Operguide och synopsis om NABUCCO

Nabucco var Verdis första verk för Olympus. Efter de bittra åren 1838-40, överskuggade av kriser, var det Verdis återkomst till ljuset. Verdi visade upp en gigantisk idérikedom i “Nabucco” och verket blev en sensationell succé. Senare kallade han de sjutton år av kreativ frenesi som inleddes för “hans galärår”. Läs mer