Online opera guide i streszczenie do PIERŚCIEŃ NIBELUNGA Wagnera

Pierścień Nibelunga jest dziełem totalnym na równi z takimi dziełami literatury światowej, jak Iliada Homera czy Divina commedia Dantego. Zdumiewające jest, jak jednorodne wydaje się nam to dzieło, które powstawało przez 25 lat i w złożonym procesie rozwoju.

Czytaj dalej