Online operagids en synopsis bij Wagner’s RING VAN DE NIBELUNG

De Ring van de Nibelung is een totaalkunstwerk dat zich kan meten met werken uit de wereldliteratuur, zoals de Ilias van Homerus of de Divina Commedia van Dante. Het is verbazingwekkend hoe homogeen dit werk op ons overkomt, dat in een periode van 25 jaar en in een complex ontwikkelingsproces tot stand is gekomen.

 

Lees meer