opera-inside-Don_Giovanni_Opernführer_opera_guide_Wolfgang_Amadeus_Mozart_Synopsis_Handlung_Trama_résumé

Operowy przewodnik online po DON GIOVANNI

Chcąc opisać ostateczny efekt współpracy Da Ponte i Mozarta, nie można pominąć superlatyw. “Teatr światowy na poziomie Don Qujote’a i Hamleta” czy “opera oper” to atrybuty słyszane i czytane wciąż na nowo.

Czytaj dalej