Siegfriedet férjének. Elmondja neki Siegfried származását és gazdagságát, mint a Nibelungok kincsének tulajdonosát. Amikor Gutrune kételkedik abban, hogy el tudja-e nyerni Siegfriedet, Hagen emlékezteti őt a feledés bájitalára. Amint találkozik vele, át kell adnia neki a bájitalt, és ő elfelejti Brünnhildét.

A Gibichungok birodalmában vagyunk. A gyűrűben ők képviselik a normális halandó embereket, akik Hunding kivételével eddig még nem jelentek meg a gyűrűben. Legfőbb képviselőik, Gutrune és Gunther Az istenek alkonyában tragikus figurákká válnak – a becsapott csalók. Végeredményben középszerű lények, szinte antihősök, akikkel nem érez az ember szánalmat. Wagner nekik írta a büszke, de kissé egyszerű “Gibichung-motívumot”.

Zenei idézet: Gibichung motívuma

[/av_image]

 

Hagen, az intrikus

Míg eddig Alberich volt Wotan ellenfele, addig Az istenek alkonyában Hagen játssza Siegfried ellenfelét. Zeneileg Wagner újra és újra tudtunkra adja, hogy Hagen negatív erő. Ebben fontos szerepet játszik a tritonus (egy túlzó kvart, amely a sötétséget és a hátborzongatót szimbolizálja). A gyűrűben a sárkány Fafner is megkapta ezt a hibát. A következő példában a tritont kiemelt helyen halljuk (0:55). Hagen mesél Gunthernek Brünnhildéről, és ő megkérdezi tőle: “Tudna-e ezzel szembenézni a bátorságom?” Itt a zene jelentőségteljesen megszakad, és a tritonus megszólal, mielőtt Hagen először említi Siegfried nevét.

Wen rätst du nun zu frein

]

Hagen Alberich fia. Anyja Grimhild, a Gibichungen családból származó nő, Gunther és Gutrune anyja, aki ebben az operában nem szerepel.

Wotan már a “Valkűrben” megjósolta Hagen megjelenését: “A gyűlölet gyümölcse feleséget szül, a gonoszság gyermeke nő méhében, ez a csoda történt a szeretetlen Niblunggal”.

Szinopszis: Amikor Siegfried a tutajával elhalad a vár mellett, Hagen odaszól neki, és meghívja, hogy csatlakozzon hozzájuk.

 

Siegfried büszkén mesél a gyűrűről

Szinopszis: Amikor Siegfried belép a kastélyba, Gunther üdvözli őt. Siegfried büszkén mutatja Gunthernek varázssisakját és kardját. Elmondja, hogy sikerült elszakítania a gyűrűt a sárkánytól, és hogy az most már Brünnhilde tulajdona.

 

Gutrune elcsábítja Siegfriedet

Szinopszis: Gutrune belép a terembe egy ivókürttel. Siegfried megissza a feledés bájitalát. A hatás beáll, és Siegfried feleségül akarja venni Gutrune-t. Siegfried megkérdezi Gunthert, hogy van-e felesége. Ő azt válaszolja, hogy még egyetlen nő sem illett hozzá. De egy sziklán él egy nő, akit magas tűz véd, és akire vágyik. Az út hozzá lehetetlen, a tűz azonnal megölné. Siegfried felajánlja, hogy segít neki. A varázssisakkal felvehetné Gunther alakját, és megnyerhetné neki Brünnhildét.

 

Gunther és Siegfried vértestvériséget iszik

Szinopszis: Gunther örömmel elfogadja, és mindketten eufórikusan vértestvériséget isznak.

Amikor a kettő vértestvériséget iszik, Gunther Hagen meghívja Hagent, hogy csatlakozzon az eskütételhez. Hagen, az alulmaradt, nem akar inni. Lakonikusan úgy érti, hogy “a vérem megfertőzné az italodat”.

Blühenden Lebens labendes Blut – Frick / Fischer-Dieskau / Windgassen

 

Szinopszis: Hagen elégedett. Terve, hogy visszaszerezze a gyűrűt apjának, Alberichnek, úgy tűnik, sikerülni fog.

 

Brünnhilde megtagadja az isteneket

Szinopszis: Brünnhilde magányosan ül a Valkűrök szikláján, és gyengéd emlékezéssel nézi Siegfried gyűrűjét. Hirtelen mennydörgést hall. Örömmel köszönti Waltraute-ot, a valkűrök nővérét. Brünnhilde Wotan varázslata ellenére is örömmel látja Waltraute-ot. Waltraute sötét hangon mesél a Valhallában uralkodó komor hangulatról. Wotan keserűen tért vissza hosszú vándorútjáról, lándzsája romokban hevert. Az istenek vége közeleg, és az egyetlen megváltás az lesz, ha a gyűrű visszakerül a Rajnai leányokhoz.

Höre mit Sinn, was ich Dir sage – Ludwig

Szinopszis: De Brünnhilde nem hajlandó lemondani Siegfried szerelmének jelképéről, még akkor sem, ha ezzel megpecsételné az istenek sorsát. Kétségbeesetten könyörög a húgának, hogy adja vissza a gyűrűt. De ő már elhatározta magát, és elküldi Waltraute-ot. Hirtelen az ég vörösre változik, és a lány azt hiszi, hogy Siegfried kürtjének hívását hallja. Brünnhilde feléje siet, de rémülten hátrál meg, amikor meglát egy idegent.

 

 

Brünnhilde katasztrófája

Szinopszis: A Gibichungen nevében Siegfried Gunter alakjában követeli a jogot, hogy feleségül vehesse a lányt. Brünnhilde kétségbeesetten próbálja elhárítani, de a férfi brutálisan letépi az ujjáról a gyűrűt, és a sápadt Brünnhildét a barlangba kényszeríti, hogy a házasságot beteljesítse.

 

Szinopszis: A Rajna partján. A holdfényben Hagen alszik a Gibichung-csarnok előtt.

Fakó és nyugtalan zene visz el bennünket Alberich világába.

Prelűd – Janowski

 

A Gibichung egyedülálló tömegjelenete

Szinopszis: Alberich megjelenik az alvó Hagen szeme előtt. Figyelmezteti, hogy nyerje vissza a gyűrűt. Hagen megesküszik rá, és Alberich elhagyja őt. Hamarosan megjelenik Siegfried, és bejelenti, hogy Gunther alakjában jelent meg Brünnhildénél, és a hajnali ködben észrevétlenül át tudott változni Guntherrel. Biztosítja Gutrune-t, hogy nem nyúlt Brünnhilde-hez, és bejelenti Gunther és Brünnhilde közelgő érkezését. Gutrune ujjongva beleegyezik a közelgő esküvőbe. Hagen összehívja Gibichung népét, hogy méltó fogadtatásban részesítsék a királyt és menyasszonyát, és megünnepeljék a közelgő kettős esküvőt. Figyelmezteti a katonákat, hogy segítsenek Gunther menyasszonyának.

Ez a jelenet kísérteties vadsággal teli. Hagen “Hoihoo” esküvői felhívása nem dúrban van, hangja a basszusokkal tritónust alkot. Így kürthangjai, hívásai és a férfikórus szinte brutális hangulatot teremtenek, amit közel 10 percen keresztül korbácsolnak fel. Az alábbi felvételen 1:28-nál hallunk egy olyan szakaszt, ahol tíz különböző hangot lehet egyszerre megszámolni a partitúrában, más szóval: egy teljesen atonális szakasz! Ehhez jönnek még a basszusok zaklatott tremolói. A legnagyobb pátosszal kiáltja a kórus az “Üdvözlégy te és a te menyasszonyod” felkiáltást, az egész gyűrű első kórusjelenetét!

Hoiho! Hoihoo! (grosse Szene mit Hörner und Chor) – Halfvarson

 

 

Szinopszis: Gunthert nagyszerűen fogadják az emberek. Brünnhilde követi őt. Sápadt a megalázottságtól, és lesütött szemmel jár. Gunther büszkén mutatja be menyasszonyát, az istenek lányát.

Ragyogó rövid kórusmű gonosz háttérrel.

Heil dir, Gunther – Karajan

 

Brünnhilde látja Siegfriedet

Szinopszis: Siegfried megjelenik a gyűrűvel az ujján és Gutrúnával a karján. Brünnhilde döbbenten látja meg Siegfriedet. Amikor remegő hangon megszólítja, rájön, hogy Siegfried már nem ismeri őt.

Szinopszis: Amikor észreveszi Siegfried kezén a gyűrűt, amelyet állítólag Gunter ragadott el tőle, borzongva döbben rá a rossz játékra, és rablással vádolja Siegfriedet. Siegfried azt állítja, hogy a sárkánytól ragadta el.

Hagen ügyesen hangszereli Siegfried és Brünnhilde párbeszédét. Őszintén szólítja meg Brünnhildét: “Brünnhilde, vitéz asszony, valóban felismered a gyűrűt?”. Ez a jelenet (az alábbi videón 2:26-tól) hihetetlenül drámaian megkomponált; Hagen szövege szinte teljesen egy hangmagasságban van megírva, és csak a vonósok kísérik, amelyek a nibelungok kalapálását imitálják, és tíz ütem alatt háromszorosára emelik a hangmagasságot.

Einen Ring sah ich an Deiner Hand – Varnay / Windgassen

 

Siegfried hamis tanúzása

Szinopszis: Hagen által felbuzdulva Brünnhilde most csalással vádolja Siegfriedet. Elmondja, hogy a házasságot Siegfrieddel teljesítette be, és ezzel Gunthert a megcsalt férjnek nyilvánítja. Hogy megvédje őt, Siegfried szent kardjával azt állítja, hogy soha nem ért hozzá. Brünnhilde a maga részéről megismétli, hogy a Siegfrieddel kötött házasságot beteljesítette. Most minden szem Siegfriedre szegeződik.

A drámai jelenet történelmi felvételét hallhatják Laurenz Melchiorral és egyik kedvenc színpadi partnerével, Frida Leiderrel.

Heil’ge Götter, himmlischer Lenker – Melchior / Leider

Szinopszis: Vértestvére védelmében Siegfried Hagen lándzsájának hegyére esküszik ártatlanságára, és ezzel hamis esküt tesz, hogy soha nem nyúlt hozzá. Nagy a felfordulás, amikor Brünnhilde a maga részéről esküt tesz, hogy igazat mondott. Siegfried nehezen tudja megnyugtatni Günthert és a vendégeket. Felszólítja őket, hogy kísérjék el a lakomára.

 

Szinopszis: Brünnhilde, Hagen és a mélyen szégyenkező Gunther hátramaradnak. Brünnhilde, a valkűr, tehetetlennek érzi magát, kiszolgáltatva az erőknek.

 

A bosszúhármas

Szinopszis: Hagen felajánlja, hogy bosszút áll, és tudni akarja, hogyan győzheti le Siegfriedet. Brünnhilde elmondja neki, hogy Siegfried legyőzhetetlen a csatában, és csak egy ponton, a hátán sebezhető. Hagen a mély szégyentől megbénult Gunterhez fordul, és azt javasolja neki, hogy ölje meg Siegfriedet. Günther habozik, hogy vértestvére vérét engedje folyni. Amikor Brünnhilde kigúnyolja, és Hagen felajánlja neki a gyűrűt, Gunther beleegyezik, és úgy döntenek, hogy Siegfried halálát vadászbalesetnek álcázzák. Ebben a pillanatban megjelenik a nászmenet. Gunther és Brünnhilde csatlakozik, és megkezdődik az esküvői szertartás.

Ennek a felvonásnak a végén Wagner egy igazi (és felkavaró) Bosszú-triót alkotott, ahogyan azt az olasz operából ismerjük (“So soll es sein”). A közelgő végzetet sejteti ez a trió, hiszen az egyes szereplők mindegyikének más-más szándékai vannak, amit Wagner disszonanciákban gazdag zenével mutat be.

Auf Gunther, edler Gibichung – Nilsson / Frick / Stewart

 

Szinopszis: Egy erdős völgyben, az elhaladó Rajna partján.

Több mint tizenkét óra zene telt el a Rheingold könnyed előjátéka óta. Először hallunk újra gondtalan zenét. Ezúttal vadászkürtökből és a folyó Rajnából.

Vorspiel – Janowski

 

Siegfried találkozik a rinocéroszokkal

Szinopszis: A rajnai leányok a folyóban úsznak, és az arany elvesztését siratják. Türelmetlenül várják a hőst, aki visszahozza nekik az aranyat. Meghallják Siegfried kürtjét.

Az előjáték hangulata folytatódik. Wagner a Rajna vidám hangulatát szembeállítja a rajnai nimbuszok szomorú énekeivel, lenyűgöző hatást keltve a hallgatóban.

Frau Sonne sendet lichte Strahlen

 

 

A prófécia

Szinopszis: Mikor megjelenik a parton, arról panaszkodik, hogy még nem tudott zsákmányra vadászni. A sellők meglátják a gyűrűt a kezén, és felajánlják, hogy segítenek neki vadászni, cserébe viszont követelik a gyűrűt. Siegfried először visszautasítja, de amikor a sellők fösvénynek csúfolják, beleegyezik. Figyelmeztetik őt a gyűrű erejére és átkára. Csak ha átadná nekik a gyűrűt, akkor lehetne elkerülni gonosz sorsát. Siegfried ekkor döbben rá a gyűrű értékére, és a hatalom mohósága megragadja. Legyőzhetetlennek hiszi magát, és visszatűzi ujjára a gyűrűt. A leányok megjósolják, hogy még ma megölik. De Siegfried nem akarja, hogy a sellők megfélemlítsék, és elhagyja a helyet. A sellők Brünnhilde felé veszik útjukat.

A rajnai jelenetben látjuk, hogy mennyire “elfajult” már Siegfried. Neki, a természet emberének nem sikerült zsákmányt zsákmányolnia. Wagner így mutatja be, hogy Siegfried elvesztette az eredethez való közelségét, és így kárhozatra van ítélve.

Szinopszis: Siegfried visszatalál a vadászcsapathoz. Szünetet tartanak. Hagen bort ad Siegfriednek. Ez utóbbi a pohárral Guntherhez lép, és megpróbálja felvidítani.

 

Hagen titkos hozzáadása a borhoz és a gyilkosság

Szinopszis: Hagen olyan gyógynövényeket ad a borhoz, amelyek Siegfriedben a múltat elevenítik fel. Még több bort tölt, és megkéri Siegfriedet, hogy meséljen magáról. Siegfried elmondja a történetét. Még több borral Hagen meglazítja a nyelvét. Siegfried most már emlékszik Brünnhilde-ra, és eksztatikusan meséli, hogyan vette feleségül. Ezzel beismerte a hitszegést. Hagen Wotan két fekete hollójára mutat, amelyek megjelentek. Siegfried megfordul és rájuk néz, mire Hagen a lándzsáért nyúl. Gunther, aki most már átlátott Hagen játékán, hiába próbálja megállítani, Hagen hátulról hátba döfi Siegfriedet a lándzsával.

Mielőtt Hagen lecsapna, még egyszer halljuk az átok motívumot (az alábbi felvételen 7:40-nél).

Zenei idézet: Átok motívum

 


Mime hiess ein mürrischer Zwerg … In Leid zu dem Wipfel lauscht’ ich hinauf – Melchior

Siegfried hattyúdala

Szinopszis: Amikor Siegfried meghal, búcsút vesz Brünnhildétől.

Még egyszer utoljára halljuk Siegfried és Brünnhilde szerelmi varázsát. Brünnhilde ébredésének motívuma felhangzik a szélben. Szimbolikusan Wagner megmutatja, hogy az élet ébredése egybeesik a halállal, a szerelem utópisztikus anarchiájának a szabadságban kell átadnia helyét a szerződések hataloméhes világának.

Zenei idézet: Brünnhilde ébredési motívuma

Brünnhilde, heilige Braut – Melchior


Siegfried gyászindulója

Szinopszis: Siegfriedet ünnepélyes kísérettel viszik Gibichung csarnokaiba.

Siegfried gyászindulója a Ring másik nagy szimfonikus költeménye. Siegfried élete zeneileg még egyszer elmúlik.

Ezt a darabot Herbert von Karajan változatában halljuk. Karajan maga csak rövid ideig dolgozott Bayreuthban. Az ötvenes évek elején két sikeres produkciója ellenére Wieland Wagner keményen szemrehányást tett neki a lassú tempó és a hangos kíséret miatt, ami a szöveg érthetetlenségéhez vezetett. Karajan soha többé nem tért vissza Bayreuthba, és fesztiváltevékenységének nagy részét Salzburgba helyezte át.

Trauermusik beim Tode Siegfrieds – Karajan

]

 

 

A gyűrű átka újabb áldozatot talál

Szinopszis: A kastélyban Gutrune-t rossz előérzetek gyötrik. Várja Siegfried érkezését. Hagen gúnyosan megmutatja neki halott férjét. Amikor Gutrune meglátja Siegfriedet megölve, Guntert vádolja. Gunter viszont gyilkossággal vádolja Hagent, mire Hagen a gyűrűt követeli jutalmul. Amikor Günther visszautasítja ezt a kérést, Hagen leszúrja őt a lándzsájával. El akarja ragadni a gyűrűt Siegfried holttestéről, de mindenki rémületére Siegfried keze fenyegetően felemelkedik.

 

 

Az istenek alkonya vége – egy rejtvény

Wagner hosszú évekig vívódott azzal, hogyan fejezze be nagy művét. Több kész szövegváltozatot is írt. A mű nagy időbeli terjedelme különböző életrajzi helyzeteket eredményezett, amelyek állandóan új értelmezéseket követeltek. Az 1848-as anarchista követője nem volt azonos az 1868-as király kedvencével! Sokáig Wagner Schopenhauer pesszimista világnézete lógott a levegőben, de végül egy optimista változat érvényesült. A mű sugárzó akkorddal zárul.

 

Brünnhilde végső apoteózisa

Szinopszis: Brünnhilde elveszi a gyűrűt. Mindent megtanult a Rajnavidéktől, és utasítja a Gibichungot, hogy építsen máglyát. Még utoljára ránéz a halott Siegfriedre.

Szinopszis: A gyűrűt leveszi az ujjáról, és visszaadja a Rajnai leányoknak.

Szinopszis: Wotan hollói újra megjelennek. Brünnhilde Wahlhallába küldi őket, hogy bejelentse Az istenek alkonyát. Brünnhilde meggyújtja a kiterített Siegfried alatt a rönköket, és lovával, Grane-nel belovagol a tűzbe, hogy egyesüljön Siegfrieddel a halálban. A tűz elnyeli a várat, és a Rajna kiönti a partjait. Hagen a folyóba ugrik, hogy elragadja a Rajna leányaitól a gyűrűt, de a sellők lehúzzák. Flosshilde örvendezve tartja fel a. A távolban izzás tör fel az égen: az égő Valhalla, amelyet Loge gyújtott meg. Az apokalipszissel eljött az istenek világának vége.

Wagner ismét a Gyűrű számos vezérmotívumát idézi. Ahogy a hollók elrepülnek, az Istenek alkonya tragikus motívumát halljuk:

Zenei idézet: Az istenek alkonya motívum

 

Amikor Brünnhilde meggyújtja a szerelem tüzét, eldobja az égő rönköket, ami az apokalipszishez vezet. A megromlott rendszer összeomlik.

Nem sokkal később halljuk a Valkűrök lovaglása motívumot, amely Brünnhilde tűzbe lovaglását hirdeti, ami aztán a megváltás motívumához és a hősi motívumhoz vezet. És még egyszer halljuk a Rajnai leányok motívumát, amikor Flosshilde a kezében tartja a gyűrűt, és visszahozza az aranyat oda, ahol a saga elején volt. Az opera az égő Walhalla tüzével és a zene transzcendens emelkedésével zárul, amely egy új világ kezdetét hirdeti.

Flieget heim ihr Raben … Grane mein Ross sei mir gegrüsst – Flagstadt

Amikor Richard Wagner 1874. november 21-én megkomponálta Az istenek alkonya utolsó taktusait, megjegyezte: “Többet nem mondok”.

 

 

 

 

Felvételi ajánlás a NIBELUNG HANGJA

DECCA Wolfgang Windgassen, Birgit Nilsson, Gottlob Frick, Christa Ludwig, Dietrich Fischer-Dieskau közreműködésével, Georg Solti vezényletével és a Bécsi Filharmonikusok zenekarával.

 

 

 

Peter Lutz, opera-inside, az online operakalauz a NIBELUNG HARANGJA Richard Wagner művéről. Az online operakalauz a NIBELUNG HARANGJA ról.

 

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük